Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP)

 
 

Hvis du vil vide mere om Europa-Parlamentets aktiviteter, beføjelser og organisation, kan du kontakte Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af formularen nedenfor.

 
 
 
Du spørger, vi svarer

Her bringes et uddrag af emner, som borgere, der skriver til Europa-Parlamentet, på det seneste har vist særlig interesse for, og vores respektive svar.

 
 
 
Hvordan bidrager EU til affaldshåndtering?
© vchalup / Fotolia   © vchalup / Fotolia

Borgere kontakter Europa-Parlamentet for at få at vide, hvad EU gør for at begrænse, genbruge og genvinde affald. Miljøpolitik er et af de politikområder, der har størst opbakning blandt EU’s borgere, som anerkender, at miljøproblemer overskrider nationale og regionale grænser og kun kan løses gennem en samordnet indsats på EU- og internationalt plan.

 
 
Den kollaborative økonomi: Hvad står der på spil?
© Thodonal / fotolia   © Thodonal / fotolia

Borgere har taget kontakt til Europa-Parlamentet for at få at vide, hvordan EU regulerer den nye "kollaborative økonomi eller deleøkonomi ". Denne hurtigt voksende sektor berører en række aspekter af økonomien, bl.a. områder som indkvartering (korttidsudlejning), personbefordring, tjenesteydelser i hjemmet, professionelle og faglige tjenesteydelser og kollaborativ finansiering.

 
 
Hvad er EU's rolle i forbindelse med indførelsen af vejafgifter for private køretøjer i Tyskland?
© Angelha / Fotolia   © Angelha / Fotolia

I forbindelse med den nye vejafgift for private køretøjer, der ventes indført i Tyskland, har borgere henvendt sig til Europa-Parlamentet med bekymringer for, at dette "infrastrukturgebyr" vil diskriminere EU-borgere, som ikke er bosat i Tyskland.

 
 
Hvad gør EU for at bekæmpe fattigdom og social udstødelse?
© Anton Chalakov / Fotolia   © Anton Chalakov / Fotolia

Europæiske borgere kontakter jævnligt Europa-Parlamentet om fattigdom og social udstødelse i Europa og opfordrer til, at der gøres mere for at hjælpe fattige borgere ud af deres vanskelige situation. Hvad gør EU på dette område?

 
 
Sommertid: ændring af tiden, men hvorfor?
© Felix Pergande / Fotolia   © Felix Pergande / Fotolia

Borgere henvender sig hyppigt til Europa-Parlamentet med bemærkninger til skiftet mellem sommer- og vintertid. Nogle er for ordningen med sommer- og vintertid, mens andre opfordrer Parlamentet til at afskaffe den. Søndag 26. marts 2017 sættes urene et time frem, men hvorfor?

 
 
 
 
Svar fra Europa-Parlamentet

Se alle Europa-Parlamentets svar på vores blog.

 
 
 
Yderligere oplysninger:

Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) er en del af Europa-Parlamentets Forskningstjeneste (EPRS), og du kan følge os på vores sociale medieplatforme:

 
 
 

Andre tjenester

Nedenstående links vil guide dig til andre specialiserede tjenester, hvor du kan finde specifikke oplysninger.
 
 
 
 
Find et medlem af Europa-Parlamentet
 
 
Oplysninger om retten til at indgive andragender
 
 
Europa-Parlamentet i dit land
 
 
Besøg i Europa-Parlamentet.
 
 
Praktikophold i Europa-Parlamentet
 
 
Jobmuligheder i Europa-Parlamentet
 
 
Dit Europa
 
 
Aktindsigt
 
 
Arkiverede dokumenter