Evropske volitve 

Evropski državljani vsakih pet let izberejo svoje zastopnike v Evropskem parlamentu, neposredno izvoljeni instituciji, ki zastopa interese državljanov v procesu sprejemanja odločitev v EU. Praksa glasovanja se od države do države razlikuje, a je mogoče kljub temu najti skupne elemente. Spodaj je kratek pregled, kako državljani izvolijo poslance Evropskega parlamenta.

Koliko poslancev je izvoljenih iz posamezne države?

Razdelitev sedežev je določena v evropskih pogodbah. Pri njej se upošteva število prebivalcev v posamezni državi, pri čemer pa manjše države dobijo nekaj več sedežev, kot če bi veljala stroga proporcionalnost. Trenutno je razpon števila poslancev od šest za Malto, Luksemburg, Ciper in Estonijo pa do 96 za Nemčijo.

Volilni sistem

V skladu s pravili se pri volitvah poslancev uporablja določena oblika proporcionalne zastopanosti. S tem sistemom se zagotovi, da v primeru, ko določena stranka prejme 20 % glasov na volitvah, dobi tudi približno 20 % sedežev, za katere se poteguje, s čimer imajo tako večje kot manjše politične stranke možnost, da pošljejo svoje predstavnike v Evropski parlament.

Države lahko svobodno odločajo o številnih drugih pomembnih vidikih volilnega postopka. Nekatere denimo svoje ozemlje razdelijo v regionalna volilna okrožja, druge pa uporabljajo eno samo volilno okrožje.

Dnevi glasovanja

Tradicija glasovanja se v različnih državah EU razlikuje in vsaka od njih se lahko v štiridnevnem okviru od četrtka (na ta dan običajno potekajo volitve v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem) do nedelje (na ta dan potekajo volitve v večini držav) odloči za dan volitev.

Kdo kandidira na volitvah?

Na volitvah se potegujejo nacionalne politične stranke, vendar se večina poslancev, potem ko so izvoljeni, odloči pridružiti nadnacionalnim političnim skupinam. Večina nacionalnih strank je povezanih z vseevropskimi političnimi strankami (več informacij je na voljo v desnem stolpcu), zato je eno najpomembnejših vprašanj na volilno noč, katera od evropskih skupin bo imela v naslednjem zakonodajnem obdobju največji vpliv.

Beseda pri imenovanju predsednika Komisije

Glavne evropske politične stranke so na volitvah leta 2014 prvič imenovale svoje kandidate za predsednika Evropske komisije, izvršne veje EU. Kandidat stranke, ki je prejela največ glasov (Evropska ljudska stranka), je, potem ko je pridobil odobritev novoizvoljenega Parlamenta, zasedel položaj predsednika Komisije. Tako državljani na evropskih volitvah niso imeli le priložnosti oblikovati Parlamenta, pač pa so odločili tudi, kdo bo zadolžen za predlaganje in izvajanje politik EU.

Evropske politične stranke

Politično stranko na evropski ravni sestavljajo nacionalne stranke in posamezniki, zastopana pa je v več državah članicah. Na evropskih volitvah se potegujejo nacionalne stranke, ki pa so pogosto povezane z evropskimi političnimi strankami ter se po volitvah tudi pridružijo politični skupini v Evropskem parlamentu, ki jo sestavljajo podobno misleče stranke iz njihove politične družine.