Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')


Стажове в Европейския парламент

 
 

Парламентът предлага в своя секретариат няколко варианта за стажове, чрез които предоставя възможност за професионално обучение и за придобиване на повече познания за това какво е Европейският парламент и с какво се занимава.

 
 
 
Стажове за висшисти — общ вариант или журналистическа насоченост (стипендии „Шуман“)

Стажовете за висшисти целят да дадат възможност на стажантите за допълване на знанията, които са придобили по време на своето обучение, и да се запознаят с дейността на Европейския съюз и в частност на Европейския парламент.

Тези стажове включват:

 • Стипендии „Робер Шуман“, общ вариант
 • Стипендии „Робер Шуман“, журналистическа насоченост.

Кандидатстващите за стаж висшисти трябва да.

 • бъдат граждани на държава — членка на Европейския съюз, или на страна кандидатка, без да се засягат разпоредбите на член 5, параграф 2 от вътрешния правилник;
 • са навършили 18 години към началната дата на стажа;
 • притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
 • не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на Европейския съюз.

Кандидатите за стипендиите „Робер Шуман“ с журналистическа насоченост трябва да докажат професионален опит, виден от публикувани произведения или от членство в сдружение на журналистите в държава — членка на Европейския съюз, или пък от придобита квалификация по журналистика, призната в държавите — членки на Европейския съюз, или в страните кандидатки.

Продължителността на тези стажове е пет месеца и не може да се удължава.

Дати на стажа и крайни срокове за получаване на заявленията:

 • Срок за кандидатстване: 15 август—15 октомври (до полунощ)
  Срок на стажа: 1 март—31 юли
 • Срок за кандидатстване: 15 март—15 май (до полунощ)
  Срок на стажа: 1 октомври—28/29 февруари

За да кандидатствате за стаж, трябва да отговаряте на условията и да попълните онлайн формуляра за кандидатстване.

Съветваме Ви да не чакате последния ден, за да кандидатствате, така че да се избегне претоварване на системата поради големия брой заявления.

25 000 души годишно се опитват да спечелят възможността за стаж в Европейския парламент. Само 600 от тях биват избрани.

При кандидатстване онлайн разполагате с максимум 30 минути за попълването на всяка страница от формуляра за заявление. Моля, обърнете внимание, че ако оставите своя онлайн формуляр за кандидатстване неактивен в продължение на 30 минути, въведените от Вас данни ще бъдат изгубени. Ето защо Ви препоръчваме да прочетете внимателно Вътрешния правилник относно стажовете и посещенията с изследователска цел в Генералния секретариат на Европейския парламент и често задаваните въпроси, преди да попълните формуляра за заявление.

За да кандидатствате за генералните дирекции, които отговарят в най-голяма степен на Вашия профил, можете да се запознаете с описанието им, като натиснете бутона за повече информация  на последната страница на формуляра за заявление, или като посетите уебсайта на Генералния секретариат на Европейския парламент.

Заявлението не може да бъде променяно онлайн и се попълва и подава на една-единствена сесия. След попълването на заявлението моля, уверете се, че то е вярно и пълно, преди да натиснете бутона за изпращане.

Можете да изпратите само едно заявление за един вариант за стаж. В случай на няколко подадени заявления за един вариант ще вземем предвид само последното.

NB: Всички непълни заявления ще бъдат автоматично отхвърлени.

След като потвърдите/изпратите своето онлайн заявление, автоматично ще получите на своята електронна поща съобщение за потвърждение. В това съобщение е указан номерът, потвърждаващ подаването на кандидатурата, който следва да посочвате във всякаква бъдеща кореспонденция, свързана със стажа, както и резюмето на Вашата кандидатура в pdf формат, което ще Ви бъде поискано разпечатано на хартиен носител, ако Ви бъде предложен стаж

 
 
Стажове за обучение

Европейският парламент предлага възможността да участват в стажове за обучение на младежи, които притежават диплома за завършено средно образование (получена преди крайния срок за подаване на заявление за кандидатстване), даваща достъп до университет, или на младежи, следвали висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен. Те са запазени с предимство за млади хора, които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение, при условие че имат навършени 18 години към първия ден от стажа.

Продължителността на стажовете за обучение е от един до четири месеца с възможност за дерогация.

(1) Незадължителни стажове за обучение

Начални дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите за незадължителни стажове:

 • Период за записване: 1 август – 1 октомври
  Начало на стажа (максимум 4 месеца): 1 януари
 • Период за записване: 1 декември – 1 февруари
  Начало на стажа (максимум 4 месеца): 1 май
 • Период за записване: 1 април – 1 юни
  Начало на стажа (максимум 4 месеца): 1 септември

(2) Задължителни стажове за обучение

Европейският парламент може да приеме кандидати, които отговарят на общите условия за прием, ако е задължително да се проведе стаж в рамките на:

 • курс на обучение в университет или приравнено учебно заведение,
 • професионално обучение на високо равнище, организирано от организация с нестопанска цел (по-специално публични институции или органи),
 • изискване за достъп до правото на упражняване на дадена професия,

при представяне на доказателство от тези организации или субекти, които разрешават достъпа до упражняване на дадена професия.

Начални дати на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите за задължителни стажове:

 • Краен срок за записване: 1 октомври
  Начало на стажа: между 1 януари и 30 април
 • Краен срок за записване: 1 февруари
  Начало на стажа: между 1 май и 31 август
 • Краен срок за записване: 1 юни
  Начало на стажа: между 1 септември и 31 декември

За да кандидатствате за стаж, трябва да отговаряте на условията за прием и да попълните заявлението за кандидатстване онлайн.

Съветваме Ви да не отлагате подаването на документите за кандидатстване за последния ден, за да се избегне претоварване на системата поради голям брой заявления.

Молим да имате предвид, че ако в продължение на 30 минути заявлението Ви за кандидатстване остане неактивно, въведената от Вас информация ще се изгуби. Съветваме Ви поради това, преди да попълните заявлението за кандидатстване, да прочетете внимателно Вътрешния правилник относно стажовете и посещенията с изследователска цел на Европейския парламент, както и списъка с често задавани въпроси.

За да кандидатствате в генералните дирекции, които отговарят в най-голяма степен на вашия профил, имате възможност да прочетете описанието им чрез бутона за информация i на последната страница на заявлението за кандидатстване или да посетите интернет сайта на Генералния секретариат на Европейския парламент.

Записването не може да бъде променено онлайн. То се приключва и подава в рамките на един-единствен етап. След като попълните своето заявление за кандидатстване онлайн, моля, проверете съдържанието, преди да натиснете бутона „Изпращане“.

Всички непълни формуляри за кандидатстване ще бъдат отхвърлени .

След като сте потвърдили/изпратили Вашата кандидатура онлайн, ще получите автоматично съобщение за потвърждение на Вашия електронен адрес. В това съобщение се посочва номер, потвърждаващ подаването на кандидатурата, който следва да посочвате при всякаква бъдеща кореспонденция, свързана с Вашия стаж, както и приложен документ, чрез който Ви се предоставя възможност за достъп до резюмето на Вашата кандидатура в pdf формат, като разпечатка на хартиен носител ще Ви бъде поискана, ако Ви бъде предложен стаж.

 
 
Програма за стажове за хора с увреждания

Европейският парламент насърчава равните възможности и поощрява кандидатстването на жени и мъже с увреждания за неговите стажантски програми.

Европейският парламент предлага платени стажове за хора с увреждания като мярка за положително действие, насочена към улесняване на интеграцията на хората с увреждания на работното място.

Тези стажове са достъпни както за лица, завършили университет или приравнено учебно заведение, така и за лица, чиито квалификации са под университетско равнище (член 22 от Вътрешния правилник относно стажовете и посещенията с изследователска цел в Генералния секретариат на Европейския парламент, който се отнася до академичните квалификации, необходими за достъпа до платени стажове, не се прилага за тази програма.)

Основната цел на тази програма е да се даде на голям брой хора с увреждания полезен и ценен професионален опит и възможност да се запознаят с дейностите на Европейския парламент.

Продължителността на тези стажове е пет месеца и не може да се удължава. Моля, обърнете внимание, че стажовете не дават на стажантите право на бъдещо наемане на работа в Европейския парламент: длъжностните лица се наемат въз основа на конкурси, организирани от EPSO; договорно наетите служители се наемат въз основа на покани за изразяване на интерес, публикувани от EPSO.

Дати на стажа и крайни срокове за получаване на заявленията.

 • Срок за кандидатстване: 15 август—15 октомври (до полунощ)
  Начало на стажа: 1 март
 • Срок за кандидатстване: 15 март—15 май (до полунощ)
  Начало на стажа: 1 октомври

Съветваме Ви да не чакате последния ден, за да кандидатствате, така че да се избегне претоварване на системата поради големия брой заявления.

Кандидатстващите за тази програма трябва да:

 • бъдат граждани на държава — членка на ЕС, или на страна кандидатка;
 • са навършили 18 години към началната дата на стажа;
 • притежават задълбочени познания по един от официалните езици на Европейския съюз;
 • не са получили друга възможност за стаж и да не са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици за сметка на бюджета на Европейския съюз;
 • бъдат в състояние да удостоверят, че имат увреждане/ия (медицинско свидетелство или удостоверение/карта на лице с увреждания, издадено/а от национален орган).

Ако сте сред предварително подбраните от съответната генерална дирекция кандидати, ще Ви бъдат поискани следните документи:

 • документ, който удостоверява увреждането/ията Ви, признат в държава — членка на Европейския съюз, или в страна кандидатка
 • надлежно попълнен формуляр за разумно приспособяване на работните условия
  Молим Ви да отбележите, че ще бъдат положени всички усилия, за да бъде отговорено на Вашите потребности в рамките на нашите възможности и в рамките на разумното (това ще бъде определено от комисията, отговаряща за разумното приспособяване на работните условия). Попълването на този формуляр не представлява гаранция, че всички изисквани мерки могат да бъдат взети.
 • Вашата диагноза и анамнеза, преведени на английски или на френски език, в запечатан плик с надпис „поверително“;
 • копие от Вашия паспорт или лична карта;
 • копие от Вашето последно свидетелство за завършено образование или университетска(и) диплома(и), ако е приложимо;
 • надлежно подписано заявление по образец

Моля, имайте предвид, че информацията, която предоставяте във връзка със своето увреждане, ще бъде разглеждана като строго поверителна и само от служители на Европейския парламент, отговарящи за анализа на възможното разумно приспособяване на работните условия, с цел да се предвидят конкретни начини на приспособяване на работното място и улесняване на Вашето търсене на достъпно жилище, превоз и помощ.

Ако бъдете избрани, трябва да представите следните документи:

 • договор за стаж;
 • декларация за поемане на задължение за поверителност, подписана от вас.

В случай че проявявате интерес към такъв стаж, моля, прочетете описанието на програмата за стажове за хора с увреждания, Вътрешния правилник относно стажовете и посещенията с изследователска цел в Генералния секретариат на Европейския парламент, и практическата информация за Брюксел и Люксембург.

Моля, обърнете внимание, че места за стаж са налични предимно в Брюксел и Люксембург.

Ако отговаряте на условията за допустимост, моля, попълнете формуляра за кандидатстване онлайн. Моля, обърнете внимание, че ако оставите своя онлайн формуляр за кандидатстване неактивен в продължение на 90 минути, въведените от Вас данни ще бъдат изгубени. Попълването и подаването на формуляра за кандидатстване се извършва в една сесия и съдържанието не може да се променя впоследствие. След попълването на своето заявление моля, уверете се, че то е пълно, преди да натиснете бутона за изпращане.

След като сте потвърдили/изпратили своето онлайн заявление, автоматично ще получите съобщение за потвърждение и копие от Вашата кандидатура на Вашата електронна поща. В това съобщение е указан номерът, потвърждаващ подаването на кандидатурата, който следва да посочвате във всякаква бъдеща кореспонденция, свързана със стажа, както и линк към резюмето на Вашата кандидатура в pdf формат, което ще Ви бъде поискано разпечатано на хартиен носител, ако Ви бъде предложен стаж.

В случай че не сте в състояние да попълните онлайн формуляра за заявление, моля, свържете се с Отдела за стажове (stages@europarl.europa.eu) по електронна поща, за да получите заявление във формат Word.

За допълнителна информация моля, прочетете:
 
 
Стажове по писмен превод за лица, завършили университет

Тези стажове са предназначени за лица завършили университет или приравнено учебно заведение. Тяхната цел е да позволят обогатяване на познанията, придобити по време на тяхното обучение, и запознаване отблизо с дейността на Европейския съюз и в частност с тази на Европейския парламент.

Кандидатите за стаж по писмен превод притежаващи диплома за университетско образование, трябва:

 • да бъдат граждани на една от държавите - членки на Европейския съюз или на една от страните кандидатки за членство в Европейския съюз;
 • да са навършили 18 години към датата на започване на стажа;
 • да са завършили, преди крайния срок за подаване на молбите, минимум тригодишно университетско образование, удостоверено с диплома;
 • да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз или официалния език на страна кандидатка за членство в Европейския съюз и да притежават задълбочени познания по два други официални езика на Европейския съюз;
 • да не са се възползвали от платен стаж или да не са били възмездно ангажирани за повече от четири последователни седмици в тежест на бюджета на Европейския съюз.

Продължителността на стажовете по писмен превод, предназначени за лица, притежаващи диплома за университетско образование, е три месеца. Те могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от три месеца.

Периоди за провеждане на стажовете и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

 • Начало на стажа: 1 януари
  Периоди за записване: 15 юни – 15 август (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 април
  Периоди за записване: 15 септември – -15 ноември (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 юли
  Периоди за записване: 15 December - 15 February (midnight)
 • Начало на стажа: 1 октомври
  Периоди за записване: 15 март – 15 май (24.00 ч.)

Съветваме Ви да не чакате последния ден за подаване на кандидатурите, за да се избегне претоварване на системата поради големия брой кандидатури.

Стажовете по писмен превод се провеждат в Люксембург.

За сведение, през 2015 г. стипендията е в размер на 1 223,26 евро на месец.

Ако се интересувате от провеждането на стаж по писмен превод за лица, притежаващи диплома за университетско образование, Ви молим да прочетете Вътрешните правила относно стажовете по писмен превод (Internal Rules Governing Translation Traineeships).

Обърнете внимание на условията за допускане. Ако бъдете предварително одобрен, ще трябва да представите следните подкрепящи документи:

 • надлежно попълнен и подписан формуляр за кандидатстване,
 • копие от Вашия паспорт или лична карта,
 • копия на Вашите дипломи и удостоверения,
 • и копие от приложението към дипломата (оценките), ако разполагате с такова.

Тези подкрепящи документи не следва да бъдат изпращани на този етап. Те ще Ви бъдат поискани ако преминете фазата на предварителния подбор.

Ако сте предварително одобрени за провеждането на стаж, кандидатурата Ви ще се счита за валидна, единствено след предоставянето на пълния набор от документи, посочени по-горе.

Ако отговаряте на условията за допускане, моля попълнете формуляра за кандидатстване онлайн.

Молим да имате предвид, че ако в продължение на 30 минути формулярът Ви за кандидатстване остане неактивен, въведената от Вас информация ще се изгуби. Следователно Ви съветваме внимателно да прочетете Вътрешните правила за стажовете по писмен превод, преди да попълните формуляра за кандидатстване.

Попълването и подаването на формуляра за кандидатстване се извършва в една сесия и съдържанието на формуляра не може да се променя онлайн. Налице е образец на формуляра (вж. по-долу), който може да Ви помогне в подготовката на Вашата кандидатура и подаването й онлайн.

NB: Следва да си запазите копие от номера, под който Вашата кандидатура ще бъде регистрирана при валидирането й онлайн.

 
 
Стажове за обучение по превод

Европейският парламент предлага на кандидатите, които към момента на подаване на кандидатурите вече притежават диплома за завършено средно образование, даваща достъп до университет или имат висше или техническо образование, което може да се приравни към тази степен, възможност за провеждане на стажове с практическа насоченост. Те са предназначени конкретно за кандидати, които трябва да проведат стаж в рамките на своя курс на обучение, при условие че имат навършени 18 години към първия ден от стажа, за който кандидатстват.

Кандидатите за стажове за обучение по превод трябва :

 • да бъдат граждани на една от държавите - членки на Европейския съюз или на една от страните кандидатки за членство в Европейския съюз ;
 • да са навършили 18 години към датата на започване на стажа
 • да владеят отлично един от официалните езици на Европейския съюз или официалния език на страна кандидатка за членство в Европейския съюз и да притежават задълбочени познания по два други официални езика на Европейския съюз
 • да не са се възползвали от друг стаж или да не са били наемани срещу заплащане за повече от четири последователни седмици, на разноски от бюджета на Европейския съюз.

Продължителността на стажовете за обучение по писмен превод е от един до три месеца. Те могат да бъдат продължени по изключение за максимален срок от три месеца.

Периоди за провеждане на стажовете за обучение по писмен превод и крайни срокове за получаване на кандидатурите:

 • Начало на стажа: 1 януари
  Периоди за записване: 15 юни – 15 август (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 април
  Периоди за записване: 15 декември – 15 февруари (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 октомври
  Периоди за записване: 15 март – 15 май (24.00 ч.)
 • Начало на стажа: 1 октомври
  Периоди за записване: 15 март – 15 май (24.00 ч.)

Съветваме Ви да не чакате последния ден за подаване на кандидатурите, за да се избегне претоварване на системата поради големия брой кандидатури.

Стажовете за обучение по писмен превод се провеждат в Люксембург.

По време на стажа за обучение по превод, стажантите получават месечно обезщетение. За сведение, през 2015 г. обезщетението е в размер на 300 евро на месец.

да прочетете Вътрешните правила относно стажовете по писмен превод.(Internal Rules Governing Translation Traineeships

Обърнете внимание на условията за допускане. Ако бъдете предварително одобрени, ще трябва да представите следните подкрепящи документи:

 • документ за кандидатстване, с дата и подпис,
 • копие от Вашия паспорт или лична карта,
 • копия на Вашите дипломи и удостоверения,
 • и копие от приложението към дипломата (оценките), ако разполагате с такова.

Тези подкрепящи документи не следва да бъдат изпращани на този етап. Те ще Ви бъдат поискани ако преминете фазата на предварителния подбор.

Ако сте предварително одобрени за провеждането на стаж за обучение по писмен превод, кандидатурата Ви ще се счита за валидна, единствено след предоставянето на пълния набор от документи, посочени по-горе.

Ако отговаряте на условията за допускане, моля попълнете формуляра за кандидатстване онлайн.

Молим да имате предвид, че ако в продължение на 30 минути формулярът Ви за кандидатстване остане неактивен, въведената от Вас информация ще се изгуби. Следователно Ви съветваме внимателно да прочетете Вътрешните правила за стажовете по писмен превод, преди да попълните формуляра за кандидатстване.

Попълването и подаването на формуляра за кандидатстване се извършва в една сесия и съдържанието на формуляра не може да се променя онлайн. Налице е образец на формуляра (вж. по-долу), който може да Ви помогне в подготовката на Вашата кандидатура и подаването й онлайн.

NB : Следва да си запазите копие от номера, под който Вашата кандидатура ще бъде регистрирана при валидирането й онлайн.

 
 
Конферентни преводачи

Генералната дирекция за устни преводи и организиране на конференции на Европейския парламент не предлага основни курсове за лица, притежаващи дипломи по езикови специалности и желаещи да специализират конферентен превод, тъй като съгласно принципа на субсидираността това е задължение на националните органи на държавите-членки.

Ако вече притежавате квалификация в областта на конферентния превод и езиковата Ви комбинация отговаря на изискванията на институцията, бихте могли да кандидатствате за полагането на изпит за акредитация или да се явите на открит конкурс (виж Устен превод за Европа).

Други възможности

Ако проявявате интерес към кариерата на конферентен преводач, но все още не притежавате необходимите квалификации, редица университети в Европа предлагат курсове за придобиването на квалификации в областта на писмения и конферентния превод. Със списък на университетите, които предлагат такива курсове, можете да се запознаете тук.

Ако вече притежавате диплома по друга специалност, но независимо от това желаете да придобиете квалификация на конферентен преводач, навярно ще се заинтересувате от това, че «Европейски магистърски програми» по тази специалност предлагат редица европейски институции за висше образование.

 
 
 
 

Защита на личните данни

Обработката на Вашите лични данни е описана във фишовете по-долу.

 
 
Обратна връзка
 
За да получите допълнителна информация, моля, свържете се със съответната служба за вида стаж, за който се интересувате, след като се запознаете с правилата.
За стажовете общ профил/журналистически профил, организиране на стажове
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
За стажове по писмен превод
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 02B005
L - 2929 LUXEMBOURG