Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP)

 
 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας το κατωτέρω έντυπο.

 
 
 
Επικοινωνία

Θα βρείτε μια επιλογή πρόσφατων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τις απαντήσεις μας.

 
 
 
Αναφορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Πώς λειτουργεί;
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Ποια είναι η διαδικασία υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Οι πολίτες γνωρίζουν γενικά ότι έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναφορές αλλά συχνά ζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για να αποστείλουν την αναφορά και σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συζητούνται στη συνέχεια οι αναφορές στην αρμόδια επιτροπή του ΕΚ. Οποιοσδήποτε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατοικεί ή έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος, δικαιούται να υποβάλει, ατομικά ή από κοινού με άλλους πολίτες ή πρόσωπα, αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέμα που εμπίπτει στους τομείς δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο τον ή την αφορά άμεσα (άρθρο 227 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρθρο 215 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Για να λάβετε το σύνολο των πληροφοριών στη δική σας επίσημη γλώσσα της ΕΕ, απευθυνθείτε στη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο.

 
 
Πώς προωθεί η ΕΕ τις νοηματικές γλώσσες;
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

Σε ό,τι αφορά τις νοηματικές γλώσσες, πολίτες επικοινωνούν με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς των νοηματικών γλωσσών σε επίπεδο ΕΕ, με τα μέτρα που λαμβάνονται για την προώθησή τους και με τη διερμηνεία τους εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (η Σύμβαση), η οποία κυρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Δεκεμβρίου 2010, αναγνωρίζει την ελευθερία έκφρασης και γνώμης και την ελευθερία πρόσβασης στην πληροφόρηση για τα άτομα με αναπηρίες, μεταξύ άλλων με το να αποδέχεται και να διευκολύνει τη χρήση των νοηματικών γλωσσών (άρθρο 21).

Για να λάβετε το σύνολο των πληροφοριών στη δική σας επίσημη γλώσσα της ΕΕ, απευθυνθείτε στη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο.

 
 
Ποια μέτρα λαμβάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας;
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

Μετά τις διάφορες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, πολίτες στέλνουν επιστολές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκφράζοντας την κατηγορηματική τους απόρριψη για αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες. Πολίτες ζητούν επίσης από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εγκρίνουν νέα μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν πληγεί από την τρομοκρατία με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οι απεχθείς τρομοκρατικές επιθέσεις κατέδειξαν για μία ακόμη φορά τη δυσκολία καταπολέμησης της τρομοκρατίας και πρόληψης των εγκλημάτων αυτών, με ταυτόχρονη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών.

Για να λάβετε το σύνολο των πληροφοριών στη δική σας επίσημη γλώσσα της ΕΕ, απευθυνθείτε στη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο.

 
 
Ανανέωση της άδειας για τη χρήση της ζιζανιοκτόνου ουσίας glyphosate
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Πολλοί πολίτες θέλουν να μάθουν ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση της άδειας για τη χρήση του glyphosate. Τον Νοέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) δήλωσε ότι το glyphosate είναι απίθανο να προκαλεί κίνδυνο καρκινογένεσης σε ανθρώπους και τα αποδεικτικά στοιχεία δεν παρέχουν βάση για την ταξινόμηση ως προς τη δυνατότητα καρκινογένεσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Υπό το φως αυτών των συμπερασμάτων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει σχετικά με την επανεγγραφή του glyphosate στον κατάλογο εγκεκριμένων δραστικών ουσιών της ΕΕ. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα συμπεράσματα αυτά δεν αναφέρονται σε προηγούμενες μελέτες που δημοσιεύθηκαν σχετικά με την εν λόγω ουσία, πολλοί πολίτες απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας την παρέμβασή του προκειμένου να απορριφθεί η ανανέωση της άδειας για τη χρήση του glyphosate.

Για να λάβετε το σύνολο των πληροφοριών στη δική σας επίσημη γλώσσα της ΕΕ, απευθυνθείτε στη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο.

 
 
Πλαστικές σακούλες: η ανταπόκριση της ΕΕ στη μείωση της κατανάλωσης
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Οι πολίτες θέλουν να ξέρουν τι κάνει η ΕΕ για να μειώσει την κατανάλωση στις πλαστικές σακούλες, δεδομένων των αρνητικών τους επιπτώσεων στην ενάλια πανίδα και στο περιβάλλον. Στην ΕΕ, οι πλαστικές σακούλες θεωρούνται συσκευασίες δυνάμει της οδηγίας 94/62/ΕΚ. Η χρήση που γίνεται σε πλαστικές σακούλες έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αποβλήτων και την αναποτελεσματική χρήση των πόρων. Επιπλέον, η άνευ διαχείρισης απόρριψή τους προκαλεί περιβαλλοντική ρύπανση και επιδεινώνει το εκτεταμένο πρόβλημα των απορριμμάτων στα συστήματα υδάτων, με αποτέλεσμα να απειλούνται τα υδάτινα οικοσυστήματα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Για να λάβετε το σύνολο των πληροφοριών στη δική σας επίσημη γλώσσα της ΕΕ, απευθυνθείτε στη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας αυτό το ηλεκτρονικό έντυπο.

 
 
 
 
Το ΕΚ απαντά

Εμφάνιση όλων των απαντήσεων του ΕΚ στο ιστολόγιό μας.

 
 
 
Περαιτέρω πληροφορίες:

Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) ανήκει στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και μπορείτε να μας παρακολουθείτε από τις πλατφόρμες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 
 
 

Άλλες υπηρεσίες

Οι κατωτέρω σύνδεσμοι σας οδηγούν σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες όπου μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.
 
 
 
 
Βρείτε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
 
Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα για υποβολή αναφοράς
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα σας
 
 
Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
 
Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
 
Ευκαιρίες απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
 
Δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»
 
 
Πρόσβαση στα έγγραφα
 
 
Πρόσβαση στο αρχείο εγγράφων