Poizvedbe državljanov (Ask EP) 

Če želite izvedeti več o dejavnostih, pristojnostih in organizaciji Evropskega parlamenta, se lahko prek spodaj dostopnega obrazca obrnete na Oddelek za poizvedbe državljanov.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Tukaj lahko najdete izbor nedavnih perečih tem, o katerih so državljani naslovili vprašanje na Evropski parlament, in naše odgovore.

 • Vprašanja državljanov Evropskemu parlamentu v letu 2018 

  Državljani iz vse EU, pa tudi od drugod, se vsak dan obračajo na Evropski parlament in ga prosijo za informacije, izražajo svoje mnenje ali predlagajo zamisli o različnih temah. Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP) odgovarja na vprašanja državljanov. Leta 2018 so državljani Evropskemu parlamentu ali njegovemu predsedniku poslali več kot 30000 vprašanj, predlogov in pripomb.

    
    
 • Evropske volitve: skupna pravila in nacionalne določbe 

  Državljane zanimajo glavna pravila in nacionalne določbe za izvolitev poslancev v Evropski parlament. Postopke izvolitve poslancev Evropskega parlamenta ureja zakonodaja Evropske unije (EU), ki opredeljuje nekatera pravila, skupna vsem državam članicam, in posebne določbe za vsako državo članico.

    
    
 • Katere ukrepe sprejema Evropski parlament za boj proti terorizmu? 

  Številni državljani so pisali Evropskemu parlamentu in izrazili svojo enotnost zaradi terorističnih dejanj. Institucije EU so tudi prosili, naj uvedejo ukrepe za preprečevanje takšnih zločinov in boj proti njim.

    
    
 • Nova pravila o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu 

  Zaradi tehnološkega napredka in rasti digitalnega trga javnost postavlja vedno več vprašanj v zvezi z novimi predlogi za posodobitev pravil EU o avtorskih pravicah. Da bi odgovorili na te pomisleke, sprašujemo, katere ukrepe sprejema EU pri obravnavi predloga direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu na ravni EU.

    
    
 • Kaj je predvideno za opustitev sezonskega premika ure? 

  Poizvedbe državljanov, naslovljene na Evropski parlament, se pogosto nanašajo na sezonski premik ure v EU. Nekateri državljani pozivajo institucije, naj se premikanje ure poleti in pozimi opusti, drugi pa želijo, da se ohrani.

    
    
 • Če želite dostop do celotnega besedila v vašem uradnem jeziku EU, izpolnite ta obrazec  in ga pošljite na Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP).