Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Dialog med religiøse og konfessionsløse organisationer
Artikel 17 i TEUF

 
 

I nutidens mangfoldige Europa lever mange religioner, trosretninger og filosofiske bevægelser fredeligt side om side, og EU-institutionerne er forpligtet til at fremme tolerance og gensidig respekt som vigtige karaktertræk i vores samfund. Den Europæiske Union deltager i en åben dialog med religiøse og konfessionsløse organisationer, og Europa-Parlamentet bidrager aktivt til disse tiltag.

Baggrund

Artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som blev indført med Lissabontraktaten, fastsætter for første gang et retsgrundlag for en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog mellem EU-institutionerne og kirker, religiøse sammenslutninger og filosofiske og konfessionsløse organisationer. Den fastsætter følgende:

  • 1. "Unionen respekterer og må ikke anfægte den status, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne i henhold til national lovgivning.
  • 2. Unionen respekterer ligeledes den status, som filosofiske og konfessionsløse organisationer har i henhold til national lovgivning.
  • 3. Unionen opretholder en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med disse kirker og organisationer i anerkendelse af deres identitet og specifikke bidrag."

Denne artikels første to stykker fastsætter beskyttelsen af den særstatus, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund eller filosofiske og konfessionsløse organisationer med en sammenlignelig status har i henhold til national lovgivning, og stk. 3 opfordrer EU-institutionerne til at opretholde en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med disse kirker og organisationer.

Efter at være blevet valgt til formand i januar 2017 tildelte Antonio Tajani næstformand Mairead McGuinness ansvaret for gennemførelsen af artikel 17-dialogen. Næstformanden bistås til denne opgave af Præsidiets sekretariat og andre af Parlamentets relevante tjenester. Parlamentet er hvert år vært for flere konferencer på højt niveau, som er åbne for alle dialogpartnere, om aktuelle og relevante temaer i tilknytning til Parlamentets igangværende arbejde og forhandlinger.

Konferencer tilrettelagt af Europa-Parlamentet inden for rammerne af artikel 17 i TEUF
 
 
 
Kommende arrangementer
  • Tuesday 5 June 2018 (17h00 – 18h30) – Study Presentation: “Religious Identity and Pluralism in Europe" by Pew Research Center, Washington; findings on views of national identity, migration and religious minorities
  • Tuesday 26 June 2018 (15h00 – 18h00) – Dialogue Seminar on Implementing the European Social Pillar: The Contribution of Faith-Based Actors
  • Tuesday 4 December 2018 (15h00 – 18h00) – Dialogue Seminar on Human Dignity, Human Rights, Religion – Seeking Common Ground
 
Tidligere konferencer tilrettelagt af Europa-Parlamentet inden for rammerne af artikel 17 i TEUF
 
 
11 April 2018 - Dialogue seminar on The Persecution of Non-Believers around the World
 
28 March 2018 - "Religion & Society" Series Book Presentation: Christianity, the First 3000 Years by Prof Diarmaid MacCulloch
 
24 January 2018 – European Parliament Holocaust Commemoration; Espace Yehudi Menuhin
 
21 November 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Jihad and Death by Prof Olivier Roy
 
18 October 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Communitati et Orbi by Rabbi Pinchas Goldschmidt
 
27 September 2016 - Fremtiden for jødiske samfund i Europa
 
26. april 2016 - Europæiske muslimer over for radikalisering og udfordringen med afradikalisering
 
1 december 2015 - Forfølgelsen af kristne i verden- en opfordring til handling
 
17. november 2015 - Hvordan kan uddannelse bidrage til at bekæmpe radikalisering og fundamentalisme i Europa?
 
24. march 2015 - Stigningen i religiøs radikalisering og betydningen af interreligiøs dialog for fremme af tolerance og respekt for menneskelig værdighed
 
 
 

"Europa-Parlamentets dialog med kirker og filosofiske organisationer er et meget vigtigt element i arbejdet med at bevare kontakten mellem Parlamentet og de borgere, der har valgt os. Derfor er det en stor ære, at Parlamentets formand Antonio Tajani har givet mig ansvaret for denne dialog.

Hvis det europæiske projekt skal bibeholde borgernes støtte, er det vigtigt at bevare kontakten til virkeligheden. Kirker og religiøse grupper er i høj grad en del af hverdagens realiteter og en del af vores samfunds strukturer på tværs af metropoler, byer og landområder i vores 28 medlemsstater.

EU´s dialog med religiøse grupper er blevet omhandlet meget bevidst i artikel 17 i Lissabontraktaten. Dette sender et klart signal om, at EU er langt mere end bare en økonomisk organisation; EU handler grundlæggende om mennesker, der arbejder sammen for deres værdighed og for det fælles bedste. Når vi udformer EU´s politikker og lovgivning, er det af afgørende betydning, at vi tager fuldt hensyn til alle dimensioner af det enkelte menneske - de økonomiske selvfølgelig, men også de sociale og endda åndelige.

Autentisk menneskelig værdighed bør stå centralt i EU's beslutningstagning, og det er min faste overbevisning, at kirker og filosofiske organisationer med mange århundreders refleksioner over menneskelige forhold kan yde et stort bidrag til denne proces."

Mairead McGuinness