Il-protezzjoni tad-drittijiet tal-minuri
 

Abbażi tal-esperjenza tal-uffiċċju tal-Koordinatriċi miksuba matul is-snin, mill-2018, il-Koordinatriċi tippromwovi b'mod attiv id-drittijiet tat-tfal fil-politiki u l-leġiżlazzjoni tal-UE. F'kollaborazzjoni mill-qrib mal-MEPs, il-kumitati parlamentari rilevanti u l- Intergrupp tal-Parlament dwar id-Drittijiet tat-Tfal , l-uffiċċju se jimmonitorja l-leġiżlazzjoni tal-UE u l-inizjattivi mhux leġiżlattivi fil-Parlament sabiex jiżgura li d-drittijiet tat-tfal jitqiesu debitament.

Il-Koordinatriċi hija wkoll punt ta' riferiment fuq id-drittijiet tat-tfal għall-istituzzjonijiet u l-organizzazzjonijiet involuti fil-politika tal-UE u d-drittijiet tat-tfal, kif ukoll għas-soċjetà ċivili.

Il-Parlament Ewropew bħala promotur tad-drittijiet tat-tfal

Huwa l-obbligu tal-Parlament Ewropew li jiżgura li x-xogħol leġiżlattiv u mhux leġiżlattiv tiegħu jiġi informat biex jirrispetta, jippromwovi u jissalvagwardja d-drittijiet tat-tfal u javvanza l-ħajja tat-tfal kemm fi ħdan l-UE kif ukoll fir-relazzjonijiet tagħhom mad-dinja ta' barra. L-għoti ta' isem mill-ġdid lill-Medjatur tal-Parlament Ewropew għall-Ħtif Internazzjonali tal-Minuri mill-Ġenituri għat-terminu usa' ta' "Koordinatur tal-Parlament Ewropew dwar id-Drittijiet tat-Tfal" u l-istabbiliment ta' uffiċċju permanenti fi ħdan l-istituzzjoni jindika l-impenn fit-tul tal-Parlament għar-rikonoxximent u l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal.

Fi ħdan l-istituzzjoni

Il-Koordinatriċi taħdem mill-qrib ma' sħabha l-MEPs, kif ukoll ma' kumitati, u mal-Intergrupp dwar id-Drittijiet tat-Tfal biex timxi 'l quddiem b'mod sinifikanti sabiex tippromwovi d-drittijiet tat-tfal. Hija tfittex ukoll djalogu u trawwem relazzjonijiet sabiex tmexxi 'il quddiem x-xogħol tal-Parlament f'dan il-qasam.

Il-partijiet ikkonċernati tad-drittijiet tat-tfal

Il-Koordinatriċi għandha netwerk stabbilit fi ħdan il-qasam ta' kunflitt transkonfinali fil-familji u tirrikonoxxi li dan in-netwerk huwa ċentrali għas-suċċess tal-ħidma tagħha. Matul is-sena d-dieħla, hija se tidentifika l-partijiet ikkonċernati prinċipali u tfittex li tistabbilixxi konnessjonijiet ma' organizzazzjonijiet, korpi u esperti fl-Istati Membri sabiex jinfurmawha u jiggwidawha fil-ħidma tagħha taħt il-kamp ta' applikazzjoni tal-mandat tagħha dwar id-drittijiet tat-tfal.

Jekk trid tesplora kollaborazzjoni potenzjali, jekk jogħġbok toqgħodx lura milli tikkuntattja lill-uffiċċju tagħna .  

Il-qafas ġuridiku:

  • L-Artikolu 3(3) tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea  jistabbilixxi l-objettiv għall-UE li tippromwovi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal.

  • Il- Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea  tiggarantixxi l-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal mill-istituzzjonijiet tal-UE u mill-pajjiżi tal-UE meta jimplimentaw id-dritt tal-Unjoni.

  • Il- Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal  1989 (UNCRC) hija l-ewwel strument universali ta' natura legalment vinkolanti li jindirizza d-drittijiet tat-tfal. Attwalment hemm 193 parti għall-Konvenzjoni inkluż it-28 membri kollha tal-UE. Il-Konvenzjoni tindirizza d-drittijiet ċivili, politiċi, soċjali, ekonomiċi u kulturali tad-drittijiet tat-tfal. Il-konvenzjoni tipprovdi lill-komunità internazzjonali l-prinċipji sabiex tiżgura li l-politika u l-programmi implimentati fil-livell nazzjonali jsiru minn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet tat-tfal.

Contact: