Staże w dziedzinie tłumaczeń pisemnych przeznaczone dla posiadaczy dyplomów szkół wyższych 

Informujemy, że począwszy od 2019 r. staże tłumaczeniowe zostaną włączone w program staży im. Roberta Schumana. W związku z tym kandydaci ubiegający się o staż w dziedzinie tłumaczeń pisemnych powinni od tej pory zapoznawać się z informacjami na stronie internetowej dotyczącej staży im. Roberta Schumana .