Európske voľby 

Občania EÚ si každých päť rokov vyberajú svojich zástupcov v Európskom parlamente, priamo volenej inštitúcií, ktorá zastáva ich záujmy v rozhodovacom procese EÚ. Volebné praktiky v rámci EÚ sa líšia, ale zároveň majú niektoré spoločné prvky. Tu je krátky prehľad toho, ako sa volia poslanci Európskeho parlamentu.

Koľko poslancov EP má každá krajina?

Prideľovanie kresiel je zakotvené v európskych zmluvách. Zohľadňuje sa počet obyvateľov každej krajiny, pričom menšie krajiny dostávajú o niečo viac kresiel, než by to vyplývalo z dôsledne uplatňovanej proporčnosti. Počet poslancov EP sa v súčasnosti pohybuje od šiestich z Malty, Luxemburska, Cypru a Estónska po 96 z Nemecka.

Volebný systém

V predpisoch sa hovorí, že pri voľbách poslancov EP by sa mala využívať určitá forma pomerného zastúpenia. Tento systém zabezpečuje, že ak strana dostane 20 % hlasov, zároveň vyhrá asi 20 % kresiel, o ktoré sa bojuje. To znamená, že väčšie a menšie politické strany majú šancu na vyslanie zástupcov do Európskeho parlamentu.

Krajiny môžu rozhodovať samy o mnohých ďalších dôležitých aspektoch volebného postupu. Niektoré napríklad rozdeľujú svoje územie do regionálnych volebných obvodov, kým iné majú jeden volebný obvod.

Dni volieb

Krajiny v EÚ majú rozličné volebné tradície a každá krajina môže rozhodnúť o presnom termíne volieb v rámci štvordňového rozpätia, od štvrtku (čo je deň, keď zvyčajne pristupujú k volebným urnám občania Veľkej Británie a Holandska) do nedele (keď sa volí vo väčšine krajín).

Kto kandiduje vo voľbách?

Na voľbách sa zúčastňujú vnútroštátne politické strany, ale po zvolení poslancov EP sa mnohé z nich rozhodnú stať sa nadnárodnými politickými skupinami. Väčšina národných strán je pridružená k celoeurópskej politickej strane (viac informácií nájdete v pravom stĺpci), takže jednou z hlavných otázok týkajúcich sa volebnej noci je, ktoré európske zoskupenie bude mať väčší vplyv v nasledujúcom legislatívnom období.

Rozhodovanie o tom, kto bude na čele Komisie

Hlavné európske politické strany vo voľbách v roku 2014 po prvý raz nominovali kandidátov na predsedu Európskej komisie, ktorá je výkonnou silou EÚ. Kandidát strany, ktorá získala najviac hlasov (Európska ľudová strana), nakoniec dostal funkciu predsedu Komisie, čomu predchádzalo získanie súhlasu nového Parlamentu. To znamená, že občania hlasovaním v európskych voľbách mohli nielen ovplyvniť zloženie Parlamentu, ale aj určiť, kto bude zodpovedať za navrhovanie a realizáciu politík EÚ.

Európske politické strany

Politická strana na európskej úrovni sa skladá z národných strán a jednotlivcov a je zastúpená v niekoľkých členských štátoch. O hlasy v európskych voľbách sa uchádzajú národné strany, ale často sú prepojené na európsku politickú stranu, a po voľbách vstupujú do politickej skupiny Európskeho parlamentu spolu s rovnako zmýšľajúcimi stranami z ich politickej rodiny.