Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Det europæiske borgerinitiativ

 
 

Fra den 1. april 2012 har unionsborgerne et helt nyt værktøj, så de kan deltage i udformningen af EU-politik. Borgerinitiativet, der er indført ved Lissabon-traktaten, indebærer, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Kommissionen til at foreslå lovgivning på områder, der falder inden for rammerne af dens beføjelser.

Initiativtagerne til et borgerinitiativ – en borgerkomité bestående af mindst syv unionsborgere, der er bosat i mindst syv forskellige medlemsstater – har et år til at indsamle den nødvendige støtte.

De kompetente myndigheder i hvert medlemsland skal attestere underskrifterne. Arrangører af succesfulde initiativer vil deltage i en høring arrangeret af Europa-Parlamentet. Kommissionen vil have 3 måneder til at behandle initiativet og beslutte, hvad der videre skal ske.