Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Dotazy občanů (Ask EP)

 
 

Pokud chcete získat více informací o činnostech, pravomocích a organizaci Evropského parlamentu, můžete se prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře obrátit na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).

 
 
 
Odpovědi na Vaše otázky

Zde naleznete výběr posledních témat, na která se občané se zájmem ptají Evropského parlamentu, a naše odpovědi.

 
 
 
Jak EU bojuje proti kyberkriminalitě?
Keyboard with cybercrime button   © ArtemSam / Fotolia

Občané se dotazují Evropského parlamentu, jakým způsobem EU hodlá bojovat s kyberkriminalitou. Za účelem boje s kyberkriminalitou přijala EU právní předpisy a podporuje spolupráci v rámci strategie kybernetické bezpečnosti EU přijaté v roce 2013.

 
 
Zimní čas: změna času, ale proč?
Clock going back to wintertime   © Jan Engel / Fotolia

Občané se opakovaně na Evropský parlament obracejí s otázkami ohledně změny času. Někteří jsou současnému stavu nakloněni, ostatní však po Parlamentu požadují, aby změnu času zrušil. Proč se v neděli 29. října 2017 vrací čas o hodinu nazpět?

 
 
Jak EU hodlá omezit plýtvání potravinami?
Recyclable food waste in bin   © Gary Perkin / Fotolia

Každoroční potravinový odpad je v EU odhadován na 88 milionů tun, což odpovídá 173 kilogramům na osobu. Celkové množství potravin vyprodukovaných v EU bylo v roce 2011 přibližně 865 kilogramů na osobu. To znamená, že 20 % celkového množství vyprodukovaných potravin končí v odpadu. V této souvislosti se občané obracejí na Evropský parlament s žádostí o údaje týkající se snahy EU omezit plýtvání potravinami, a zároveň vyzývají, aby byly přijaty právní předpisy, které by skoncovaly s plýtváním potravinami ve všech zemích Evropy. Za tímto účelem již bylo předloženo i několik petic.

 
 
Jak hodlá EU zlepšit situaci týkající se práv cestujících v letecké dopravě?
Flight information screen   © European Parliament Audiovisual service

Občané se opakovaně obracejí na Evropský parlament s žádostí o informace ohledně svých práv jako cestujících. Cílem probíhající reformy legislativního rámce je vyjasnit určité aspekty týkající se práv cestujících v letecké dopravě, aby byly právní předpisy lépe uplatňovány.

 
 
Erasmus+: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
Sign with vocational education   © putilov_denis / fotolia

Mladí lidé se chtějí dozvědět více o programu Erasmus+ a žádají o informace ohledně příležitostí mobility, které by pro ně mohly být užitečné z hlediska zlepšení jejich dovedností a pracovních vyhlídek. Často se Evropského parlamentu dotazují na to, jak EU podporuje odbornou přípravu a vzdělávání mladých lidí.

 
 
 
 
Odpovědi EP

Prohlédněte si všechny odpovědi EP na našem blogu.

 
 
 
Podrobnosti viz :

Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) je součástí Výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS) a můžete nás sledovat na našich platformách sociálních médií:

 
 
 

Další služby

Prostřednictvím níže uvedených odkazů se můžete dostat k dalším specializovaným službám a dozvědět se konkrétní informace.
 
 
 
 
Profily jednotlivých poslanců Evropského parlamentu
 
 
O petičním právu
 
 
Evropský parlament ve Vaší zemi
 
 
Návštěva Evropského parlamentu
 
 
Stáže v Evropském parlamentu
 
 
Pracovní příležitosti v Evropském parlamentu
 
 
Vaše Evropa
 
 
Přístup k dokumentům
 
 
Prohlížení archivních dokumentů