Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Etik og gennemsigtighed

 

Eftersom Europa-Parlamentet får stigende betydning og indflydelse, især i kraft af den seneste traktat om Den Europæiske Union (TEU) og traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), er det mere afgørende end nogensinde før at sikre, at Parlamentet repræsenterer de europæiske borgeres interesser på en fuldstændig åben og gennemsigtig måde.

Derfor har de europæiske borgere ret til at følge de valgte parlamentsmedlemmer tæt og dermed få bekræftet, at de overholder de strenge adfærdsprincipper samt opretholder et velafbalanceret forhold til interesserepræsentanter.Borgerne bør også kunne forvente den højeste standard, hvad angår parlamentsmedarbejdernes adfærd og effektivitet.Sidst, men ikke mindst, skal borgerne have adgang til de europæiske institutioners dokumenter inden for rammerne af de nødvendige begrænsninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1049/2001.

I overensstemmelse med Parlamentets pligt til gennemsigtighed sigter alle gennemsigtighedsredskaberne herunder på at lette borgernes kontrol med Parlamentets aktiviteter og især dets lovgivningsarbejde.

 
 
         


For at fremme gode styreformer og sikre civilsamfundets deltagelse arbejder Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer så åbent som muligt. (TEUF-traktatens artikel 15)
 
 
 

Institutionerne giver på passende måder borgere og repræsentative sammenslutninger mulighed for at give udtryk for deres opfattelser angående alle Unionens arbejdsområder og for at diskutere dem offentligt. (TEU-traktatens artikel 11)