Poizvedbe državljanov (Ask EP) 

Če želite izvedeti več o dejavnostih, pristojnostih in organizaciji Evropskega parlamenta, se lahko prek spodaj dostopnega obrazca obrnete na Oddelek za poizvedbe državljanov.

Vi sprašujete, mi odgovarjamo

Tukaj lahko najdete izbor nedavnih perečih tem, o katerih so državljani naslovili vprašanje na Evropski parlament, in naše odgovore.

 • Kaj je pobuda EU „Brezplačna vozovnica Interrail za Evropejce“? 

  Mladi državljani se vse pogosteje obračajo na Evropski parlament in sprašujejo po informacijah o pobudi, da bi EU mladim ob dopolnjenem 18. letu ponudila brezplačne vozovnice Interrail.

    
    
 • Poletni čas: sprememba ure 

  Državljani se na Parlament vedno znova obračajo s pripombami o prestavljanju ure. Nekateri ureditev poletnega in zimskega časa podpirajo, drugi pozivajo Parlament, naj jo ukine.

    
    
 • Vprašanja državljanov Evropskemu parlamentu v letu 2017 

  Državljani iz vse EU, pa tudi od drugod, se vsak dan obračajo na Evropski parlament in ga prosijo za informacije, izražajo svoje mnenje ali predlagajo ideje za vrsto različnih tem. Oddelek za poizvedbe državljanov (Ask EP) odgovarja na vprašanja državljanov. Leta 2017 so državljani Evropskemu parlamentu ali njegovemu predsedniku poslali več kot 52.000 vprašanj, predlogov in pripomb.

    
    
 • Kaj je Evropska prireditev za mlade? 

  Gre za dvodnevno prireditev, ki jo Evropski parlament organizira v svojih prostorih skupaj z Evropskim mladinskim forumom in drugimi organizacijami. Mladim je tu dana priložnost, da se udejstvujejo v političnih razpravah, delavnicah in drugih dejavnostih ter razpravljajo s pomembnimi predstavniki Unije, ob tem pa skušajo poiskati inovativne rešitve za odločilne izzive prihodnosti.

    
    
 • Kako EU skrbi za invalide? 

  Državljani se pogosto obračajo na Evropski parlament, da bi pridobili informacije o pravicah invalidov in o tem, kateri ukrepi obstajajo njim v podporo, da bi lahko v celoti uveljavljali svoje pravice.