Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')


На Вашите услуги

 
 
Бъдете информирани
Струва ти се, че Европейският парламент е много далеч от твоя дом? Можеш да бъдеш винаги информиран за случващото се в Парламента от нашите информационни страници и нашите услуги, свързани с документи. Също можеш да се свържеш с нашето информационно бюро в твоята страна, където всичко е достъпно на твоя роден език
 
 
 
Бъди чут
Има нещо, което искаш да кажеш? Направи така, че твоят глас да бъде чут. Внеси петиция до Парламента, ако мислиш, че пред теб се извършват нарушения на законите на ЕС, или пък се свържи с Европейския омбудсман, ако ти трябва медиатор. Можеш още да отправиш пряк призив за ново законодателство, като организираш гражданска инициатива съвместно с други граждани
 
 
 
Вашият глас
Интересува ли те да натрупаш непосредствени впечатления от Парламента, например като работиш там? Провери възможностите да станеш наш колега, да дойдеш при нас като стажант или като участваш в посещение с изследователска цел
 
 
 
прозрачност
Европейският парламент има все по-голямо значение и влияние, затова е по-важно от всякога той да представлява интересите на европейските граждани по съвсем открит и прозрачен начин. Разбери повече за начина ни на работа
 
 
 

Посещение на Парламента

Елате и вижте сами как предложенията стават закони и къде избраните от Вас членове на ЕП определят бъдещето на Европа. Предлагаме широк кръг от дейности в Брюксел и Страсбург, така че независимо дали идвате сами, със семейството или с група, има нещо за Вас.

 
 
 
Достъп до документи

Всички граждани на ЕС имат право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Европейският парламент предоставя пряк достъп до по-голямата част от своите документи в електронен вид

 
 
 
Договори и безвъзмездни средства

В съответствие с Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейския съюз, за придобиването на стоки и услуги Европейският парламент е длъжен да обявява публични търгове.

 
 
 
Парламентът на 360°
Парламентът на 360°