Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Studijní pobyty – specifický výzkum

 
 

Jejich cílem je umožnit občanům starším 18 let hlubší studium konkrétních témat vztahujících se k evropské integraci. Zájemci z řad občanů mohou rovněž provádět výzkum v knihovně nebo v historickém archivu Evropského parlamentu (v obou případech pouze v Lucemburku).

Studijní pobyty mohou trvat nejvýše jeden měsíc. Osoby, které absolvovaly stáž v Evropském parlamentu, mohou podat žádost o studijní pobyt až po uplynutí šestiměsíční lhůty.

V případě zájmu zvolte jednu ze tří možností:

Příslušný útvar ověří možnosti přijetí ze strany daných útvarů nebo orgánů Evropského parlamentu a informuje zájemce o tom, jak byla jejich žádost vyřízena.

Podle platných předpisů se Evropský parlament nepodílí na úhradě jakýchkoli nákladů, které mohou účastníkům v souvislosti se studijním pobytem vzniknout.

 
 
 
Kontakty
 

Pro bližší informace nebo pro podání žádosti o studijní pobyt kontaktujte:

  • Evropský parlament - Studijní pobyty