Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")


Den Europæiske Ombudsmand

 
 
 
 

Hvis du ikke er tilfreds med den måde, EU-institutionerne har behandlet dig på, kan Den Europæiske Ombudsmand måske hjælpe dig. Ombudsmanden undersøger klager over fejl eller forsømmelser i Den Europæiske Unions institutioner og organer, herunder Europa-Kommissionen, EU's Råd, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og alle EU's agenturer. Kun Domstolen, Retten i Første Instans og EU-Personaleretten er under udøvelsen af deres domstolsfunktioner ikke omfattet af hans kompetenceområde. Ombudsmanden gennemfører sædvanligvis undersøgelser på grundlag af klager, men kan iværksætte undersøgelser af egen drift.

Den Europæiske Ombudsmands kontorer befinder sig i Europa-Parlamentets bygninger i Strasbourg.

 
 
 

Den Europæiske Ombudsmand
 
  • 1 Avenue du Président Robert Schuman
    CS 30403
    FR - 67001 Strasbourg Cedex
  • +33 (0)3 88 17 23 13
  • +33 (0)3 88 17 90 62