Securitate și acces 

Având în vedere că peste 7 000 de persoane lucrează în clădirile Parlamentului European și că acesta primește anual peste 500 000 de vizitatori, putem spune că securitatea joacă un rol esențial în asigurarea unei funcționări fără probleme a instituției. Păstrând un echilibru adecvat între un nivel corespunzător de securitate și tradiționala sa transparență - PE fiind singura instituție UE aleasă prin vot direct - Parlamentul asigură protecția persoanelor și a proprietății în clădirile sale și primirea promptă a tuturor vizitatorilor.

Întrucât colectarea și procesarea de date personale sunt necesare pentru îndeplinirea eficace a misiunii sale, conducerea serviciilor de securitate din cadrul Parlamentului European acordă o deosebită importanță dreptului la viață privată, încercând constant să asigure respectarea legislației în vigoare în materie de protecție a datelor personale.

Protecția datelor

Direcția pentru securitate și evaluarea riscurilor din cadrul Parlamentului European prelucrează unele date cu caracter personal ale deputaților, personalului, contractanților, vizitatorilor și partenerilor interni/externi în următoarele două scopuri:

  • pentru a acorda și a controla accesul în clădirile Parlamentului European;
  • pentru a investiga incidentele și pericolele legate de securitate din Parlament.

    Supraveghere video

    Parlamentul European utilizează un sistem de supraveghere video pentru monitorizarea clădirilor și a perimetrului. Sistemul este utilizat exclusiv în scopuri de siguranță și securitate. În conformitate cu orientările Autorității Europene pentru Protecția Datelor, Parlamentul European aplică o politică de supraveghe video care conține toate caracteristicile relevante ale sistemului, precum și informații privind protecția datelor și informații de contact. La anunțul privind protecția datelor destinat vizitatorilor (a se vedea mai sus) este anexat un rezumat al politicii de supraveghere video, versiunea sa integrală putând fi descărcată aici:

    Contact: