Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Dotazy občanů (Ask EP)

 
 

Pokud chcete získat více informací o činnostech, pravomocích a organizaci Evropského parlamentu, můžete se prostřednictvím níže uvedeného kontaktního formuláře obrátit na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).

 
 
 
Odpovědi na Vaše otázky

Zde naleznete výběr posledních témat, na která se občané se zájmem ptají Evropského parlamentu, a naše odpovědi.

 
 
 
Jak EU řeší nakládání s odpadem?
© vchalup / Fotolia   © vchalup / Fotolia

Občané se obracejí na Evropský parlament s dotazy, co EU dělá pro snížení, opětovné použití a recyklaci odpadu. Politika životního prostředí je jednou z politik, které občané Evropské unie (EU) podporují nejvíce, protože chápou, že problémy životního prostředí přesahují státní a regionální hranice, a že tudíž mohou být vyřešeny pouze společnou činností na úrovni EU a na mezinárodní úrovni.

 
 
Ekonomika sdílení: co je v sázce?
© Thodonal / fotolia   © Thodonal / fotolia

Občané se obracejí na Evropský parlament a chtějí vědět, jak EU reguluje novou a rychlou „kolaborativní ekonomiku neboli ekonomiku sdílení“. Tento rychle se rozvíjející sektor se dotýká mnoha aspektů hospodářství v oblastech, jako je bydlení (krátkodobý pronájem); přeprava cestujících; služby pro domácnost; profesionální a technické služby a sdílené financování.

 
 
Jakou má EU úlohu v zavedení mýtného pro soukromá vozidla v Německu?
© Angelha / Fotolia   © Angelha / Fotolia

Občané se obracejí na Evropský parlament ohledně nového mýtného pro soukromá vozidla v Německu, protože se obávají, že tyto „infrastrukturní poplatky“ mohou diskriminovat občany EU, kteří nemají bydliště v Německu.

 
 
Jak EU bojuje proti chudobě a sociálnímu vyloučení?
© Anton Chalakov / Fotolia   © Anton Chalakov / Fotolia

Občané EU pravidelně kontaktují Evropský parlament ve věci chudoby a sociálního vyloučení v Evropě a žádají, abychom učinili více pro, aby se chudí lidé mohli dostat ze své složité situace. Co v tomto ohledu EU dělá?

 
 
Letní čas: změna času, ale proč?
© Felix Pergande / Fotolia   © Felix Pergande / Fotolia

Občané se opakovaně na Evropský parlament obracejí s otázkami ohledně změny času. Někteří jsou současnému stavu nakloněni; ostatní však po Parlamentu požadují, aby změnu času zrušil. V neděli 26. března 2017 jsme si posunuli hodiny o hodinu dopředu, ale proč?

 
 
 
 
Odpovědi EP

Prohlédněte si všechny odpovědi EP na našem blogu.

 
 
 
Podrobnosti viz :

Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP) je součástí Výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS) a můžete nás sledovat na našich platformách sociálních médií:

 
 
 

Další služby

Prostřednictvím níže uvedených odkazů se můžete dostat k dalším specializovaným službám a dozvědět se konkrétní informace.
 
 
 
 
Profily jednotlivých poslanců Evropského parlamentu
 
 
O petičním právu
 
 
Evropský parlament ve Vaší zemi
 
 
Návštěva Evropského parlamentu
 
 
Stáže v Evropském parlamentu
 
 
Pracovní příležitosti v Evropském parlamentu
 
 
Vaše Evropa
 
 
Přístup k dokumentům
 
 
Prohlížení archivních dokumentů