Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Etika a transparentnost

 

Význam a vliv Evropského parlamentu rostou, zvláště v souvislosti s poslední Smlouvou o Evropské unii (SEU) a Smlouvou o fungování Evropské unie (SFEU), a proto je nyní mimořádně důležité zajistit, aby Parlament reprezentoval zájmy evropských občanů zcela otevřeně a transparentně.

Evropští občané mají tudíž právo zblízka sledovat činnost svých volených zástupců a ověřovat, zda dodržují přísné zásady chování a udržují vyvážené vztahy se zástupci zájmových skupin. Občané by také měli mít možnost očekávat, že i zaměstnanci Parlamentu se budou řídit nejpřísnějšími normami chování a dosahovat vysoké efektivity. V neposlední řadě musí být občanům zaručeno právo přístupu k dokumentům evropských orgánů a institucí v rámci nezbytných mezí stanovených v nařízení (ES) č. 1049/2001.

V souladu s úsilím Parlamentu o transparentnost je účelem všech níže uvedených nástrojů zajišťujících transparentnost usnadnit dohled občanů nad aktivitami Parlamentu a zvláště nad jeho legislativní činností.

 
 
         


S cílem podpořit řádnou správu věcí veřejných a zajistit účast občanské společnosti jednají orgány, instituce a jiné subjekty Unie co nejotevřeněji. (Článek 15 SFEU)
 
 
 

Orgány dávají vhodnými způsoby občanům a reprezentativním sdružením možnost projevovat a veřejně si vyměňovat své názory na všechny oblasti činnosti Unie.(Článek 11 SEU)