Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) 

Om du vill veta mer om Europaparlamentets verksamhet, befogenheter och organisation kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att fylla i formuläret nedan.

Du frågar, vi svarar

Se ett urval av de mest brännande frågorna som folk har skrivit om till Europaparlamentet den senaste tiden, och se vad vi har svarat.

 • Medborgarnas frågor till Europaparlamentet 2018 

  Varje dag hör medborgare från hela Europa och resten av världen av sig till Europaparlamentet för att få information, uttrycka sina åsikter eller föreslå lösningar i en mängd olika frågor. Enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) ger medborgarna svar på de frågor som de tar upp. 2018 inkom mer än 30 000 frågor, förslag och synpunkter till Europaparlamentet eller talmannen.

    
    
 • EU-valet: gemensamma regler och nationella bestämmelser 

  Medborgarna vill ha information om vilka de viktigaste gemensamma reglerna och nationella bestämmelserna för val av ledamöter till Europaparlamentet är.  Förfarandena för att välja ledamöter till Europaparlamentet styrs dels av Europeiska unionens (EU:s) lagstiftning, som fastställer vissa gemensamma regler för alla medlemsländer, dels av bestämmelser som är specifika för varje medlemsland.

    
    
 • Vad gör Europaparlamentet för att bekämpa terrorism? 

  Många medborgare har skrivit till Europaparlamentet och uttryckt att de står eniga i kampen mot terrorhandlingar. De uppmanar också EU-institutionerna att vidta åtgärder för att bekämpa och förebygga sådana brott.

    
    
 • Nya regler om upphovsrätt på den digitala inre marknaden 

  De tekniska framstegen och tillväxten på den digitala marknaden har gett upphov till allt fler frågor från allmänheten om de nya förslagen om att modernisera EU:s regler om upphovsrätt. Vi vill därför gärna veta vad EU gör i samband med förslaget till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden på EU-nivå.

    
    
 • Vilka förändringar planeras för att man inte längre ska behöva ställa om klockan efter årstiden? 

  Omställningen av klockan till sommar- och vintertid tas ofta upp i medborgarnas frågor till Europaparlamentet. Vissa uppmanar parlamentet att avskaffa det nuvarande systemet med sommar- och vintertid, medan andra vill ha kvar det.

    
    
 • Vill du ha fullständig information på ditt officiella EU-språk kan du skriva till enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) genom att använda det här formuläret .