Žiadosti občanov o informácie (Ask EP) 

Viac informácií o činnosti, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu vám poskytne oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP). Použite tentoformulár.

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov, ktorí sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 • Otázky občanov adresované Európskemu parlamentu v roku 2018 

  Občania z celej Európskej únie, ako aj ďalších krajín celého sveta sa každý deň obracajú na Európsky parlament a žiadajú informácie, vyjadrujú názory alebo podávajú podnety k najrozličnejším témam. Na otázky občanov odpovedá oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP). V roku 2018 dostal Európsky parlament a jeho predseda od občanov viac než 30 000 otázok, návrhov a pripomienok.

    
    
 • Európske voľby: spoločné pravidlá a predpisy členských štátov 

  Občania sa pýtajú, aké sú hlavné spoločné pravidlá a predpisy jednotlivých členských štátov, pokiaľ ide o voľbu poslancov Európskeho parlamentu. Postupy voľby poslancov Európskeho parlamentu sú stanovené právnymi predpismi Európskej únie (EÚ), v ktorých sú vymedzené určité pravidlá spoločné pre všetky členské štáty, ako aj osobitnými ustanoveniami jednotlivých členských štátov.

    
    
 • Aké opatrenia prijíma Európsky parlament v boji proti terorizmu? 

  Európskemu parlamentu napísali mnohí občania, ktorí vyjadrili svoju jednotu voči hrozbám terorizmu. Občania takisto vyzývajú inštitúcie EÚ, aby prijali opatrenia na boj a prevenciu proti takýmto činom.

    
    
 • Nové pravidlá pre autorské právo na digitálnom jednotnom trhu 

  Technologický pokrok a rast digitálneho trhu spôsobili nárast otázok verejnosti o nových návrhoch na modernizáciu pravidiel EÚ v oblasti autorských práv. Aby sme odpovedali na tieto otázky, ktoré vyvolávajú obavy, pýtame sa, aké kroky podniká EÚ, aby posúdila návrh smernice o autorských právach na digitálnom jednotnom trhu na úrovni EÚ.

   

    
    
 • Aké opatrenia sa plánujú prijať na ukončenie sezónnych zmien času? 

  Téma sezónnych zmien času v EÚ sa často objavuje v otázkach, ktoré občania zasielajú Európskemu parlamentu. Pokým niektorí občania inštitúciu žiadajú, aby zrušila súčasný systém zmeny letného a zimného času, iní sú za jeho zachovanie.

    
    
 • Ak si želáte úplné informácie vo Vašom úradnom jazyku EÚ, vyplňte prosím tento formulár  a zašlite ho oddeleniu pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP).