Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Pracovní příležitosti

 

Pro Evropský parlament pracuje celkem přibližně 8 000 úředníků a dalších zaměstnanců pocházejících z členských států Evropské unie, a to na třech pracovních místech (v Lucemburku, Štrasburku a Bruselu) a v informačních kancelářích sídlících v členských státech.

 
 
Úředníci

Veřejnou službu Evropské unie vykonávají úředníci, kteří se podle své funkce dělí do tří skupin: administrátoři (AD), asistenti (AST) a administrativní pracovníci (AST/SC).

Veškerá ustanovení o veřejné službě Evropské unie jsou obsažena ve služebním řádu úředníků Evropské unie a pracovním řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie.

Jak se stát úředníkem?

Úředníci jsou vybíráni v otevřených výběrových řízeních, která pořádá Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO). Úřad EPSO má na starost výběr personálu nejen pro Parlament, ale i pro další evropské instituce. Oznámení o výběrových řízeních jsou zveřejňována v Úředním věstníku a na internetových stránkách úřadu EPSO.

 
 
Dočasní zaměstnanci

Dočasní zaměstnanci mohou plnit řadu rozmanitých úkolů v rámci jedné z následujících kategorií funkcí:

  • funkce označená rozpočtovým orgánem jako dočasná;
  • stálá funkce (úředník) vykonávaná dočasně;
  • funkce asistenta osoby, která vykonává mandát uvedený ve Smlouvě (předseda, místopředseda, kvestor), a asistenta politických skupin Evropského parlamentu.

Jak se stát dočasným zaměstnancem?

V případě některých kategorií dočasných zaměstnanců jsou výběrová řízení zveřejňována na stránkách úřadu EPSO, na stránkách Evropského parlamentu a na stránkách politických skupin.

 
 
Článek

Úkolem smluvních zaměstnanců je

  • vykonávat manuální či administrativní práce;
  • zastupovat úředníky a dočasné zaměstnance, kteří po určitou dobu nemohou vykonávat svou funkci.
 
 
Akreditovaní parlamentní asistenti

Akreditované parlamentní asistenty si vybírají a zaměstnávají poslanci Evropského parlamentu na základě vzájemné důvěry, která vychází zejména z politické spřízněnosti.

 
 
Vyslaní národní odborníci

Národní odborníci jsou vysíláni do Evropského parlamentu vnitrostátními, regionálními či místními orgány veřejné správy nebo podobnými subjekty v členských státech Evropské unie, v zemích, které jsou členy ESVO a zároveň součástí Evropského hospodářského prostoru, v zemích kandidujících na přistoupení k Evropské unii nebo ve třetích zemích.

Po dobu vyslání pracují pro svého zaměstnavatele, který jim také nadále vyplácí odměnu. Zároveň však mají nárok na denní příspěvek.

Motivační dopis a životopis uchazeče musí být zaslán Stálému zastoupení členského státu při Evropské unii.

 
 
Příležitostní zaměstnanci

Příležitostní zaměstnanci mohou být zaměstnáni v Bruselu nebo v Lucemburku jako dočasná posila v případě větší pracovní zátěže.

Jsou najímáni prostřednictvím pracovních agentur na základě interinstitucionálních rámcových smluv.

 
 
Kontakty
 
Belgie
 
 
 
 
Lucembursko