Nog twee jaar te gaan tot de Europese verkiezingen van 2019 

Het veldwerk van deze Eurobarometer van het Europees Parlement is gedaan van 18 tot 27 maart 2017.

Voor de enquête zijn in de 28 EU-lidstaten 27 901 burgers persoonlijk geïnterviewd door Kantar Public.

De rode draad doorheen de resultaten van de enquête is mogelijk de volgende.

Om te beginnen maken de Europeanen zich ernstig zorgen over de recente geopolitieke evoluties wereldwijd. Als antwoord hierop zijn zij in grote mate voorstander van een gezamenlijke aanpak op Europees niveau.

Het bewijs hiervan is de erg grote vraag naar aanvullend optreden van de EU op vijftien belangrijke gebieden. Een vergelijking van de resultaten met die van vorig jaar leert ons dat steeds meer mensen vinden dat het optreden van de EU op de meeste van de bevraagde gebieden gepast is, wat zou kunnen betekenen dat de respondenten zich er steeds meer van bewust zijn dat de EU voor hen optreedt. De antwoorden met betrekking tot bijvoorbeeld de strijd tegen terrorisme en het migratievraagstuk getuigen hiervan.

In deze context neemt het gevoel dat het lidmaatschap van de EU een goede zaak is aanzienlijk toe, tot bijna het niveau van voor de crisis van 2007.

In deze maand waarin we de 60e verjaardag van het Verdrag van Rome vierden, waren de Europeanen eerder voorstander van een gedifferentieerde integratiesnelheid dan van een aanpak die erin bestaat bepaalde beleidslijnen tegelijkertijd uit te werken. Dit gezegd zijnde bestaan er op dit gebied zeer grote verschillen tussen lidstaten.

De Europeanen zijn meer dan vroeger geïnteresseerd in het Europees beleid en het gevoel dat hun stem telt in de EU neemt toe, hoewel het geen absolute meerderheid haalt. Zes Europeanen op tien zijn dan weer van mening dat hun stem telt in hun eigen land, wat tien procentpunten meer is dan in 2016.

De EU heeft volgens de respondenten nog veel werk voor de boeg om de burgers te overtuigen van de goede werking van de democratie binnen haar grenzen. Dit gevoel ligt iets lager dan de absolute meerderheid, terwijl het iets hoger ligt wanneer het gaat over de werking van de democratie in hun land.

Ondanks deze bemoedigende evoluties zeggen de Europeanen evenwel massaal dat de ongelijkheden tussen sociale groepen groot zijn en een derde van hen vreest dat de crisis nog vele jaren zal blijven duren.