Poročilo o dogajanju na političnem prizorišču
 

Oddelek za spremljanje javnega mnenja ves čas spremlja razvoj nacionalnih političnih razmer v vseh državah članicah EU. Glede na to, da bodo maja 2019 potekale evropske volitve, je pomembno imeti tako pregled nad dogajanjem na političnem prizorišču EU kot tudi jasno sliko o politični pripadnosti nacionalnih političnih strank v Evropskem parlamentu in evropskih političnih strank.

Ta publikacija nudi celovit pregled nad javno dostopnimi javnomnenjskimi raziskavami o volilnih namerah na nacionalni in evropski ravni. Prvi vnos na vsaki časovnici je februar 2018 in označuje začetek izvajanja teh raziskav.

Če je bilo v obdobju izvajanja raziskave za katero koli državo na voljo več javnomnenjskih raziskav, so bili njihovi podatki (matematično) preračunani v povprečen rezultat za posamezno stranko, pri čemer ni bilo uporabljeno ponderiranje ali drug algoritemski postopek. Če je bilo na voljo več raziskav, so podrobni rezultati posameznih raziskav prikazani v ločenih preglednicah. Na podlagi povprečnih vrednosti podatkov je prikazan razvoj trenda za vsako politično stranko v primerjavi s povprečnimi rezultati iz preteklih mesecev.

Če je bila na voljo samo ena javnomnenjska raziskava, je to razvidno iz krivulje grafa in uporabljeni podatki se povsem ujemajo s tistimi iz zadevne raziskave.

Za države, v katerih so bile na voljo raziskave o volilnih namerah na evropskih volitvah 2019, so navedeni tudi rezultati teh raziskav.

Nobene od raziskav o volilnih namerah, uporabljenih v tem dokumentu, ni naročil ali izvedel Evropski parlament. V vseh primerih gre za javno dostopne raziskave, ki jih v posamezni državi članici objavijo priznani in verodostojni inštituti za merjenje javnega mnenja. Raziskave zbirajo podjetje Kantar, oddelek za spremljanje javnega mnenja in pisarne Evropskega parlamenta za stike v državah članicah. Kljub velikim prizadevanjem, da bi bile javnomnenjske raziskave za posamezno državo izbrane na celovit, zanesljiv in objektiven način, pa ta postopek morda ni vedno povsem celovit.

Ta zbirka bo posodobljena in objavljena vsak mesec.