Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Praktikophold i Europa-Parlamentet

 
 

Parlamentet tilbyder adskillige muligheder for praktikophold i sit sekretariat, der giver chancer for at få erhvervserfaring og for at lære mere om, hvad Europa-Parlamentet står for og gør

 
 
 
Praktikophold for universitetskandidater (Schuman-stipendier)

Praktikophold for universitetskandidater har til formål at give praktikanten mulighed for at supplere de kundskaber, han eller hun har erhvervet under studiet, og give den pågældende indsigt i Den Europæiske Unions og særligt Europa-Parlamentets virksomhed.

Disse praktikophold omfatter:

 • en almen retning, der er tilgængelig for alle ansøgere, der opfylder kriterierne
 • en journalistisk retning: Ansøgere skal dokumentere en faglig kompetence ved enten at have udgivet publikationer, være optaget i journalistforbundet i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller have erhvervet en journalistuddannelse, der er anerkendt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et kandidatland.
 • en retning "Sakharovprisen": Dette program har til formål at uddybe kendskabet til Europa-Parlamentets arbejde til fordel for menneskerettighederne og de internationale normer på området. Det henvender sig til ansøgere med særlig interesse for menneskerettighedsspørgsmål.

Ansøgere til et praktikophold for personer med en universitetsgrad:

 • skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et kandidatland, jf. dog artikel 5, stk. 2, i de interne regler
 • skal være fyldt 18 år ved praktikopholdets start
 • skal have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog
 • må ikke tidligere have fået bevilget et praktikophold eller i mere end fire på hinanden følgende uger have udført et lønnet arbejde betalt over Den Europæiske Unions budget.

Disse praktikophold tildeles for en periode på fem måneder, som ikke kan forlænges.

Datoer for praktikophold og frister for indgivelse af ansøgninger:

 • Ansøgningsperiode: 15. august – 15. oktober (midnat)
  Pratikperiode: 1. marts - 31. juli
 • Ansøgningsperiode: 15. marts – 15. maj (midnat)
  Pratikperiode: 1. oktober - 28./29. februar

25 000 personer prøver årligt lykken for at opnå et praktikophold i Parlamentet. Kun 600 af dem bliver udvalgt.

For at kunne ansøge om et praktikophold skal du opfylde betingelserne og udfylde online-ansøgningsformularen.


Inden ansøgningen

 • Det anbefales, at du nøje læser de interne regler for praktikophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets generalsekretariat og de ofte stillede spørgsmål, inden du udfylder ansøgningsformularen.
 • Du har maksimalt 30 minutter til at udfylde hver side i ansøgningsformularen. Du skal være opmærksom på, at indlæste data går tabt, hvis ansøgningsformularen efterlades inaktiv i 30 minutter.
 • Det tilrådes, at du ikke venter med at ansøge til den sidste dag, for således at undgå overbelastning af systemet som følge af et stort antal ansøgninger.
 • Ansøgere med et handicap skal være særligt opmærksomme på de bestemmelser, der vedrører dem i ansøgningsskemaet.
 • Ansøgningen kan ikke ændres online. Den afsluttes og overføres på en gang. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du kontrollere, at den er udfyldt korrekt, inden du sender den.
 • Alle ufuldstændige ansøgninger vil automatisk blive afvist.
 • Efter du har bekræftet/indsendt din onlineansøgning, vil du automatisk modtage en bekræftelse, der sendes til din e-mail-adresse. Denne e-mail indeholder et bekræftelsesnummer, som du skal henvise til i forbindelse med al videre korrespondance vedrørende praktikopholdet, og resumeet af din ansøgning i pdf-format, som er den papirversion, der vil blive bedt om, hvis du bliver tilbudt et praktikophold.
 
 
Oversættelsespraktikophold for personer med en universitetsgrad

Disse praktikophold er forbeholdt personer med eksamensbevis fra et universitet eller anden højere læreanstalt. De skal give praktikanten mulighed for at supplere de kundskaber, han eller hun har erhvervet under studiet, og give den pågældende indsigt i Den Europæiske Unions og særligt Europa-Parlamentets virksomhed.

Ansøgere til et oversættelsespraktikophold for personer med en universitetsgrad:

 • skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et kandidatland;
 • skal være fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor praktikopholdet begynder;
 • skal på det tidspunkt, hvor fristen for indgivelse af ansøgninger udløber, have eksamensbevis for afsluttet studium ved et universitet eller en anden højere læreanstalt af mindst tre års varighed;
 • skal beherske et af Den Europæiske Unions officielle sprog eller det officielle sprog i et kandidatland fuldstændig og have indgående kendskab til to andre af Den Europæiske Unions officielle sprog;
 • må ikke tidligere have fået bevilget et praktikophold eller i mere end fire på hinanden følgende uger have haft et lønnet arbejde betalt over Den Europæiske Unions budget.

Oversættelsespraktikophold for personer med en universitetsgrad har en varighed af tre måneder. Praktikantopholdet kan undtagelsesvis forlænges i højst tre måneder.

Praktikperioder og ansøgningsfrister

 • Opholdets påbegyndelse: 1. januar
  Ansøgningsperiode: 15. juni – 15. august (kl. 24.00)
 • Opholdets påbegyndelse: 1. april
  Ansøgningsperiode: 15. september – 15. november (kl. 24.00)
 • Opholdets påbegyndelse: 1. juli
  Ansøgningsperiode: 15. december – 15. februar (kl. 24.00)
 • Opholdets påbegyndelse: 1. oktober
  Ansøgningsperiode: 15. marts – 15. maj (kl. 24.00)

Det tilrådes ikke at vente med at indsende en ansøgning til sidste dag før fristens udløb, da systemet kan blive overbelastet af et stort antal ansøgninger.

Praktikophold for oversættere finder sted i Luxembourg.

I 2018 beløber stipendiet sig til 1 313,37 EUR om måneden.

Hvis du er interesseret i et oversættelsespraktikophold for personer med en universitetsgrad, bør du læse Interne regler om praktikophold for oversættere i Europa-Parlamentets Generalsekretariat.

Du bedes bemærke adgangsbetingelserne. Hvis din ansøgning forhåndsgodkendes, vil du blive anmodet om følgende dokumentation:

 • behørigt udfyldt og underskrevet ansøgningsformular,
 • kopi af pas eller identitetskort,
 • kopi af eksamens- og uddannelsesbeviser,
 • kopi af karakterer (resultater) fra universitet eller anden højere læreranstalt, hvis du har modtaget dem.

Dokumentationen skal ikke indsendes på dette trin. Du vil først blive bedt om at indsende den, hvis du opnår forhåndsgodkendelse.

Hvis du opnår forhåndsgodkendelse, vil din ansøgning først være gyldig, når du har indsendt alle de dokumenter, der fremgår af listen ovenfor.

Hvis du opfylder betingelserne, skal du udfylde ansøgningsformularen online.

Du skal være opmærksom på, at indlæste data går tabt, hvis ansøgningsformularen efterlades inaktiv i 30 minutter. Vi anbefaler derfor, at du læser "Interne regler om praktikophold for oversættere" omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsformularen.

Tilmeldingen kan ikke ændres online, og den skal gennemføres på én gang. Via et link nedenfor kan du få adgang til en prøveformular, som du kan benytte til at forberede dig, inden du tilmelder dig online.

NB: Du skal gemme det nummer, du får tildelt, når du har godkendt din tilmelding online.

 
 
Uddannelsespraktikophold i oversættelse

Europa-Parlamentet tilbyder personer, som inden det tidspunkt, hvor fristen for indgivelse af ansøgninger udløber, har opnået eksamensbevis for afsluttet ungdomsuddannelse, som er adgangsgivende til universitetet, eller som har gennemført en erhvervsuddannelse på et tilsvarende niveau, mulighed for at gennemføre et praktikophold. Disse praktikophold er særligt forbeholdt ansøgere, der som led i deres uddannelse skal gennemføre et praktikophold og er fyldt 18 år på dagen for praktikopholdets begyndelse.

Ansøgere til et uddannelsespraktikophold i oversættelse:

 • skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et kandidatland ;
 • skal være fyldt 18 år på det tidspunkt, hvor praktikopholdet begynder
 • skal beherske et af Den Europæiske Unions officielle sprog eller det officielle sprog i et kandidatland fuldstændig og have indgående kendskab til to andre af Den Europæiske Unions officielle sprog
 • må ikke tidligere have fået bevilget et praktikophold eller i mere end fire på hinanden følgende uger have haft et lønnet arbejde betalt over Den Europæiske Unions budget.

Praktikophold i oversættelse har en varighed af tre måneder. Praktikantopholdet kan undtagelsesvis forlænges i højst tre måneder.

Praktikperioder og ansøgningsfrister:

 • Opholdets påbegyndelse: 1. januar
  Ansøgningsperiode: 15. juni – 15. august (kl. 24.00)
 • Opholdets påbegyndelse: 1. april
  Ansøgningsperiode: 15. september – 15. november (kl. 24.00)
 • Opholdets påbegyndelse: 1. juli
  Ansøgningsperiode: 15. december – 15. februar (kl. 24.00)
 • Opholdets påbegyndelse: 1. oktober
  Ansøgningsperiode: 15. marts – 15. maj (kl. 24.00)

Det tilrådes ikke at vente med at indsende en ansøgning til sidste dag før fristens udløb, da systemet kan blive overbelastet af et stort antal ansøgninger.

Uddannelsespraktikophold i oversættelse finder sted i Luxembourg.

Praktikanter, der følger et uddannelsespraktikophold i oversættelse, modtager et månedligt tilskud. I 2018 beløber tilskuddet sig til 322,10 EUR om måneden

Hvis du er interesseret i et uddannelsespraktikophold i oversættelse, bør du læse Interne regler om praktikophold for oversættere i Europa-Parlamentets Generalsekretariat

Du bedes bemærke adgangsbetingelserne. Hvis din ansøgning forhåndsgodkendes, vil du blive anmodet om følgende dokumentation:

 • behørigt udfyldt og underskrevet ansøgningsformular,
 • kopi af pas eller identitetskort,
 • kopi af eksamens- og uddannelsesbeviser,
 • kopi af karakterer (resultater) fra universitet eller anden højere læreranstalt, hvis du har modtaget dem.

Dokumentationen skal ikke indsendes på dette trin. Du vil først blive bedt om at indsende den, hvis du opnår forhåndsgodkendelse.

Hvis du opnår forhåndsgodkendelse, vil din ansøgning først være gyldig, når du har indsendt alle de dokumenter, der fremgår af listen ovenfor.

Hvis du opfylder betingelserne, skal du udfylde ansøgningsformularen online.

Du skal være opmærksom på, at indlæste data går tabt, hvis ansøgningsformularen efterlades inaktiv i 30 minutter. Vi anbefaler derfor, at du læser "Interne regler om praktikophold for oversættere" omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsformularen.

Tilmeldingen kan ikke ændres online, og den skal gennemføres på én gang. Via et link nedenfor kan du få adgang til en prøveformular, som du kan benytte til at forberede dig, inden du tilmelder dig online.

NB: Du skal gemme det nummer, du får tildelt, når du har godkendt din tilmelding online .

 
 
Konferencetolke

Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Tolkning og Konferencer tilbyder ikke grunduddannelse til lingvister, der ønsker at specialisere sig i konferencetolkning, da dette i henhold til subsidiaritetsprincippet påhviler de nationale myndigheder i medlemsstaterne.

Hvis du allerede har uddannet dig inden for konferencetolkning, og din sprogkombination er relevant for institutionen, bør du overveje at ansøge om en akkrediteringstest eller deltage i en åben udvælgelsesprøve (se At tolke for Europa).

Andre muligheder

Hvis du er interesseret i at blive konferencetolk, men endnu ikke har de fornødne kvalifikationer, er der en række europæiske universiteter, der udbyder kurser, der giver kvalifikationer inden for oversættelse og tolkning. På dette link findes en liste over universiteter, der udbyder fuldtidskurser.

Så hvis du allerede har en uddannelse i et givent fag, men stadig gerne vil uddanne dig til konferencetolk, vil du måske være interesseret i at vide, at kurset «European Masters» udbydes af en række videregående uddannelsesinstitutioner.

 
 
 
 

Beskyttelse af personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet i nedenstående faktablad.

 
 
Kontakt
 
Der kan indhentes yderligere oplysninger om den type praktikophold, som du er interesseret i, hos det relevante kontor, efter at du har gennemlæst de gældende regler.
For almen retning/journalistisk retning, praktikophold
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG
 
Praktikophold for oversættere
European Parliament

Translation Traineeships Office
TOB 07A017
L - 2929 LUXEMBOURG