Ocuparea forței de muncă 

Parlamentul European dispune de un număr total de 8 000 de funcționari și membri ai altor categorii de personal. Aceștia provin din toate cele 28 de state membre și lucrează în cele trei locuri de desfășurare a activității Parlamentului (Luxemburg, Strasbourg, Bruxelles) și în birourile de legătură din statele membre.

Funcționarii

Funcția publică a Uniunii Europene este formată din funcționari care fac parte din trei grupe de funcții: administratori (AD), asistenți (AST) și secretari și angajați administrativi (AST/SC).

Toate dispozițiile care reglementează statutul funcției publice în Uniunea Europeană sunt definite înStatutul funcționarilor Uniunii Europene și Regimul aplicabil celorlalți agenți ai Uniunii Europene .

Cum puteți deveni funcționar european?

Funcționarii sunt selectați prin concursuri generale organizate de Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO). EPSO răspunde de selecția personalului pentru Parlament, dar și pentru toate celelalte instituții europene. Anunțurile de concurs sunt publicate în Jurnalul Oficial, precum și pe site-ul internet al EPSO.

Agenții temporari

Agenții temporari pot fi angajați pentru a îndeplini sarcini foarte variate care fac parte din una dintre categoriile de mai jos:

 • pentru a ocupa un post clasificat drept temporar de către autoritatea bugetară
 • pentru a ocupa un post permanent (funcționar) în mod temporar
 • pentru a asista o persoană care îndeplinește un mandat prevăzut de tratat (președinți, vicepreședinți, chestori) sau pentru a asista grupurile politice ale Parlamentului European.

Cum puteți deveni agent temporar?

Pentru unele din aceste categorii, procedurile de selecție sunt publicate pe site-ul EPSO, pe site-ul Parlamentului European și pe site-urile grupurilor politice.

Agenți contractuali

Agenții contractuali sunt recrutați pentru

 • a efectua activități manuale sau de sprijin administrativ;
 • a înlocui funcționari și agenți temporari care se află temporar în incapacitatea de a-și exercita atribuțiile care le revin.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staf member.
Your Employment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
 • As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Employment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
 • You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Employment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about Employment arrangements, please consult the relevant FAQs.

Asistenții parlamentari acreditați

Deputații Parlamentului European aleg și recrutează asistenții lor parlamentari acreditați în funcție de o relație bazată pe încredere reciprocă, care poate include, în special, afinitățile politice.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA) 

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your Employment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a Employment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Employment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Employment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire Employment process as described above will take roughly 10 working days.


Experți naționali detașați

Experții naționali sunt detașați pe lângă Parlamentul European de o administrație publică națională, regională sau locală, sau de un organism cu statut de administrație publică în statele membre, din statele membre AELS care fac parte din Spațiul Economic European, din țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană sau din țări terțe.

Aceștia rămân în serviciul angajatorului lor pe perioada detașării și continuă să fie remunerați de acest angajator. O indemnizație zilnică este totuși prevăzută.

O scrisoare de motivație, precum și un CV trebuie trimise la Reprezentanța permanentă a statului membru pe lângă Uniunea Europeană.

Agenți interimari

Agenții interimari pot fi angajați pentru a suplini o nevoie temporară de sprijin în Bruxelles și Luxemburg. Acești agenți interimari sunt recrutați de agenții de ocupare temporară a forței de muncă, prin intermediul contractelor-cadru interinstituționale.

Contact: 

Protecţia datelor cu caracter personal 

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este descrisă în fișele de mai jos.