Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Praktikophold i Europa-Parlamentet

 
 

Parlamentet tilbyder adskillige muligheder for praktikophold i sit sekretariat, der giver chancer for at få erhvervserfaring og for at lære mere om, hvad Europa-Parlamentet står for og gør

 
 
 
Praktikophold for universitetskandidater (Schuman-stipendier)

Praktikophold for universitetskandidater har til formål at give praktikanten mulighed for at supplere de kundskaber, han eller hun har erhvervet under studiet, og give den pågældende indsigt i Den Europæiske Unions og særligt Europa-Parlamentets virksomhed.

Disse praktikophold omfatter:

 • en almen retning, der er tilgængelig for alle ansøgere, der opfylder kriterierne
 • en journalistisk retning: Ansøgere skal dokumentere en faglig kompetence ved enten at have udgivet publikationer, være optaget i journalistforbundet i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller have erhvervet en journalistuddannelse, der er anerkendt i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et kandidatland.
 • en retning "Sakharovprisen": Dette program har til formål at uddybe kendskabet til Europa-Parlamentets arbejde til fordel for menneskerettighederne og de internationale normer på området. Det henvender sig til ansøgere med særlig interesse for menneskerettighedsspørgsmål.

Ansøgere til et praktikophold for personer med en universitetsgrad:

 • skal være statsborger i en af Den Europæiske Unions medlemsstater eller et kandidatland, jf. dog artikel 5, stk. 2, i de interne regler
 • skal være fyldt 18 år ved praktikopholdets start
 • skal have indgående kendskab til et af Den Europæiske Unions officielle sprog
 • må ikke tidligere have fået bevilget et praktikophold eller i mere end fire på hinanden følgende uger have udført et lønnet arbejde betalt over Den Europæiske Unions budget.

Disse praktikophold tildeles for en periode på fem måneder, som ikke kan forlænges.

Datoer for praktikophold og frister for indgivelse af ansøgninger:

 • Ansøgningsperiode: 15. august – 15. oktober (midnat)
  Pratikperiode: 1. marts - 31. juli
 • Ansøgningsperiode: 15. marts – 15. maj (midnat)
  Pratikperiode: 1. oktober - 28./29. februar

25 000 personer prøver årligt lykken for at opnå et praktikophold i Parlamentet. Kun 600 af dem bliver udvalgt.

For at kunne ansøge om et praktikophold skal du opfylde betingelserne og udfylde online-ansøgningsformularen.


Inden ansøgningen

 • Det anbefales, at du nøje læser de interne regler for praktikophold og studiebesøg i Europa-Parlamentets generalsekretariat og de ofte stillede spørgsmål, inden du udfylder ansøgningsformularen.
 • Du har maksimalt 30 minutter til at udfylde hver side i ansøgningsformularen. Du skal være opmærksom på, at indlæste data går tabt, hvis ansøgningsformularen efterlades inaktiv i 30 minutter.
 • Det tilrådes, at du ikke venter med at ansøge til den sidste dag, for således at undgå overbelastning af systemet som følge af et stort antal ansøgninger.
 • Ansøgere med et handicap skal være særligt opmærksomme på de bestemmelser, der vedrører dem i ansøgningsskemaet.
 • Ansøgningen kan ikke ændres online. Den afsluttes og overføres på en gang. Når du har udfyldt ansøgningen, skal du kontrollere, at den er udfyldt korrekt, inden du sender den.
 • Alle ufuldstændige ansøgninger vil automatisk blive afvist.
 • Efter du har bekræftet/indsendt din onlineansøgning, vil du automatisk modtage en bekræftelse, der sendes til din e-mail-adresse. Denne e-mail indeholder et bekræftelsesnummer, som du skal henvise til i forbindelse med al videre korrespondance vedrørende praktikopholdet, og resumeet af din ansøgning i pdf-format, som er den papirversion, der vil blive bedt om, hvis du bliver tilbudt et praktikophold.
 
 
Konferencetolke

Europa-Parlamentets Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer tilbyder ikke grunduddannelse til lingvister, der ønsker at specialisere sig i konferencetolkning, da dette i henhold til subsidiaritetsprincippet påhviler de nationale myndigheder i medlemsstaterne.

Hvis du allerede har uddannet dig inden for konferencetolkning, og din sprogkombination er relevant for institutionen, bør du overveje at ansøge om en akkrediteringstest eller deltage i en åben udvælgelsesprøve (se At tolke for Europa).

Andre muligheder

Hvis du er interesseret i at blive konferencetolk, men endnu ikke har de fornødne kvalifikationer, er der en række europæiske universiteter, der udbyder kurser, der giver kvalifikationer inden for oversættelse og tolkning. På dette link findes en liste over universiteter, der udbyder fuldtidskurser.

Så hvis du allerede har en uddannelse i et givent fag, men stadig gerne vil uddanne dig til konferencetolk, vil du måske være interesseret i at vide, at kurset «European Masters» udbydes af en række videregående uddannelsesinstitutioner.

 
 
 

Bemærk, at fra 2019 og fremover integreres oversættelsespraktikophold i Schuman-praktikopholdene. Ansøgere til praktikophold inden for oversættelse henvises derfor til fremover at søge oplysninger via linket til Schuman-stipendier.

 
 
 
Beskyttelse af personoplysninger

Behandlingen af dine personoplysninger er beskrevet i nedenstående faktablad.

 
 
Kontakt
 
Der kan indhentes yderligere oplysninger om den type praktikophold, som du er interesseret i, hos det relevante kontor, efter at du har gennemlæst de gældende regler.
For almen retning/journalistisk retning, praktikophold
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG