Varnost in dostop 

V prostorih Evropskega parlamenta dela več kot 7.000 ljudi, vsako leto pa ga obišče tudi več kot 500.000 obiskovalcev, zato je varnost bistvenega pomena pri zagotavljanju nemotenega delovanja institucije. Parlament v svojih prostorih zagotavlja varnost ljudi in lastnine ter omogoča učinkovit sprejem vseh obiskovalcev, pri tem pa ohranja ravnotežje med zadostno stopnjo varnosti in tradicionalno odprtostjo Evropskega parlamenta – edine neposredno izvoljene institucije EU.

Ker je za uspešno opravljanje te naloge potrebno zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, varnostna služba Evropskega parlamenta pripisuje izjemen pomen pravici do zasebnosti in se nenehno zavzema za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Varstvo podatkov

Direktorat Evropskega parlamenta za varnost in ocenjevanje tveganja nekatere osebne podatke poslancev, osebja, pogodbenikov, obiskovalcev ter notranjih/zunanjih partnerjev uporablja za:

  • odobritev in nadzor dostopa v prostore Evropskega parlamenta,
  • preiskavo izrednih varnostnih dogodkov in groženj v Parlamentu.

    Videonadzor

    Evropski parlament uporablja sistem videonadzora, s katerim nadzira stavbe in okolico. Uporablja se zgolj v varnostne namene. Evropski parlament je uvedel politiko videonadzora, ki v skladu s smernicami Evropskega nadzornika za varstvo podatkov vsebuje vse ustrezne značilnosti tega sistema ter informacije o varstvu podatkov in kontaktnih podatkih. Povzetek politike videonadzora je priložen Obvestilu obiskovalcem o varstvu podatkov (glej zgoraj), celotno različico pa je mogoče prenesti z naslednjega mesta :

    Contact: