Zahtevajte besedo 

Evropski parlament predstavlja ljudi, zato so vaša mnenja in pomisleki za nas pomembni. Izrazite jih lahko na veliko načinov – od udeležbe na evropskih volitvah do podpisa pod državljansko pobudo ali pritožbe pri Evropskem varuhu človekovih pravic. Več o tem preberite na naslednjih straneh.

     

Volitve

Volitve so glavni način, kako neposredno vplivati na evropsko politiko. Vsi državljani EU imajo pravico voliti in izbrati svoje predstavnike na evropski ravni. Na tej strani so zbrane osnovne informacije o tem procesu.

     

Peticije

Vsak državljan EU ali organizacija s sedežem v EU ima pravico Evropskemu parlamentu predložiti pritožbo ali zahtevo v zvezi s katero koli zadevo, ki se nanaša na EU. Več o peticijah preberite na tej strani.

     

Evropski varuh človekovih pravic

Če menite, da vas institucije EU ne obravnavajo pravično, se lahko obrnete na Evropskega varuha človekovih pravic, ki preuči pritožbe in si prizadeva za sporazumno rešitev sporov.

     

Mediator za ugrabitve otrok

Potrebujete pomoč pri reševanju spora z bivšim zakoncem ali partnerjem iz druge države glede prihodnosti vajinih otrok? Mediator Evropskega parlamenta vam je na voljo, da skupaj poiščete rešitev, ki bo v največjo korist otrok.

     

Evrobarometer

Evropski parlament redno naroča raziskave o tem, kaj ljudje menijo o posameznih temah ali zadevah EU na splošno. Na tej strani so zbrani rezultati teh raziskav.

     

Državljanska pobuda

Državljani lahko predstavijo zamisli za novo zakonodajo EU. Institucije EU morajo preučiti vsako pobudo, ki zbere vsaj milijon podpisov iz vse EU. Več informacij je v infografiki na tej strani.

     

Verski in nekonfesionalni dialog

 Evropski parlament je zavezan rednim pogovorom z verskimi in nekonfesionalnimi organizacijami in upoštevanju njihovih pogledov o socialnih in etičnih vidikih politik EU.

     

Nagrade

Evropski parlament ni odprt le za povratne informacije, temveč ljudi tudi spodbuja pri koristnem delu. Vsako leto podeli štiri nagrade kot priznanje za dosežke na področju človekovih pravic, filma, mladinskih projektov in državljanstva.

     

Pokroviteljstvo

Evropski parlament lahko nudi moralno podporo dogodkom, ki jih oceni kot pomembne. Preberite več o postopku, kako lahko zaprosite za pokroviteljstvo.