Dva roky do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019 

Terénny prieskum tohto Eurobarometra Európskeho parlamentu prebiehal od 18. do 27. marca 2017.

Prieskum uskutočnila spoločnosť Kantar Public formou osobného rozhovoru s 27 901 občanmi v 28 krajinách EÚ.

Hlavné výsledky prieskumu možno zhrnúť takto:

V prvom rade sú Európania hlboko znepokojení najnovším geopolitickým vývojom vo svete. Vzhľadom na tieto neistoty sa prevažne prikláňajú k tomu, že by sme im mali čeliť na úrovni EÚ spoločne.

Dôkazom tohto postoja sú veľmi dôrazné požiadavky na dodatočné opatrenia EÚ v 15 hlavných oblastiach politiky. Ak to porovnáme s výsledkami z minulého roka, treba poznamenať, že pomer respondentov, ktorí považujú činnosť EÚ za primeranú, sa jednoznačne zvyšuje vo väčšine skúmaných oblastí, čo by mohlo znamenať, že respondenti sú čoraz viac presvedčení o tom, že EÚ koná v ich záujme. Svedčia o tom napríklad odpovede týkajúce sa boja proti terorizmu a témy migrácie.

V tejto súvislosti je pocit, že členstvo v EÚ je dobrá vec, jednoznačne na vzostupe, pričom sa ocitol na úrovni spred krízy v roku 2007.

V tomto mesiaci, keď si pripomíname 60. výročie Rímskej zmluvy, sa Európania prikláňajú skôr k diferencovanému tempu integrácie než k prístupu, ktorý spočíva v rozvíjaní určitých politík spolu a naraz. Medzi jednotlivými členskými štátmi však v tejto otázke existujú veľmi výrazné rozdiely.

Európania sa zaujímajú o európsku politiku viac ako predtým a pocit, že ich hlas má v EÚ váhu, stúpa, hoci nedosahuje absolútnu väčšinu. Na druhej strane, šesť z desiatich Európanov je presvedčených, že ich hlas má váhu v ich krajine, čo je o 10 percentuálnych bodov viac ako v roku 2016.

Respondenti sa domnievajú, že EÚ musí urobiť ešte veľa práce, aby ich presvedčila o správnom fungovaní demokracie na svojom území. Tento pocit sa prejavuje u necelej absolútnej väčšiny respondentov, hoci pokiaľ ide o fungovanie demokracie v ich krajine, nachádza sa tesne nad touto úrovňou. Napokon treba uviesť, že napriek tomuto povzbudivému vývoju Európania hromadne uvádzajú, že nerovnosť medzi sociálnymi skupinami je výrazná, a tretina z nich sa obáva, že kríza potrvá ešte dlhé roky.