Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP)

 
 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας το κατωτέρω έντυπο.

 
 
 
Επικοινωνία

Θα βρείτε μια επιλογή πρόσφατων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τις απαντήσεις μας.

 
 
 
Με ποιον τρόπο αντιμετωπίζει η ΕΕ το ζήτημα της διαχείρισης των αποβλήτων;
© vchalup / Fotolia   © vchalup / Fotolia

Οι πολίτες απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η ΕΕ για τη μείωση, την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων. Η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί έναν από τους τομείς πολιτικής με τη μεγαλύτερη στήριξη μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι οποίοι συνειδητοποιούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα ξεπερνούν τα εθνικά και περιφερειακά σύνορα και μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω συντονισμένης δράσης σε ενωσιακό και διεθνές επίπεδο.

 
 
Συνεργατική οικονομία: τι διακυβεύεται;
© Thodonal / fotolia   © Thodonal / fotolia

Διάφοροι πολίτες έχουν απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητώντας πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της ΕΕ στον νέο και ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο της «συνεργατικής οικονομίας» ή «οικονομίας του διαμοιρασμού». Αυτός ο ταχέως εξελισσόμενος τομέας άπτεται διαφόρων πτυχών της οικονομίας, μεταξύ άλλων στους τομείς των καταλυμάτων (βραχυπρόθεσμη εκμίσθωση), της μεταφοράς επιβατών, των υπηρεσιών οικιακής μέριμνας, των επαγγελματικών και τεχνικών υπηρεσιών, και συνεργατικών οικονομικών συναλλαγών.

 
 
Ποιος είναι ο ρόλος της ΕΕ όσον αφορά τη θέσπιση διοδίων για ιδιωτικά οχήματα στη Γερμανία;
© Angelha / Fotolia   © Angelha / Fotolia

Ενόψει του νέου μέτρου που προβλέπει τη θέσπιση διοδίων για ιδιωτικά οχήματα στη Γερμανία, διάφοροι πολίτες απευθύνθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η εν λόγω «εισφορά υποδομής» ενδέχεται να οδηγήσει σε διακρίσεις σε βάρος πολιτών της ΕΕ που δεν διαμένουν στη Γερμανία.

 
 
Τι κάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού;
© Anton Chalakov / Fotolia   © Anton Chalakov / Fotolia

Οι ευρωπαίοι πολίτες απευθύνονται τακτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά το θέμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρώπη, ζητώντας να ληφθούν περισσότερα μέτρα που θα βοηθούν τους φτωχούς να ξεφύγουν από τη δύσκολη κατάστασή τους. Τι κάνει λοιπόν η ΕΕ για το ζήτημα αυτό;

 
 
Θερινή ώρα: αλλαγή ώρας, αλλά γιατί;
© Felix Pergande / Fotolia   © Felix Pergande / Fotolia

Οι πολίτες απευθύνονται συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σχόλια που αφορούν την αλλαγή της ώρας. Ορισμένοι πολίτες τάσσονται υπέρ της αλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας· άλλοι ζητούν από το Κοινοβούλιο να καταργήσει αυτή τη ρύθμιση. Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2017, τα ρολόγια πάνε μπροστά, αλλά γιατί;

 
 
 
 
Το ΕΚ απαντά

Εμφάνιση όλων των απαντήσεων του ΕΚ στο ιστολόγιό μας.

 
 
 
Περαιτέρω πληροφορίες:

Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) ανήκει στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και μπορείτε να μας παρακολουθείτε από τις πλατφόρμες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 
 
 

Άλλες υπηρεσίες

Οι κατωτέρω σύνδεσμοι σας οδηγούν σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες όπου μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.
 
 
 
 
Βρείτε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
 
Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα για υποβολή αναφοράς
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα σας
 
 
Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
 
Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
 
Ευκαιρίες απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
 
Δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»
 
 
Πρόσβαση στα έγγραφα
 
 
Πρόσβαση στο αρχείο εγγράφων