Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Dotazy občanů (Ask EP)

 
 

Pokud chcete získat více informací o činnostech, pravomocích a organizaci Evropského parlamentu, můžete se prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře obrátit na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).

 
 
 
Odpovědi na Vaše otázky

Zde naleznete výběr posledních témat, na která se občané se zájmem ptají Evropského parlamentu, a naše odpovědi.

 
 
 
Petice předkládané Evropskému parlamentu: Jak to funguje?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Jaký je postup pro předložení petice Evropskému parlamentu? Občané své právo předložit petici Evropskému parlamentu obecně znají, avšak často žádají o dodatečné informace týkající se postupu odeslání petice a způsobu, jakým petice poté projednává příslušný výbor EP. Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v některém členském státě má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Unie a která se jich přímo dotýká (článek 227 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 215 jednacího řádu Evropského parlamentu).

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
Jakým způsobem EU podporuje znakové jazyky?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

V souvislosti se znakovými jazyky se na Evropský parlament obracejí občané, kteří požadují informace o tom, jaký mají znakové jazyky na úrovni EU status, jaké kroky se podnikají na jejich podporu a jak se do nich v orgánech EU tlumočí. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „úmluva“), kterou Evropská unie ratifikovala dne 23. prosince 2010, potvrzuje osobám se zdravotním postižením svobodu projevu a přesvědčení a přístup k informacím, a to rovněž tím, že je akceptováno a podporováno používání znakových jazyků (článek 21).

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
Jaká opatření EU přijímá pro boj proti terorismu?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

V návaznosti na různé teroristické útoky v Evropě se na Evropský parlament písemně obracejí občané, kteří si přejí vyjádřit svůj odmítavý postoj k těmto teroristickým činům. Žádají rovněž, aby orgány EU přijaly nová opatření, která by proti těmto trestným činům bojovala a předcházela jim. Terorismus postihl v různých formách řadu evropských zemí. Ohavné teroristické útoky opět prokázaly, že boj proti terorismu a předcházení těmto zločinům za současného zabezpečení základních práv a svobod občanů je skutečnou výzvou.

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
Obnovení povolení používat herbicidní látku glyfosát
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Řada občanů by ráda věděla, jak se Evropský parlament staví k obnovení povolení používat glyfosát. V listopadu 2015 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) prohlášení, že glyfosát pro člověka pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní nebezpečí a důkazy nenasvědčují tomu, že by bylo nutné klasifikovat jej jako potencionální karcinogen v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Vzhledem k těmto závěrům musí Evropská komise rozhodnout o znovuzařazení glyfosátu na seznam EU obsahující schválené účinné látky. Vzhledem k tomu, že předchozí studie, jež byly o této látce zveřejněny, však takové závěry nesdílejí, se řada občanů na Evropský parlament obrátila s žádostí, aby se zasadil o to, aby bylo obnovení povolení používat glyfosát zamítnuto.

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
Plastové tašky: reakce EU na omezování spotřeby
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Občané by rádi věděli, jakým způsobem EU usiluje o omezení spotřeby plastových tašek vzhledem k jejich nepříznivému dopadu na mořské volně žijící druhy a na životní prostředí. Plastové nákupní tašky se v EU hodnotí podle směrnice 94/62/ES jako obaly. Po použití jsou obvykle odhozeny, což vede k hromadění odpadu a neúčinnému využívání zdrojů. Vyhazování plastových nákupních tašek mimo místa určená k odkládání odpadu vede navíc ke znečišťování životního prostředí a zhoršuje široce rozšířený problém zanášení vodních útvarů odpadem, což ohrožuje vodní ekosystémy po celém světě.

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
 
 
Odpovědi EP

Prohlédněte si všechny odpovědi EP na našem blogu.

 
 
 
Podrobnosti viz :

Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) je součástí Výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS) a můžete nás sledovat na našich platformách sociálních médií:

 
 
 

Dotazy občanů (Ask EP)

 
 

Pokud chcete získat více informací o činnostech, pravomocích a organizaci Evropského parlamentu, můžete se prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře obrátit na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).

 
 
 
Odpovědi na Vaše otázky

Zde naleznete výběr posledních témat, na která se občané se zájmem ptají Evropského parlamentu, a naše odpovědi.

 
 
 
Petice předkládané Evropskému parlamentu: Jak to funguje?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Jaký je postup pro předložení petice Evropskému parlamentu? Občané své právo předložit petici Evropskému parlamentu obecně znají, avšak často žádají o dodatečné informace týkající se postupu odeslání petice a způsobu, jakým petice poté projednává příslušný výbor EP. Každý občan Unie a každá fyzická osoba s bydlištěm nebo právnická osoba se statutárním sídlem v některém členském státě má právo předložit samostatně či společně s dalšími občany nebo osobami petici Evropskému parlamentu ve věci, která spadá do oblasti činností Unie a která se jich přímo dotýká (článek 227 Smlouvy o fungování Evropské unie a článek 215 jednacího řádu Evropského parlamentu).

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
Jakým způsobem EU podporuje znakové jazyky?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

V souvislosti se znakovými jazyky se na Evropský parlament obracejí občané, kteří požadují informace o tom, jaký mají znakové jazyky na úrovni EU status, jaké kroky se podnikají na jejich podporu a jak se do nich v orgánech EU tlumočí. Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „úmluva“), kterou Evropská unie ratifikovala dne 23. prosince 2010, potvrzuje osobám se zdravotním postižením svobodu projevu a přesvědčení a přístup k informacím, a to rovněž tím, že je akceptováno a podporováno používání znakových jazyků (článek 21).

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
Jaká opatření EU přijímá pro boj proti terorismu?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

V návaznosti na různé teroristické útoky v Evropě se na Evropský parlament písemně obracejí občané, kteří si přejí vyjádřit svůj odmítavý postoj k těmto teroristickým činům. Žádají rovněž, aby orgány EU přijaly nová opatření, která by proti těmto trestným činům bojovala a předcházela jim. Terorismus postihl v různých formách řadu evropských zemí. Ohavné teroristické útoky opět prokázaly, že boj proti terorismu a předcházení těmto zločinům za současného zabezpečení základních práv a svobod občanů je skutečnou výzvou.

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
Obnovení povolení používat herbicidní látku glyfosát
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Řada občanů by ráda věděla, jak se Evropský parlament staví k obnovení povolení používat glyfosát. V listopadu 2015 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) prohlášení, že glyfosát pro člověka pravděpodobně nepředstavuje karcinogenní nebezpečí a důkazy nenasvědčují tomu, že by bylo nutné klasifikovat jej jako potencionální karcinogen v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008. Vzhledem k těmto závěrům musí Evropská komise rozhodnout o znovuzařazení glyfosátu na seznam EU obsahující schválené účinné látky. Vzhledem k tomu, že předchozí studie, jež byly o této látce zveřejněny, však takové závěry nesdílejí, se řada občanů na Evropský parlament obrátila s žádostí, aby se zasadil o to, aby bylo obnovení povolení používat glyfosát zamítnuto.

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
Plastové tašky: reakce EU na omezování spotřeby
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Občané by rádi věděli, jakým způsobem EU usiluje o omezení spotřeby plastových tašek vzhledem k jejich nepříznivému dopadu na mořské volně žijící druhy a na životní prostředí. Plastové nákupní tašky se v EU hodnotí podle směrnice 94/62/ES jako obaly. Po použití jsou obvykle odhozeny, což vede k hromadění odpadu a neúčinnému využívání zdrojů. Vyhazování plastových nákupních tašek mimo místa určená k odkládání odpadu vede navíc ke znečišťování životního prostředí a zhoršuje široce rozšířený problém zanášení vodních útvarů odpadem, což ohrožuje vodní ekosystémy po celém světě.

Přejete-li si získat úplné informace ve Vašem úředním jazyce EU, napište prosím na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) a použijte tento formulář.

 
 
 
 
Odpovědi EP

Prohlédněte si všechny odpovědi EP na našem blogu.

 
 
 
Podrobnosti viz :

Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) je součástí Výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS) a můžete nás sledovat na našich platformách sociálních médií:

 
 
 

Další služby

Prostřednictvím níže uvedených odkazů se můžete dostat k dalším specializovaným službám a dozvědět se konkrétní informace.
 
 
 
 
Profily jednotlivých poslanců Evropského parlamentu
 
 
O petičním právu
 
 
Evropský parlament ve Vaší zemi
 
 
Návštěva Evropského parlamentu
 
 
Stáže v Evropském parlamentu
 
 
Pracovní příležitosti v Evropském parlamentu
 
 
Vaše Evropa
 
 
Přístup k dokumentům
 
 
Prohlížení archivních dokumentů