Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')

Посещения с изследователска цел — конкретни изследвания

 
 

Целта им е да се даде на граждани над 18-годишна възраст възможността да проведат задълбочени изследвания по определени теми, свързани с европейската интеграция. Гражданите могат също да извършват проучвания в библиотеката или историческия архив на Европейския парламент (в тези два случая това е възможно само в Люксембург).

Максималният срок на посещенията с изследователска цел е един месец. Лицата, които са били стажанти на Европейския парламент, трябва да изчакат да изтече срок от шест месеца, преди да могат да внесат молба за посещение с изследователска цел.

Процедурата, която трябва да се следва, включва три възможности:

  • Ако желаете да посетите библиотеката на Европейския парламент, моля, изпратете искането си по електронна поща на адрес StudyVisit@ep.europa.eu като сложите в копие Library-Luxembourg@ep.europa.eu.
  • Ако желаете да посетите архива на Европейския парламент, моля, изпратете искането си по електронна поща на адрес StudyVisit@ep.europa.eu като сложите в копие Arch-Info@ep.europa.eu in copy.
  • За всяко друго посещение, моля, изпратете искането си по електронна поща на адрес StudyVisit@ep.europa.eu най-малко два месеца преди началната дата на посещението.

Компетентната служба проверява възможностите за прием към съответните служби или органи на Европейския парламент и уведомява заинтересованите лица за решенията, взети във връзка с техните искания.

Според действащите разпоредби Европейският парламент не взема участие в покриването на евентуални разноски на посетителите от какъвто и да било характер.

 
 
 
Contact
 

За да получите повече информация или за да подадете молба за учебно посещение, моля обърнете се към: