Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP)

 
 

Hvis du vil vide mere om Europa-Parlamentets aktiviteter, beføjelser og organisation, kan du kontakte Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af formularen nedenfor.

 
 
 
Du spørger, vi svarer

Her bringes et uddrag af emner, som borgere, der skriver til Europa-Parlamentet, på det seneste har vist særlig interesse for, og vores respektive svar.

 
 
 
Hvad gør EU for at bekæmpe cyberkriminalitet?
Keyboard with cybercrime button   © ArtemSam / Fotolia

Der er borgere, der skriver til Europa-Parlamentet for at finde ud af, hvad EU gør for at bekæmpe cyberkriminalitet. EU har gennemført lovgivning for at tackle cyberkriminalitet og støtter samarbejde på området inden for rammerne af EU's strategi for cybersikkerhed fra 2013.

 
 
Vintertid: ændring af tiden, men hvorfor?
Clock going back to wintertime   © Jan Engel / Fotolia

Borgere henvender sig hyppigt til Europa-Parlamentet med bemærkninger til skiftet mellem sommer- og vintertid. Nogle er for ordningen med sommer- og vintertid, mens andre opfordrer Europa-Parlamentet til at afskaffe den. Søndag den 29. oktober 2017 stiller vi urene en time tilbage – men hvorfor?

 
 
Hvad gør EU for at mindske fødevarespild?
Recyclable food waste in bin   © Gary Perkin / Fotolia

Fødevarespildet i EU vurderes at udgøre omkring 88 mio. tons på et enkelt år, hvilket svarer til 173 kg pr. person. Den samlede mængde fødevarer, der blev produceret i EU i 2011 var på ca. 865 kg pr. person. Dette betyder, at vi spilder 20 % af den samlede mængde fødevarer, der produceres. I den forbindelse henvender borgere sig til Europa-Parlamentet for at spørge, hvad EU gør for at mindske fødespild, ligesom borgere efterspørger EU-lovgivning med henblik på at sætte en stopper for fødevarespild i alle EU-lande. Der er bl.a. blevet indsendt flere andragender om dette emne.

 
 
Hvordan reformerer EU flypassagerers rettigheder?
Flight information screen   © European Parliament Audiovisual service

Borgere henvender sig regelmæssigt til Europa-Parlamentet for at få oplysninger om deres rettigheder som passagerer. En igangværende reform af den lovgivningsmæssige ramme har til formål at præcisere visse aspekter af flypassagerers rettigheder for at sikre en bedre anvendelse af forordningen.

 
 
Erasmus+: EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt
Sign with vocational education   © putilov_denis / fotolia

Unge ønsker at vide mere om Erasmus+ og efterspørger oplysninger om mulighederne for mobilitet, således at de kan øge deres kvalifikationer og dermed forbedre deres jobudsigter. De stiller ofte spørgsmål til Europa-Parlamentet for at finde ud af, hvilken støtte EU yder til ungdomsuddannelse.

 
 
 
 
Svar fra Europa-Parlamentet

Se alle Europa-Parlamentets svar på vores blog.

 
 
 
Yderligere oplysninger:

Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) er en del af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS), og du kan følge os på vores sociale medieplatforme:

 
 
 

Andre tjenester

Nedenstående links vil guide dig til andre specialiserede tjenester, hvor du kan finde specifikke oplysninger.
 
 
 
 
Find et medlem af Europa-Parlamentet
 
 
Oplysninger om retten til at indgive andragender
 
 
Europa-Parlamentet i dit land
 
 
Besøg i Europa-Parlamentet.
 
 
Praktikophold i Europa-Parlamentet
 
 
Jobmuligheder i Europa-Parlamentet
 
 
Dit Europa
 
 
Aktindsigt
 
 
Arkiverede dokumenter