Patronaj 

Patronajul este o modalitate prin care Parlamentul European se asociază la o manifestare oferind sprijinul său moral. Patronajul se acordă anual unui număr limitat de manifestări.

Patronajul este modul prin care Parlamentul European acordă susținere morală, nematerială, unui număr limitat de evenimente cu caracter nonprofit, care au o dimensiune europeană clară. [...]

« [...] Parlamentul European este singura instituție a Uniunii Europene aleasă în mod direct de cetățeni. Iar cetățenii UE sunt direct reprezentați la nivelul Uniunii în Parlamentul European, astfel cum se specifică în Tratatul de la Lisabona. Patronajul este un instrument valoros prin care este susținută această legătură strânsă, apropiind și mai mult Parlamentul Europei de cetățenii acesteia.»

Share: 

  Cărui tip de acțiuni poate fi acordat patronajul Parlamentului European?

  Patronajul poate fi acordat acelor manifestări, precum conferințe, dezbateri, seminare, școli de vară, premii, concursuri, festivaluri etc., care îndeplinesc următoarele condiții:

  • au o dimensiune europeană clară;
  • se desfășoară la o dată și un loc care sunt deja confirmate;
  • au o durată limitată;
  • sunt acțiuni nonprofit.

  Se acordă o atenție deosebită măsurii în care manifestarea pune în evidență rolul Parlamentului European sau al Uniunii Europene în domeniul în cauză.

  Se acordă, de asemenea, o atenție deosebită manifestărilor organizate de către tineri sau care se adresează acestora, precum și celor care au în vedere grupuri sociale defavorizate.

  Acordarea Patronajului nu implică nicio obligație financiară pentru Parlament și nu presupune acordarea dreptului de utilizare de către beneficiar a facilităților instituției.

  Pentru mai multe informații cu privire la condițiile care reglementează patronajul Parlamentului European, vă rugăm să consultați normele de mai jos.

  Cum se solicită Patronajul? 

  Electronically via the online application form

  Cererile de patronaj trebuie adresate Președintelui Parlamentului European:

  prin poștă, la adresa de mai jos: 

  Contact: 

  Cererea trebuie să conțină următoarele informații:

  • o descriere detaliată a manifestării;
  • un program detaliat al manifestării, care să includă datele confirmate;
  • orice alte informații pe care solicitantul le consideră utile.

   Solicitările de patronaj pot fi depuse în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

   Termen

   Solicitările de patronaj se transmit cu cel puțin două luni înainte de data la care urmează să înceapă manifestarea.

   Răspunsul la solicitare va fi trimis prin poștă sau prin e-mail.

   După acordarea patronajului

   Beneficiarii patronajului trebuie să menționeze în mod clar susținerea acordată de Parlamentul European în toate acțiunile lor de comunicare și de publicitate legate de manifestarea în cauză, utilizând următoarea formulare: eveniment desfășurat „sub înaltul patronaj al Parlamentului European”, însoțită de logoul Parlamentului. Manifestările care beneficiază de patronaj și care se desfășoară în cursul celor 12 luni care precedă alegerile europene includ în materialele lor de comunicare o trimitere la alegerile europene și la data desfășurării lor. Sunt incluse elemente vizuale relevante, în conformitate cu Ghidul grafic al Parlamentului. În cadrul acțiunilor de comunicare legate de manifestarea în cauză, inclusiv la nivelul materialelor publicate pe internet, trebuie realizată o distincție clară între rolul de partener instituțional al Parlamentului, care oferă un sprijin moral, și rolul eventualilor parteneri care acordă sprijin financiar. Logoul Parlamentului European trebuie utilizat conform condițiilor descrise mai jos: