Socio-demografické trendy vo verejnej mienke na úrovni členských štátov – 3. vydanie 

Súčasťou každého prieskumu Eurobarometra je súbor kľúčových orientačných otázok o názoroch občanov na Európsku úniu. Počas obdobia, v ktorom sa predkladali, tieto otázky nielen poukázali na vývoj postojov v každom členskom štáte, ale aj na rozdiely v názoroch z hľadiska pohlavia alebo veku.

S prihliadnutím na výsledky nedávno uverejneného prieskumu Eurobarometer „Demokracia v pohybe: voľby do Európskeho parlamentu – ešte jeden rok“ súbor 28 národných informačných prehľadov zobrazený v rôznych grafických vyobrazeniach poukazuje na zmeny vo verejnej mienke v každom členskom štáte od roku 2007 do roku 2018.

Tieto národné výsledky rozčlenené podľa veku a pohlavia a porovnané s priemerom EÚ možno nájsť v súvislosti s týmito kľúčovými otázkami Eurobarometru:

  • Môj hlas má váhu v Európskej únii
  • Členstvo v Európskej únii
  • Výhody členstva
  • Záujem o európske záležitosti
  • Obraz o Európskom parlamente
  • Úloha Európskeho parlamentu

Technické špecifikácie a referenčné zdroje sú uvedené v prehľadoch o jednotlivých krajinách.