De coördinator Kinderrechten van het Europees Parlement
 

EU-burgers die te maken krijgen met ontvoering van kinderen door een van de ouders of andere grensoverschrijdende familiegeschillen kunnen een beroep doen op de coördinator. Zij zoekt naar een oplossing waarin het belang van het kind centraal staat. Daarbij pleit zij voor nauwere samenwerking met de rechterlijke en administratieve instanties en schuift zij bemiddeling naar voren als oplossing voor grensoverschrijdende familiegeschillen. Binnen het Europees Parlement coördineert zij ook de bevordering en bescherming van de rechten van het kind in het EU-beleid.

Grensoverschrijdende ontvoering van kinderen door ouders
 

     

Voor ouders

Is uw kind ontvoerd of denkt u dat dit binnenkort zou kunnen gebeuren? De coördinator van het Europees Parlement kan u bijstaan met informatie en steun. Zo bent u op de hoogte van de mogelijke stappen die u kunt nemen.

     

Voor mensen in het werkveld

Bent u rechter, advocaat of bemiddelaar, of werkt u voor een centrale autoriteit of een ngo? De coördinator van het Europees Parlement wil graag met u samenwerken.

     

Rechten van het kind

Het Europees Parlement zet zich actief in voor de ontwikkeling en bescherming van de rechten van het kind in Europa. De coördinator staat in voortdurend contact met leden van het Europees Parlement (EP-leden) om ervoor te zorgen dat de eerbiediging, bescherming en bevordering van de rechten van het kind de nodige aandacht krijgen in de werkzaamheden van het Parlement. Hier leest u meer over wat het Parlement precies doet om de rechten van het kind te beschermen.

Elisabeth Morin-Chartier  is de huidige coördinator Kinderrechten van het Europees Parlement. Zij bekleedt deze functie sinds mei 2017. Daarnaast is ze ook actief als lid van het Europees Parlement, als eerste quaestor en als lid van het Bureau van het Parlement.

Elisabeth Morin-Chartier, coördinator Kinderrechten van het Europees Parlement
 

De functie van bemiddelaar van het Europees Parlement voor grensoverschrijdende ontvoeringen van kinderen door ouders – zoals de coördinator tot voor kort werd genoemd – werd in het leven geroepen in 1987, op initiatief van Lord Plumb, toenmalig Voorzitter van het Europees Parlement. De taak werd in het verleden uitgevoerd door Mairead McGuinness (2014-2017), Roberta Angelilli (2009-2014), Evelyne Gebhardt (2004-2009), Mary Banotti (1995-2004) en Marie-Claude Vayssade (1987-1994).

In die tijd was er amper samenwerking tussen de EU-lidstaten op het gebied van familierecht. De nieuwe functie van bemiddelaar vormde een pragmatische oplossing om tegemoet te komen aan het stijgende aantal verzoeken dat EP-leden ontvingen van burgers die te maken kregen met grensoverschrijdende kinderontvoering of problemen met omgangsrecht. Door de jaren heen is de functie aanzienlijk veranderd. De nieuwe naam van "coördinator Kinderrechten van het Europees Parlement" kwam er in april 2018, tijdens het mandaat van Elisabeth Morin-Chartier. Deze naam laat zien dat de taken van de coördinator zijn uitgebreid naar de rechten van het kind.

Article 24 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: The rights of the child 

1. Kinderen hebben recht op de bescherming en de zorg die nodig zijn voor hun welzijn. Zij mogen vrijelijk hun mening uiten. Aan hun mening in hen betreffende aangelegenheden wordt in overeenstemming met hun leeftijd en rijpheid passend belang gehecht.

2. Bij alle handelingen in verband met kinderen, ongeacht of deze worden verricht door overheidsinstanties of particuliere instellingen, vormen de belangen van het kind een essentiële overweging.

3. Ieder kind heeft het recht, regelmatig persoonlijke betrekkingen en rechtstreekse contacten met zijn beide ouders te onderhouden, tenzij dit tegen zijn belangen indruist.

Contact: