Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)


Evropská občanská iniciativa

 
 

Od 1. dubna 2012 mají občané EU k dispozici nový nástroj, díky němuž se mohou podílet na utváření politiky EU. Občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou, poskytuje milionu obyvatel přinejmenším čtvrtiny členských států EU možnost požadovat po Evropské komisi, aby v oblastech spadajících do její působnosti předložila návrhy určitých právních předpisů.

Organizátoři občanské iniciativy, tzv. výbor občanů složený alespoň ze sedmi státních příslušníků EU s bydlištěm v nejméně sedmi různých členských státech, mají rok na to, aby získali potřebnou podporu.

Shromážděné podpisy musí být ověřeny příslušnými orgány odpovídajících členských států. Organizátoři úspěšných iniciativ se zúčastní veřejného slyšení uspořádaného Evropským parlamentem. Komise bude mít 3 měsíce na posouzení iniciativy a na rozhodnutí, jak na ni reagovat.