Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания на гражданите (Ask EP)

 
 

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

 
 
 
Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.

 
 
 
Какви мерки взема ЕС за борба с киберпрестъпността?
Keyboard with cybercrime button   © ArtemSam / Fotolia

Гражданите пишат до Европейския парламент с въпроси какво прави ЕС, за да се бори с киберпрестъпността. За да се бори с киберпрестъпността ЕС прилага законодателство и подкрепя сътрудничеството като част от стратегията на ЕС за киберсигурност от 2013 г.

 
 
Зимното часово време: сверяване на часовниците, но защо?
Clock going back to wintertime   © Jan Engel / Fotolia

Гражданите периодично се обръщат към Парламента с коментари относно смяната на часовото време. Някои граждани подкрепят редуването на лятното и зимно часово време; други призовават Парламента да го премахне. В неделя, 29 октомври 2017 г., часовниците се връщат с един час, но защо?

 
 
Какви мерки взема ЕС за намаляване на разхищението на храни?
Recyclable food waste in bin   © Gary Perkin / Fotolia

Хранителните отпадъци в ЕС възлизат на около 88 милиона тона годишно, което се равнява на 173 килограма на човек. Общото количество на храната, произведена в ЕС през 2011 г., е било около 865 килограма на човек. Това означава, че ние разхищаваме 20% от цялото количество произведена храна. В този контекст гражданите се обръщат към Европейския парламент, за да поискат информация относно това какво прави ЕС за намаляване на разхищението на храни и призовават за приемане на европейско законодателство, което да сложи край на това разхищение във всяка държава в Европа, като включително са внесени няколко петиции по този въпрос.

 
 
Какви реформи извършва ЕС във връзка с правата на пътниците във въздушния транспорт?
Flight information screen   © European Parliament Audiovisual service

Гражданите често се обръщат към Европейския парламент с молба за предоставяне на информация относно правата им като пътници. Текущата реформа на нормативната рамка има за цел да изясни някои аспекти на правата на пътниците във въздушния транспорт, с цел да се гарантира по-добро прилагане на регламента.

 
 
„Еразъм+“: програмата на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта
Sign with vocational education   © putilov_denis / fotolia

Младите хора искат да знаят повече за „Еразъм+“ и искат информация относно възможностите за мобилност, за да могат да усъвършенстват своите умения и да подобрят перспективите си за намиране на работа. Те често задават въпроси на Европейския парламент, за да разберат каква подкрепа предоставя ЕС обучението и образованието на младите хора.

 
 
 
   
За справка :

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) е част от Службата на ЕП за парламентарни изследвания и Вие можете да поддържате контакт с нас чрез социалните медии:

 
 
 

Други услуги

Връзките по-долу ще Ви отведат до други специализирани служби, където можете да намерите специфична информация.
 
 
 
 
Открийте член на Европейския парламент
 
 
Информация относно правото на внасяне на петиция
 
 
Европейският парламент във Вашата държава
 
 
Посещения в Европейския парламент
 
 
Стажове в Европейския парламент
 
 
Възможности за работа в Европейския парламент
 
 
Вашата Европа
 
 
Достъп до документи
 
 
Справки с документи от архива