Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания на гражданите (Ask EP)

 
 

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

 
 
 
Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.

 
 
 
Въпроси на гражданите към Европейския парламент през 2016 г.
© ottawawebdesign / Fotolia   © ottawawebdesign / Fotolia

От гледна точка на европейската и международната политика 2016 г. е паметна година и това беше отразено в над 87 000 въпроса, зададен от граждани до председателя на Европейския парламент или до Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP). Най-належащият въпрос за гражданите през 2016 г. е бил как се прилага механизмът на ЕС за демокрация, принципи на правовата държава и основни права.

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
Действия на ЕС за борба с престъпления спрямо дивата природа
© lufeethebear   © lufeethebear

Какви са действията на ЕС за борба с престъпленията срещу дивата природа и с вноса на части от диви животни в ЕС? Европейският парламент, по много поводи, е осъждал незаконния трафик на части от диви животни и се стреми да подкрепя защитата и хуманното отношение към дивите животни. Европейският съюз се стреми да защитава и опазва застрашените видове чрез контрол на търговията и движението.

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
Зимното часово време: защо да преместваме стрелките на часовниците?
© Maxim Pavlov / Fotolia   © Maxim Pavlov / Fotolia

Гражданите периодично се обръщат към Парламента с коментари относно смяната на часовото време. Някои граждани подкрепят лятното часово време, други – зимното часово време; трети – призовават Парламента да го премахне. В неделя, 30 октомври, часовниците се връщат с един час, но защо? Всъщност два пъти годишно стрелките на часовниците във всички държави – членки на ЕС, биват премествани с един час назад при преминаването от лятно към зимно часово време (в последната неделя на октомври) и с един час напред при преминаването от зимно към лятно часово време (последната неделя на март).

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
Борба с корупцията
© Fotolia / adrian_ilie825   © Fotolia / adrian_ilie825

Гражданите продължават да се обръщат към Европейския парламент за коментар относно различни случаи на предполагаема корупция. Освен това, те изискват информация как да подадат жалба и да поискат от ЕС да предприеме действия в областта на борбата с корупцията. Корупцията продължава да бъде предизвикателство за обществото като цяло и е едно от тежките престъпления, които могат да имат трансгранично измерение. Европейският съюз разполага с правото да предприема действия в областта на борбата срещу корупцията съгласно правомощията и ограниченията, установени от Договорите.

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
Ръководство за наградата „Сахаров“ (2016 г.)
© fotolia / ibreakstock   © fotolia / ibreakstock

Научете повече за процедурата, свързана с наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта, и за начина, по който се избират кандидатите. Всяка година Европейският парламент присъжда наградата „Сахаров“, за да отдаде почит на личности или организации за полаганите от тях усилия в името на правата на човека и основните свободи.

Ако желаете да получите пълна информация на който и да е от официалните езици на ЕС, моля пишете на Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP).

 
 
 
   
За справка :

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) е част от Службата на ЕП за парламентарни изследвания и Вие можете да поддържате контакт с нас чрез социалните медии:

 
 
 

Други услуги

Връзките по-долу ще Ви отведат до други специализирани служби, където можете да намерите специфична информация.
 
 
 
 
Открийте член на Европейския парламент
 
 
Информация относно правото на внасяне на петиция
 
 
Европейският парламент във Вашата държава
 
 
Посещения в Европейския парламент
 
 
Стажове в Европейския парламент
 
 
Възможности за работа в Европейския парламент
 
 
Вашата Европа
 
 
Достъп до документи
 
 
Справки с документи от архива