Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Beskæftigelse

 

Europa-Parlamentet beskæftiger i alt omkring 8.000 tjenestemænd og øvrige ansatte fra EU-medlemsstaterne. De arbejder på Parlamentets tre arbejdssteder (Luxembourg, Strasbourg og Bruxelles) og informationskontorerne i medlemsstaterne.

 
 
Tjenestemænd

EU's offentlige tjeneste er sammensat af tjenestemænd, der er inddelt i tre ansættelsesgrupper: Administratorer (AD), assistenter (AST) samt sekretærer og kontorpersonale (AST/SC).

Alle bestemmelserne vedrørende EU-personale fremgår af vedtægten for tjenestemænd og øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

Hvordan bliver man tjenestemand?

Tjenestemænd udvælges ved hjælp af åbne udvælgelsesprøver, der afholdes af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO). EPSO er ansvarlig for udvælgelse af personale til Parlamentet og alle de andre EU-institutioner. Meddelelser om udvælgelsesprøver offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes og på EPSO's websted.

 
 
Midlertidigt ansatte

Midlertidigt ansatte kan ansættes med henblik på at udføre en lang række forskellige opgaver. Der er følgende kategorier af ansættelse for midlertidigt ansatte:

 • ansættelse i en stilling, der er betegnet som midlertidig af budgetmyndigheden;
 • midlertidig ansættelse i fast (tjenestemands-)stilling;
 • ansættelse for at assistere en person, der udfører et i henhold til traktaten om Den Europæiske Union eller traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastsat hverv (formænd, næstformænd, kvæstorer) eller en af de politiske grupper i Europa-Parlamentet.

Hvordan bliver man midlertidig ansat?

For visse af disse kategorier offentliggøres udvælgelsesprocedurer på EPSO's, Europa-Parlamentets og de politiske gruppers websteder.

 
 
Kontraktansatte

En kontraktansat ansættes

 • for at varetage manuelle eller administrative støttefunktioner ;
 • for at erstatte en tjenestemand, hvis denne midlertidigt er ude af stand til at udøve sine funktioner.

You are about to be recruited as a contract staff member

You have just been contacted by a European Parliament department which wishes to offer you a post as a contract staff member.

Your recruitment will take place in three stages:

 • You will receive a letter of interest outlining the procedure under which you were selected (CAST, COSCON or selection by a political group) and asking you to forward to us, within 10 working days, a number of documents (extract from your police record, diplomas, certificates attesting to your professional experience, etc.).
  As soon as we receive your documents, they will be checked. Your qualifications and your professional experience will be assessed so that you can be placed in the right grade in the function group to which you are to be recruited. That grading will determine your salary.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will then send you an offer specifying the dates on which your contract will begin and end, your place of employment, your grade and, on that basis, your salary.
  You will be asked to contact the Medical Service (either in Brussels or Luxembourg) to arrange a medical examination which will determine whether you are fit to take up your duties.
 • Once the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit has received the certificate stating that you are fit to perform your duties, it will draw up your contract. You will sign the contract on the day you start work at Parliament.

Please note that you must read carefully the letter of interest, the offer and your contract. For more information about recruitment arrangements, please consult the relevant FAQs.

 
 
Akkrediterede parlamentariske assistenter

Medlemmerne af Europa-Parlamentet udvælger og ansætter deres akkrediterede parlamentariske assistenter i et forhold præget af gensidig tillid, der bl.a. kan være baseret på politisk tilhørsforhold.

You are about to be recruited as an accredited parliamentary assistant (APA)

Your future MEP has informed you of their intention to offer you a contract as an accredited parliamentary assistant.

Your recruitment will take place in five stages:

 • Your future MEP or grouping of MEPs has made or will make a recruitment request to DG FINS, which will record the request.
 • The Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will send you a link to the People portal, where you will be able to accept or reject your job offer. Please read the offer through carefully because it contains a great deal of useful information. In particular, the offer will specify the function group to and the grade at which your MEP wants to recruit you, your basic salary, the start and end dates of your contract and your place of employment.
 • You will then be asked to fill out a brief questionnaire on the People portal.
 • Finally, you will need to upload to the People portal the documents specified in the offer. Once you have uploaded your documents and validated the submission of your file in People, the Contract Staff and Accredited Parliamentary Assistants Recruitment Unit will check them.
 • If your file is complete, you will be sent an email asking you to log in to People and make an appointment with our services to sign your contract. If your file is not complete, you will receive an email asking you for more information or to upload additional documents to People. Once everything has been received and verified, you will be sent notice of an appointment to sign your contract. The entire recruitment process as described above will take roughly 10 working days.

For more information about your recruitment, please consult the relevant FAQs.

Further information:
 
 
Udstationerede nationale eksperter

Nationale eksperter udstationeres i Europa-Parlamentet fra en national, regional eller lokal offentlig forvaltning eller et tilsvarende organ henhørende under medlemsstater i Den Europæiske Union, EFTA-medlemslande, der hører til Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-lande), lande, der ansøger om at tiltræde Den Europæiske Union, eller tredjelande.

Disse personer forbliver i deres arbejdsgivers tjeneste i hele udstationeringsperioden og lønnes fortsat af denne. De har dog ret til at modtage dagpenge.

Et motivationsbrev og et detaljeret curriculum vitæ skal fremsendes til medlemsstatens faste repræsentation ved Den Europæiske Union.

 
 
Vikarer

Der kan ansættes vikarer for at dække et midlertidigt behov for forstærkning i Bruxelles eller i Luxembourg.

Disse vikarer ansættes via et vikarbureau på grundlag af en interinstitutionel rammeaftale.

 
 
Kontakt
 
Belgien
 
 
 
 
Luxembourg
 
 
 
 
Beskyttelse af personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet i nedenstående faktablad.