Пряк достъп до главното меню (натиснете ''Enter'')
Достъп до съдържанието на страницата (натиснете „Enter“)
Пряк достъп до списък с други сайтове (натиснете ''Enter'')
 
Post-electoral survey
 
 

Следизборна проучване

 

Това проучване беше проведено една седмица след европейските избори през юни 2009 г., от 12 юни до 6 юли, чрез директно допитване до 26 830 европейски граждани. То беше проведено, с цел по-добре да се вникне в причините, довели до участието или въздържанието от участие на европейските избиратели в изборите.

  • Участието в изборите е 43%. При все това, тази средна за ЕС на 27-те стойност трябва да бъде разглеждана в светлината на резултатите по държави. Така констатираме значително засилване на участието в осем държави, сравнителна стабилност в други осем и силно изразен спад в останалите единадесет.
  • Това проучване е отново белязано от истинско разделение между различните профили гласоподаватели: по-малък е броят на гласувалите жени от този на гласувалите мъже, на младите спрямо възрастните лица, на безработните спрямо висшите чиновници, на лицата с по-ниска степен на образование спрямо тези, които са продължили своето образование, като тази разлика е малко по-слаба при жителите на големите градове спрямо лицата, обитаващи селските райони.
  • 67% от европейците си спомнят, че са видели или са прочели в медиите за кампания, насърчаваща гласуването. Невъзможно е да се направи разграничение между излагането на влиянието на различните граждански кампании, били те на европейско или на национално равнище, но фактите са налице. За сметка на това, в същия този момент, една трета от гласоподавателите, които заявяват, че са гласували на националните избори, заявяват, че не гласуват на европейските избори.
 
 
 
Проучване на общественото мнение, поръчано от Европейския парламент

Европейският парламент редовно поръчва проучвания на общественото мнение в държавите-членки.

По този начин, Европейският парламент се стреми да разбере по-добре мнението и очакванията на гражданите спрямо неговите дейности и тези на Европейския съюз като цяло. Това е ценна помощ в подготовката, определянето и оценката на неговата работа.

Читателят ще открие информация, свързана не само с позициите на европейците по въпроси като изменението на климата или настоящето икономическо положение, но и информация за това, което мислят и очакват гражданите от европейските избори, Европейския парламент и европейската интеграция като цяло.