Uffiċċji ta' Kollegament fl-Istati Membri  

Il-Parlament Ewropew għandu Uffiċċju ta' Kollegament f'kull Stat Membru. Ir-rwol tagħhom hu li jżidu l-għarfien dwar il-Parlament Ewropew u l-Unjoni Ewropea u jħeġġu lin-nies jivvutaw fl-elezzjonijiet għall-Parlament Ewropew. Xi jfisser dan fil-prattika?

 

L-Uffiċċji ta' Kollegament  

  • iwieġbu mistoqsijiet mill-pubbliku dwar il-Parlament Ewropew u l-politiki tal-UE; jipprovdu liċ-ċittadini b'informazzjoni u materjal u jorganizzaw preżentazzjonijiet u dibattiti dwar suġġetti Ewropej
  • jorganizzaw sessjonijiet ta' informazzjoni lill-istampa u jżommu lill-mezzi tax-xandir infurmati mill-Parlament
  • jaħdmu mill-qrib mal-għalliema u organizzazzjonijiet akkademiċi u jipprovdu riżorsi edukattivi
  • jiżviluppaw rabtiet ma' gruppi professjonali, kumpaniji, organizzazzjonijiet mhux governattivi u ma' kull min għandu interess fl-affarijiet Ewropej u r-rwol tal-Parlament Ewropew.
 
Information offices in your language 
Other information offices