Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')


Работа

 
 

Европейският парламент наема на работа около 6000 длъжностни лица и други служители от държавите-членки на Европейския съюз.

 
 
 
Как се става длъжностно лице на Общността?

Назначаването на работа в Европейския парламент, както и във всички други институции, става чрез конкурс. Съществуват няколко вида конкурси на различни нива, които дават възможност да се кандидатства за различни постове, като администратори, юристи лингвисти, устни и писмени преводачи, асистенти, секретари, специалисти и други.

Обявленията за конкурси се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и в националните вестници. За информация относно публикуваните конкурси и графика на предстоящите конкурси, виж страницата на Европейската служба за подбор на персонал (ЕPSO).

Всички разпоредби относно публичната служба в Европейския съюз са изложени в Правилника за длъжностните лица на Европейските общности.

За справка :