Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Stáže v Evropském parlamentu

 
 
Parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá
 
 
 
Stáže pro držitele vysokoškolského diplomu (Schumanovo stipendium)

Stáže pro držitele vysokoškolského diplomu mají za cíl umožnit absolventům doplnit si znalosti, které získali v průběhu studia, a seznámit se s činností Evropské unie, a zejména s činností Evropského parlamentu.

Mezi tyto stáže patří:

 • stáž s obecným zaměřením, otevřená všem uchazečům splňujícím stanovená kritéria.
 • novinářská stáž: žadatelé o novinářskou stáž musí prokázat odborné zkušenosti buď na základě zveřejněných prací nebo členství v asociaci novinářů v členském státě Evropské unie, nebo na základě novinářské kvalifikace uznávané v členských státech Evropské unie nebo v kandidátských zemích.
 • stáž na téma „Sacharovova cena“ tento program má za cíl prohloubit znalosti o činnostech Evropského parlamentu na podporu lidských práv a o mezinárodních normách v této oblasti. Je určen uchazečům, kteří se výrazně zajímají o otázky lidských práv.

Uchazeči o stáž pro držitele vysokoškolského diplomu musí splňovat tyto podmínky :

 • být státními příslušníky některého členského státu Evropské unie nebo země kandidující na přistoupení k Evropské unii, jsou-li splněna ustanovení čl. 5 odst. 2 vnitřních předpisů;
 • k datu zahájení stáže dosáhnout věku 18 let;
 • mít výbornou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie;
 • dosud neabsolvovali stáž nebo placené zaměstnání v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Tyto stáže se udělují na dobu pěti měsíců, kterou nelze prodloužit.

Období stáží a termíny podání přihlášek:

 • Termíny pro podání přihlášek: od 15. srpna do 15. října (půlnoc)
  Období stáží: od 1. března do 31. července
 • Termíny pro podání přihlášek: od 15. března do 15. května (půlnoc)
  Období stáží: od 1. října do 28./29. února

Na 25 000 osob ročně zkusí štěstí, aby získali nabídku stáže v Parlamentu. Vybráno z nich bude 600.

Abyste se mohli ucházet o stáž, musíte splňovat dané podmínky a vyplnit on-line přihlášku.


Než se přihlásíte

 • Doporučujeme Vám, abyste si před vyplněním přihlášky pozorně přečetli Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu a často kladené dotazy.
 • K vyplnění každé stránky žádosti máte nejvýše 30 minut. Upozorňujeme vás, že ponecháte-li přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů.
 • Vzhledem k tomu, že o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme Vám neodkládat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.
 • Uchazeči se zdravotním postižením by měli věnovat zvláštní pozornost ustanovením v přihlášce, která se jich týkají.
 • Přihlášku nelze upravovat on-line a je třeba ji vyplnit a uzavřít najednou. Před odesláním vyplněné přihlášky se prosím přesvědčte, zda jste správně vyplnili všechny údaje.
 • Neúplné přihlášky budou automaticky zamítnuty.
 • Jakmile svou internetovou přihlášku potvrdíte a odešlete, bude na Vaši e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení. Zpráva bude obsahovat číslo potvrzení, které bude třeba uvádět při jakékoli další korespondenci týkající se stáže, a shrnutí Vaší přihlášky ve formátu PDF, o jehož vytištěnou verzi budete požádáni v případě, že Vám stáž nabídneme.
 
 
Konferenční tlumočníci

Generální ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí Evropského parlamentu neposkytuje základní stáže pro lingvisty, kteří se chtějí zaměřit na konferenční tlumočení, jelikož tento závazek je podle principu subsidiarity věcí vnitrostátních orgánů členských států.

Pokud jste již držitelem kvalifikace v oblasti konferenčního tlumočení a Vaše jazyková kombinace je pro danou instituci relevantní, měl/a byste uvažovat o přihlášení na akreditační zkoušku nebo na konkurz (viz Tlumočení pro Evropu).

Další možnosti

Chcete-li se stát konferenčním tlumočníkem, avšak nemáte ještě potřebnou kvalifikaci, můžete ji získat na některé z evropských univerzit, která pořádá kurzy zaměřené na získání kvalifikace v oblasti překladu a tlumočení. Seznam univerzit nabízejících denní studium naleznete zde.

Pokud jste již absolventem/kou vysoké školy v jiném oboru a přesto byste se rádi vyškolili jako konferenční tlumočník/ce, mohla by Vás zaujmout nabídka některých vysokoškolských institucí nabízejících kurz «European Masters».

 
 
 

Upozornění: překladatelské stáže budou od roku 2019 patřit ke stážím se stipendiem Roberta Schumana. Žadatelé o stáž v oblasti překladatelství najdou proto nyní potřebné informace pod odkazem na Schumanovo stipendium.

 
 
 
Ochrana osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je popsáno v níže uvedených souborech.

 
 
Kontakty
 
Pro více informací se můžete obrátit na příslušné oddělení podle druhu stáže, o kterou máte zájem, nejdříve si ale prosím přečtěte související pravidla
Všeobecné/novinářské stáže a vzdělávací stáže
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG