Žiadosti občanov o informácie (Ask EP) 

Viac informácií o činnosti, právomociach a organizácii Európskeho parlamentu vám poskytne oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP). Použite tentoformulár.

Vy sa pýtate, my odpovedáme

Na tejto stránke nájdete výber najnovších tém, ktoré majú osobitný význam pre občanov, ktorí sa písomne obracajú na Európsky parlament, a ich príslušné odpovede.

 • Čo sa skrýva za iniciatívou EÚ „Bezplatný lístok Interrail pre Európanov“? 

  Mladí ľudia sa čoraz častejšie obracajú na Európsky parlament so žiadosťou o informácie o iniciatíve EÚ, vďaka ktorej môžu osoby vo veku 18 rokov získať bezplatný lístok Interrail.

    
    
 • Letný čas: nastavovanie hodín 

  Občania sa opakovane obracajú na Európsky parlament s pripomienkami týkajúcimi sa zmeny času. Niektorým občanom úprava na letný/zimný čas vyhovuje, iní vyzývajú Parlament na jej zrušenie.

    
    
 • Otázky občanov adresované Európskemu parlamentu v roku 2017 

  Občania z celej Európskej únie aj ďalších krajín sa každý deň obracajú na Európsky parlament a žiadajú informácie, vyjadrujú svoje názory alebo podávajú podnety k najrozličnejším témam. Oddelenie pre žiadosti občanov o informácie (Ask EP) poskytuje odpovede na otázky občanov. V roku 2017 dostali Európsky parlament a jeho predseda od občanov viac než 52 000 otázok, návrhov a pripomienok.

    
    
 • Čo je Európske podujatie pre mládež? 

  Ide o dvojdňové podujatie, ktoré vo svojich priestoroch organizuje Európsky parlament v spolupráci s Európskym fórom mládeže a ďalšími organizáciami. Mladým ľuďom poskytuje príležitosť zapojiť sa do politických diskusií, seminárov a ďalších aktivít, v ktorých majú v spolupráci a osobnosťami Európskej únie možnosť hľadať a navrhovať inovatívne riešenia zásadných otázok budúcnosti.

    
    
 • Čo robí EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím? 

  Občania sa obracajú na Európsky parlament so žiadosťami o informácie o právach osôb so zdravotným postihnutím a o existujúcich opatreniach na pomoc týmto ľuďom pri plnohodnotnom užívaní ich práv.