Förbindelseskontor i medlemsstaterna  

Europaparlamentet har ett förbindelsekontor i varje medlemsland. Deras roll är att öka medvetenheten om Europaparlamentet och Europeiska unionen och att uppmuntra människor att rösta i valen till Europaparlamentet. Vad betyder det i praktiken?

 

Förbindelseskontor  

  • besvarar frågor från allmänheten om Europaparlamentet och EU:s politik, förser EU-medborgare med information och material och anordnar föredrag och debatter om europeiska teman
  • anordnar presskonferenser och håller nyhetsmedierna informerade om vad som händer i parlamentet
  • har ett nära samarbete med lärare samt universitet och högskolor och tillhandahåller undervisningsmaterial
  • håller kontakt med yrkesgrupper, företag och frivilligorganisationer och med alla som är intresserade av EU-frågor och Europaparlamentets roll.
 
Information offices in your language 
Other information offices