Parlemeter 2018 – Prijatie Výzvy: Od (Tichej) Podpory Až Po Samotné Hlasovanie
 

Sedem mesiacov pred voľbami poukazuje prieskum Parlemeter 2018 na to, že Európania čoraz viac oceňujú EÚ a sú lepšie informovaní o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. Toto oprávnené nadšenie tichej väčšiny môžeme považovať za základ pozitívnej európskej vízie, ktorá spája občanov a je jasným protikladom k populistickej rétorike. Parlemeter 2018 prezentuje výsledky prieskumu ako príležitosť prijať túto výzvu: od (tichej) podpory až po samotné hlasovanie.

Európski občania považujú členstvo svojej krajiny v EÚ za pozitívne viac ako kedykoľvek predtým. Od pádu Berlínskeho múru v roku 1989 tento ukazovateľ ešte nedosiahol takú vysokú úroveň: 62 % Európanov sa domnieva, že členstvo ich krajiny v EÚ je dobrou vecou. Väčšina respondentov vo všetkých 28 členských štátoch si takisto myslí, že ich krajina využíva výhody členstva v EÚ. Toto stanovisko sa od posledného prieskumu v apríli 2018 zvýšilo o štyri percentuálne body a v súčasnosti dosahuje 68 %, čo je najvyšší výsledok od roku 1983. Respondenti uviedli ako odpovede na dôvody, prečo ich krajina profituje z členstva v EÚ, najmä hospodárske faktory spolu s presvedčením, že EÚ pomáha udržiavať bezpečné vzťahy s ostatnými krajinami.

Európania sú takisto viac spokojní s fungovaním demokracie v EÚ a vo svojej krajine. Tento výsledok úzko súvisí s rozšíreným názorom respondentov, že ich hlas v rámci EÚ zaváži. Vo viac ako polovici členských štátov EÚ však toto presvedčenie zaznamenalo klesajúcu tendenciu. Ďalšie výsledky z prieskumu Parlemeter 2018 tiež poukazujú na skôr protikladné názory, pričom polovica respondentov uvádza, že situácia v EÚ sa uberá nesprávnym smerom.

Parlemeter 2018 podrobnejšie rozoberá názory občanov na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu, pričom z neho vyplýva celková zvýšená informovanosť o nadchádzajúcom hlasovaní a predkladá širokú škálu názorov a postojov v otázke volieb.                       

41 % Európanov správne uviedlo dátum volieb v máji 2019, čo predstavuje nárast o deväť percentuálnych bodov v porovnaní s podobným prieskumom, ktorý bol vykonaný pred šiestimi mesiacmi. Viac ako 44 % respondentov termín volieb do Európskeho parlamentu ešte stále nepozná.  Zatiaľ čo 51 % občanov tvrdí, že sa o voľby zaujímajú, v priebehu posledného polroka sa ich preferencie v rámci kampaní menili. V súčasnosti je prioritou predvolebných programov téma prisťahovalectva (50 %), po nej nasleduje hospodárstvo (47 %) a nezamestnanosť mladých ľudí (47 %), pričom boj proti terorizmu sa presúva na štvrté miesto so 44 %.