Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Stáže v Evropském parlamentu

 
 
Parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá
 
 
 
Stáže pro držitele vysokoškolského diplomu (Schumanovo stipendium)

Stáže pro držitele vysokoškolského diplomu mají za cíl umožnit absolventům doplnit si znalosti, které získali v průběhu studia, a seznámit se s činností Evropské unie, a zejména s činností Evropského parlamentu.

Mezi tyto stáže patří:

 • stáž s obecným zaměřením, otevřená všem uchazečům splňujícím stanovená kritéria.
 • novinářská stáž: žadatelé o novinářskou stáž musí prokázat odborné zkušenosti buď na základě zveřejněných prací nebo členství v asociaci novinářů v členském státě Evropské unie, nebo na základě novinářské kvalifikace uznávané v členských státech Evropské unie nebo v kandidátských zemích.
 • stáž na téma „Sacharovova cena“ tento program má za cíl prohloubit znalosti o činnostech Evropského parlamentu na podporu lidských práv a o mezinárodních normách v této oblasti. Je určen uchazečům, kteří se výrazně zajímají o otázky lidských práv.

Uchazeči o stáž pro držitele vysokoškolského diplomu musí splňovat tyto podmínky :

 • být státními příslušníky některého členského státu Evropské unie nebo země kandidující na přistoupení k Evropské unii, jsou-li splněna ustanovení čl. 5 odst. 2 vnitřních předpisů;
 • k datu zahájení stáže dosáhnout věku 18 let;
 • mít výbornou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie;
 • dosud neabsolvovali stáž nebo placené zaměstnání v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Tyto stáže se udělují na dobu pěti měsíců, kterou nelze prodloužit.

Období stáží a termíny podání přihlášek:

 • Termíny pro podání přihlášek: od 15. srpna do 15. října (půlnoc)
  Období stáží: od 1. března do 31. července
 • Termíny pro podání přihlášek: od 15. března do 15. května (půlnoc)
  Období stáží: od 1. října do 28./29. února

Na 25 000 osob ročně zkusí štěstí, aby získali nabídku stáže v Parlamentu. Vybráno z nich bude 600.

Abyste se mohli ucházet o stáž, musíte splňovat dané podmínky a vyplnit on-line přihlášku.


Než se přihlásíte

 • Doporučujeme Vám, abyste si před vyplněním přihlášky pozorně přečetli Vnitřní předpisy pro stáže a studijní pobyty na generálním sekretariátu Evropského parlamentu a často kladené dotazy.
 • K vyplnění každé stránky žádosti máte nejvýše 30 minut. Upozorňujeme vás, že ponecháte-li přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů.
 • Vzhledem k tomu, že o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme Vám neodkládat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.
 • Uchazeči se zdravotním postižením by měli věnovat zvláštní pozornost ustanovením v přihlášce, která se jich týkají.
 • Přihlášku nelze upravovat on-line a je třeba ji vyplnit a uzavřít najednou. Před odesláním vyplněné přihlášky se prosím přesvědčte, zda jste správně vyplnili všechny údaje.
 • Neúplné přihlášky budou automaticky zamítnuty.
 • Jakmile svou internetovou přihlášku potvrdíte a odešlete, bude na Vaši e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení. Zpráva bude obsahovat číslo potvrzení, které bude třeba uvádět při jakékoli další korespondenci týkající se stáže, a shrnutí Vaší přihlášky ve formátu PDF, o jehož vytištěnou verzi budete požádáni v případě, že Vám stáž nabídneme.
 
 
Překladatelské stáže pro absolventy vysokoškolského studia

Tyto stáže jsou určeny výhradně absolventům vysokých škol nebo škol podobného typu. Jejich cílem je umožnit absolventům doplnit si znalosti, které získali během studií, a seznámit se s činností Evropské unie, a zejména s činností Evropského parlamentu.

Uchazeči o překladatelskou stáž pro držitele vysokoškolského diplomu musí splňovat tyto podmínky:

 • mají státní příslušnost některého členského státu Evropské unie nebo kandidátské země;
 • dosáhli k datu zahájení stáže věku minimálně 18 let;
 • ukončili před termínem stanoveným pro podání přihlášky nejméně tříleté vysokoškolské studium doložené diplomem;
 • mají dokonalou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie nebo úředního jazyka některé kandidátské země a zevrubnou znalost dvou dalších úředních jazyků Evropské unie;
 • dosud neabsolvovali stáž nebo nebyli v placeném pracovním poměru v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Délka překladatelských stáží pro absolventy vysokoškolského studia je tři měsíce. Ve výjimečných případech mohou být stáže prodlouženy o dobu nejvýše tří měsíců.

Data zahájení a termíny pro odevzdání přihlášek:

 • Zahájení stáže: 1. ledna
  Termíny pro podání přihlášek: 15 June - 15 August (midnight)
 • Zahájení stáže: 1. dubna
  Termíny pro podání přihlášek: od 15. září do15. listopadu (do půlnoci)
 • Zahájení stáže: 1. července
  Termíny pro podání přihlášek: od 15. prosince do 15. února (do půlnoci)
 • Zahájení stáže: 1. října
  Termíny pro podání přihlášek: od 15. března do 15. května (do půlnoci)

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme neponechávat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Překladatelské stáže probíhají v Lucemburku.

Jen pro informaci, v roce 2018 činí stipendium 1 313,37 EUR měsíčně.

Pokud máte zájem o jednu z překladatelských stáží pro absolventy vysokoškolského studia, pročtěte si laskavě vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže.

Věnujte prosím pozornost podmínkám pro přijetí. V případě, že budete předběžně vybrán(a), budete požádán(a) o předložení těchto dokumentů:

 • řádně vyplněná a podepsaná přihláška,
 • kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu,
 • kopie diplomů nebo jiných osvědčení,
 • případně kopie výsledků dosažených při vysokoškolském studiu.

V této fázi ještě není nutné zasílat požadované dokumenty. K jejich zaslání budete vyzván(a), pouze projdete-li etapou předběžného výběru.

V případě, že projdete etapou předběžného výběru, bude Vaše přihláška platná pouze tehdy, dodáte-li všechny dokumenty uvedené výše.

Pokud splňujete podmínky pro přijetí, vyplňte prosím on-line formulář přihlášky.

Upozorňujeme Vás, že ponecháte-li svou přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Před vyplněním přihlášky Vám tedy doporučujeme pozorně si prostudovat vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže.

Vyplňování a odesílání přihlášky není možné přerušit ani ji nelze později upravovat on-line. K dispozici je vzor formuláře přihlášky, který Vám pomůže s přípravou údajů, než přistoupíte k vyplnění on-line přihlášky.

NB: Důležité: Poznamenejte si číslo, které Vám bude přiděleno po validaci Vaší on-line přihlášky.

 
 
Vzdělávací překladatelské stáže

Evropský parlament nabízí absolventům středních škol, kteří před termínem pro podání přihlášky obdrželi osvědčení o ukončení středoškolského studia umožňující vysokoškolské studium, nebo absolventům vyšších škol nebo technických škol na stejné úrovni možnost účastnit se stáží s praktickým zaměřením. Stáže jsou určeny především uchazečům, kteří mají stáž předepsanou v rámci svého studia, za podmínky, že nejpozději v den zahájení stáže dosáhli věku 18 let.

Uchazeči o vzdělávací překladatelskou stáž musí splňovat tyto podmínky :

 • mají státní příslušnost některého členského státu Evropské unie nebo kandidátské země ;
 • dosáhli k datu zahájení stáže věku minimálně 18 let
 • mají dokonalou znalost jednoho z úředních jazyků Evropské unie nebo úředního jazyka některé kandidátské země a zevrubnou znalost dvou dalších úředních jazyků Evropské unie
 • not have been awarded any other traineeship or have been in paid employment for more than four consecutive weeks at the expense of the European Union budget.

dosud neabsolvovali stáž nebo nebyli v placeném pracovním poměru v trvání více než čtyř po sobě následujících týdnů, které byly hrazeny z rozpočtu Evropské unie.

Délka vzdělávacích překladatelských stáží je jeden až tři měsíce. Ve výjimečných případech mohou být stáže prodlouženy o dobu nejvýše tří měsíců:

 • Data zahájení stáží a termíny pro odevzdání přihlášek: 1. ledna
  Zahájení stáže: od 15. června do 15. srpna (do půlnoci)
 • Data zahájení stáží a termíny pro odevzdání přihlášek: 1. dubna
  Zahájení stáže: od 15. září do 15. listopadu (do půlnoci)
 • Data zahájení stáží a termíny pro odevzdání přihlášek: 1. července
  Zahájení stáže: od 15. prosince do 15. února (do půlnoci)
 • Data zahájení stáží a termíny pro odevzdání přihlášek: 1. října
  Zahájení stáže: od 15. března do 15. května (do půlnoci)

Jelikož o stáže žádá velké množství uchazečů, doporučujeme neponechávat podání přihlášky na poslední den, aby nedošlo k přetížení systému.

Vzdělávací překladatelské stáže probíhají v Lucemburku.

Stážisté mají nárok na měsíční příspěvek. Jen pro informaci, v roce 2018 činí stipendium 322,10 EUR měsíčně

Pokud máte zájem o jednu ze vzdělávacích překladatelských stáží, pročtěte si laskavě vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže

Věnujte prosím pozornost podmínkám pro přijetí. V případě, že budete předběžně vybrán(a), budete požádán(a) o předložení těchto dokumentů

 • řádně vyplněná a podepsaná přihláška,
 • kopie cestovního pasu nebo občanského průkazu,
 • kopie diplomů nebo jiných osvědčení,
 • případně kopie výsledků dosažených při vysokoškolském studiu.

V této fázi ještě není nutné zasílat požadované dokumenty. K jejich zaslání budete vyzván(a), pouze projdete-li etapou předběžného výběru.

V případě, že projdete etapou předběžného výběru, bude Vaše přihláška platná pouze tehdy, dodáte-li všechny dokumenty uvedené výše.

Pokud splňujete podmínky pro přijetí, vyplňte prosím on-line formulář přihlášky.

Upozorňujeme Vás, že ponecháte-li svou přihlášku po dobu 30 minut neaktivní, dojde ke ztrátě všech vyplněných údajů. Před vyplněním přihlášky Vám tedy doporučujeme pozorně si prostudovat vnitřní předpisy upravující překladatelské stáže.

Vyplňování a odesílání přihlášky není možné přerušit ani ji nelze později upravovat on-line. K dispozici je vzor formuláře přihlášky, který Vám pomůže s přípravou údajů, než přistoupíte k vyplnění on-line přihlášky.

Důležité: Poznamenejte si číslo, které Vám bude přiděleno po validaci Vaší on-line přihlášky.

 
 
Konferenční tlumočníci

Generální ředitelství pro tlumočení a konference Evropského parlamentu neposkytuje základní stáže pro lingvisty, kteří se chtějí zaměřit na konferenční tlumočení, jelikož tento závazek je podle principu subsidiarity věcí vnitrostátních orgánů členských států.

Pokud jste již držitelem kvalifikace v oblasti konferenčního tlumočení a Vaše jazyková kombinace je pro danou instituci relevantní, měl/a byste uvažovat o přihlášení na akreditační zkoušku nebo na konkurz (viz Tlumočení pro Evropu).

Další možnosti

Chcete-li se stát konferenčním tlumočníkem, avšak nemáte ještě potřebnou kvalifikaci, můžete ji získat na některé z evropských univerzit, která pořádá kurzy zaměřené na získání kvalifikace v oblasti překladu a tlumočení. Seznam univerzit nabízejících denní studium naleznete zde.

Pokud jste již absolventem/kou vysoké školy v jiném oboru a přesto byste se rádi vyškolili jako konferenční tlumočník/ce, mohla by Vás zaujmout nabídka některých vysokoškolských institucí nabízejících kurz «European Masters».

 
 
 
 

Ochrana osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů je popsáno v níže uvedených souborech.

 
 
Kontakty
 
Pro více informací se můžete obrátit na příslušné oddělení podle druhu stáže, o kterou máte zájem, nejdříve si ale prosím přečtěte související pravidla
Všeobecné/novinářské stáže a vzdělávací stáže
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Pro stáže pro překladatele
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG