Koordinator Evropskega parlamenta za otrokove pravice
 

Koordinatorica v skladu z načelom otrokovih koristi skrbi za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic v vseh politikah in zakonodaji EU. Prizadeva si pomagati državljanom, ki se soočajo s starševsko ugrabitvijo otrok in drugimi čezmejnimi družinskimi spori. Zavzema se za tesnejše sodelovanje s sodnimi in upravnimi organi ter si prizadeva spodbujati mediacijo pri čezmejnih družinskih sporih.

Čezmejne starševske ugrabitve otrok
 

     

Za starše

Če je bil vaš otrok ugrabljen ali vas skrbi, da bi se to zgodilo, vam lahko koordinator Evropskega parlamenta pomaga z zagotavljanjem informacij in podpore glede tega, kaj lahko storite, da bi rešili situacijo.

     

Za strokovnjake

Če se ukvarjate s tem področjem, če ste npr. sodnik, osrednji organ, odvetnik ali mediator ali delate za nevladno organizacijo na tem področju, želi koordinator za Evropski parlament sodelovati z vami.

     

Pravice otrok

Evropski parlament dejavno spodbuja razvoj in varstvo otrokovih pravic v Evropi. Koordinator bo sodeloval s poslanci Evropskega parlamenta, da bi zagotovil, da bo Parlament pri svojem delu spoštoval, varoval in spodbujal otrokove pravice. Tukaj boste izvedeli več o delu institucije na področju otrokovih pravic.

Trenutna koordinatorica Evropskega parlamenta za otrokove pravice je Anna Maria Corazza Bildt , ki je bila na položaj imenovana januarja 2019. Je poslanka Evropskega parlamenta.

Anna Maria Corazza Bildt je imela vsa leta ključno vlogo pri zagotavljanju, da so otrokove pravice v središču politične agende EU. Kot koordinatorica bo dejavno zagovarjala otrokove pravice in zavzela vlogo kontaktne osebe za druge institucije in organizacije, vključene v politiko EU in otrokove pravice, ter za UNICEF in najpomembnejše organizacije civilne družbe, ki spodbujajo otrokove pravice, tako v EU kot v odnosih z zunanjim svetom.

Anna Maria Corazza Bildt, koordinatorica Evropskega parlamenta za otrokove pravice 

V preteklosti se je položaj koordinatorja, ki je bil ustanovljen leta 1987 na pobudo lorda Plumba, takratnega predsednika Evropskega parlamenta, imenoval mediator za mednarodne starševske ugrabitve otrok. Dosedanje mediatorke so bile Elisabeth Morin-Chartier (2017–2019), Mairead McGuinness (2014–2017), Roberta Angelilli (2009–2014), Evelyne Gebhardt (2004–2009), Mary Banotti (1995–2004) in Marie-Claude Vayssade (1987–1994).

V tistem času so države članice EU na področju družinskega prava med seboj sodelovale bolj malo ali pa sploh nič. Uvedba položaja mediatorja je bila pragmatična rešitev za vse več zahtev, ki so jih poslanci Evropskega parlamenta prejemali od državljanov, ki so se soočali s čezmejnimi ugrabitvami otrok ali s težavami glede dostopa. Vloga mediatorja se je skozi leta razvila. Aprila 2018 se je pod vodstvom Elisabeth Morin-Chartier položaj preimenoval v koordinatorja Evropskega parlamenta za otrokove pravice, saj so se pooblastila, dodeljena temu položaju, razvila in zdaj vključujejo tudi otrokove pravice.

Člen 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah: Pravice otroka 

1. Otroci imajo pravico do potrebnega varstva in skrbi za zagotovitev njihove dobrobiti. Svoje mnenje lahko svobodno izražajo. Njihovo mnenje se upošteva v stvareh, ki jih zadevajo, v skladu z njihovo starostjo in zrelostjo.

2. Pri vseh ukrepih javnih organov ali zasebnih ustanov, ki se nanašajo na otroke, se morajo upoštevati predvsem koristi otroka.

3. Vsak otrok ima pravico do rednih osebnih odnosov in neposrednih stikov z obema staršema, če to ni v nasprotju z njegovimi koristmi.

Contact: