Wizyty naukowe – projekty badawcze 

Ich celem jest umożliwienie obywatelom, którzy ukończyli 18 lat, pogłębienia studiów obejmujących określone tematy dotyczące integracji europejskiej. Obywatele mogą również prowadzić badania w bibliotece lub archiwach historycznych Parlamentu Europejskiego.

Maksymalny czas trwania wizyty naukowej wynosi jeden miesiąc. Osoby, które odbyły staż w Parlamencie Europejskim, mogą złożyć wniosek o wizytę naukową dopiero po upływie sześciu miesięcy od zakończenia stażu.

Istnieją trzy możliwości złożenia wizyty naukowej:

Właściwy dział ocenia możliwości przyjęcia osób w odpowiednich służbach lub organach Parlamentu Europejskiego i informuje zainteresowanych o decyzji w sprawie złożonych przez nich wniosków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Parlament Europejski nie pokrywa ewentualnych kosztów poniesionych przez osoby przybywające z wizytą naukową, niezależnie od natury tych kosztów.

Contact: 

  • Parlament Europejski - Wizyty naukowe 
    Contact data:  
    • Address:

      W celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia wniosku o przyznanie wizyty naukowej, kandydaci proszeni są o kontakt pod adresem:

    • studyvisit@ep.europa.eu