Talbiet għal informazzjoni miċ-ċittadini (Ask EP) 

Jekk tixtieq tiskopri aktar dwar l-attivitajiet, is-setgħat u l-organizzazzjoni tal-Parlament Ewropew, tista' tikkuntattja lill-Unità tat-Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini (Ask EP) permezz tal-formolat'hawn taħt.

Inti tistaqsi, aħna nwieġbu

Tista’ ssib għażla ta’ suġġetti reċenti ta’ tħassib partikolari għaċ-ċittadini li jiktbu lill-Parlament Ewropew u t-tweġibiet rispettivi tagħna.

 • Talbiet għal informazzjoni miċ-ċittadini lill-Parlament Ewropew fl-2018 

  Ta' kuljum, ċittadini minn madwar l-Unjoni Ewropea kollha u mill-bqija tad-dinja jagħmlu kuntatt mal-Parlament Ewropew biex jitolbu informazzjoni, jesprimu opinjonijiet jew jissuġġerixxu soluzzjonijiet dwar firxa wiesgħa ta' suġġetti. L-Unità tat-Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini (Ask EP) tagħti tweġibiet liċ-ċittadini dwar il-kwistjonijiet li jqajmu. Fl-2018, iċ-ċittadini għamlu aktar minn 30 000 mistoqsija, suġġeriment jew kumment lill-Parlament Ewropew jew lill-President tiegħu.

    
    
 • L-elezzjonijiet Ewropej: regoli komuni u dispożizzjonijiet nazzjonali 

  Iċ-ċittadini qed jitolbu informazzjoni dwar x'inhuma r-regoli komuni u d-dispożizzjonijiet nazzjonali ewlenin dwar l-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew.  Il-proċeduri għall-elezzjoni tal-Membri tal-Parlament Ewropew (MPE) huma rregolati kemm mil-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE), li tiddefinixxi ċerti regoli komuni għall-Istati Membri kollha, kif ukoll minn dispożizzjonijiet speċifiċi għal kull Stat Membru.

    
    
 • X'miżuri qed jieħu l-Parlament Ewropew biex jiġġieled kontra t-terroriżmu? 

  Ħafna ċittadini kitbu lill-Parlament Ewropew biex jesprimu l-unità tagħhom quddiem atti ta' terroriżmu. Talbu wkoll li l-istituzzjonijiet tal-UE jadottaw miżuri għall-ġlieda kontra dawn l-atti kriminali u għall-prevenzjoni tagħhom.

    
    
 • Regoli ġodda dwar id-drittijiet tal-awtur fis-suq uniku diġitali 

  L-avvanzi teknoloġiċi u t-tkabbir tas-suq diġitali taw lok għal għadd dejjem akbar ta' mistoqsijiet mill-pubbliku rigward il-proposti l-ġodda għall-modernizzazzjoni tar-regoli tal-UE dwar id-drittijiet tal-awtur. B'risposta, neżaminaw x'passi tieħu l-UE hija u tqis il-proposta għal direttiva dwar id-drittijiet tal-awtur fis-suq uniku diġitali fil-livell tal-UE.

    
    
 • X'tibdil huwa ppjanat biex jintemmu l-bidliet staġjonali fil-ħin? 

  Il-bidliet staġjonali fil-ħin fl-UE huma suġġett frekwenti ta' mistoqsijiet miċ-ċittadini lill-Parlament Ewropew. Filwaqt li xi ċittadini jitolbu li l-istituzzjoni tneħħi l-arranġamenti kurrenti dwar il-ħinijiet tas-sajf u tax-xitwa, oħrajn huma favur li dawn jinżammu.

    
    
 • Jekk tixtieq tikseb l-informazzjoni sħiħa bil-lingwa uffiċjali tal-UE tiegħek, tista' tikteb lill-Unità tat-Talbiet għal Informazzjoni miċ-Ċittadini (Ask EP) billi tuża din il-formola .