Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)


Přijímání nových pracovníků

 
 

Celkově Evropský parlament zaměstnává přibližně 6000 úředníků a jiných pracovníků pocházejících z členských států Evropské unie.

 
 
 
Jak se stát úředníkem Společenství?

Evropský parlament stejně jako ostatní instituce přijímá nové pracovníky na základě výběrových řízení. Existuje několik různých typů výběrových řízení zahrnujících různé úrovně, která umožňují občanům ucházet se o různé pozice jako je administrátor, právník-lingvista, tlumočník, překladatel, asistent, sekretářka, odborný pracovník atd.

Výběrová řízení jsou zveřejňována v Úředním věstníku Evropské unie (JOUE) a v tisku jednotlivých zemí. Informace o zveřejněných výběrových řízeních a předběžný rozvrh výběrových řízení jsou dostupné na stránce Úřadu pro výběr personálu Evropských společenství (EPSO).

Veškerá ustanovení týkající se úředníků ve veřejné správě Evropské unie jsou uvedena ve Statutu úředníků Evropských společenství.

Podrobnosti viz :