Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Pracovní příležitosti

 

Pro Evropský parlament pracuje celkem přibližně 8 000 úředníků a dalších zaměstnanců pocházejících z členských států Evropské unie, a to na třech pracovních místech (v Lucemburku, Štrasburku a Bruselu) a v informačních kancelářích sídlících v členských státech.

 
 
Úředníci

Veřejnou službu Evropské unie vykonávají úředníci, kteří se podle své funkce dělí do tří skupin: administrátoři (AD), asistenti (AST) a administrativní pracovníci (AST/SC).

Veškerá ustanovení o veřejné službě Evropské unie jsou obsažena ve služebním řádu úředníků Evropské unie a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Jak se stát úředníkem?

Úředníci jsou vybíráni v otevřených výběrových řízeních, která pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Úřad EPSO má na starost výběr personálu nejen pro Parlament, ale i pro další evropské instituce. Oznámení o výběrových řízeních jsou zveřejňována v Úředním věstníku a na internetových stránkách úřadu EPSO.

 
 
Dočasní zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci mohou plnit řadu rozmanitých úkolů v rámci jedné z následujících kategorií funkcí:

 • funkce označená rozpočtovým orgánem jako dočasná;
 • stálá funkce (úředník) vykonávaná dočasně;
 • funkce asistenta osoby, která vykonává mandát uvedený ve Smlouvě (předseda, místopředseda, kvestor), a asistenta politických skupin Evropského parlamentu.

Jak se stát dočasným zaměstnancem?

V případě některých kategorií dočasných zaměstnanců jsou výběrová řízení zveřejňována na stránkách úřadu EPSO, na stránkách Evropského parlamentu a na stránkách politických skupin.

 
 
Článek

Úkolem smluvních zaměstnanců je

 • vykonávat manuální či administrativní práce;
 • zastupovat úředníky a dočasné zaměstnance, kteří po určitou dobu nemohou vykonávat svou funkci.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Akreditovaní parlamentní asistenti

Akreditované parlamentní asistenty si vybírají a zaměstnávají poslanci Evropského parlamentu na základě vzájemné důvěry, která vychází zejména z politické spřízněnosti.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
Vyslaní národní odborníci

Národní odborníci jsou vysíláni do Evropského parlamentu vnitrostátními, regionálními či místními orgány veřejné správy nebo podobnými subjekty v členských státech Evropské unie, v zemích, které jsou členy ESVO a zároveň součástí Evropského hospodářského prostoru, v zemích kandidujících na přistoupení k Evropské unii nebo ve třetích zemích.

Po dobu vyslání pracují pro svého zaměstnavatele, který jim také nadále vyplácí odměnu. Zároveň však mají nárok na denní příspěvek.

Motivační dopis a životopis uchazeče musí být zaslán Stálému zastoupení členského státu při Evropské unii.

 
 
Příležitostní zaměstnanci

Příležitostní zaměstnanci mohou být zaměstnáni v Bruselu nebo v Lucemburku jako dočasná posila v případě větší pracovní zátěže.

Jsou najímáni prostřednictvím pracovních agentur na základě interinstitucionálních rámcových smluv.

 
 
Kontakty
 
Belgie
 
 
 
 
Lucembursko