Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Запитвания на гражданите (Ask EP)

 
 

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

 
 
 
Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.

 
 
 
Как ЕС се справя с управлението на отпадъците
© vchalup / Fotolia   © vchalup / Fotolia

Граждани се свързват с Европейския парламент, за да се осведомят по въпроса какво прави ЕС за намаляването, рециклирането и повторната употреба на отпадъците. Политиката в областта на опазването на околната среда е една от областите на политиката, които се радват на най-голяма подкрепа от страна на гражданите на Европейския съюз (ЕС), които признават, че проблемите в областта на опазването на околната среда надхвърлят националните и регионалните граници и могат да бъдат решавани само чрез съгласувани действия на равнището на ЕС и на международно равнище.

 
 
Съвместното потребление: кои са предизвикателствата?
© Thodonal / fotolia   © Thodonal / fotolia

Граждани се обръщат към Европейския парламент, за да узнаят как ЕС регулира новият бързо развиващ се феномен на „съвместното потребление“. Този бързо развиващ се сектор засяга редица аспекти на икономиката, в това число в сферата на настаняването (краткосрочно отдаване под наем), превоза на пътници, услугите за домакинството, професионалните и техническите услуги и съвместните финанси.

 
 
Каква е ролята на ЕС при въвеждането на пътни такси за частните автомобили в Германия?
© Angelha / Fotolia   © Angelha / Fotolia

С оглед на новата пътна такса за лични превозни средства, която се предвижда в Германия, граждани се обърнаха към Европейския парламент и изразиха загриженост, че тази „инфраструктурна такса“ може да дискриминира гражданите на ЕС, които не пребивават в Германия.

 
 
Какви усилия полага ЕС в борбата срещу бедността и социалното изключване?
© Anton Chalakov / Fotolia   © Anton Chalakov / Fotolia

Европейски граждани редовно се свързват с Европейския парламент във връзка с въпроса за бедността и социалното изключване в Европа, като призовават да се направи повече, за да се помогне на бедните хора да се измъкнат от това свое затруднено положение. Какво прави всъщност ЕС по този въпрос?

 
 
Лятно часово време: сверяване на часовниците, но защо?
© Felix Pergande / Fotolia   © Felix Pergande / Fotolia

Гражданите периодично се обръщат към Парламента с коментари относно смяната на часовото време. Някои граждани подкрепят редуването на лятното и зимно часово време; други призовават Парламента да го премахне. На 26 март 2017 г., неделя, часовниците се преместват с един час напред, но защо?

 
 
 
   
За справка :

Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) е част от Службата на ЕП за парламентарни изследвания и Вие можете да поддържате контакт с нас чрез социалните медии:

 
 
 

Други услуги

Връзките по-долу ще Ви отведат до други специализирани служби, където можете да намерите специфична информация.
 
 
 
 
Открийте член на Европейския парламент
 
 
Информация относно правото на внасяне на петиция
 
 
Европейският парламент във Вашата държава
 
 
Посещения в Европейския парламент
 
 
Стажове в Европейския парламент
 
 
Възможности за работа в Европейския парламент
 
 
Вашата Европа
 
 
Достъп до документи
 
 
Справки с документи от архива