Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Αιτήματα Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP)

 
 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας το κατωτέρω έντυπο.

 
 
 
Επικοινωνία

Θα βρείτε μια επιλογή πρόσφατων θεμάτων που απασχολούν ιδιαίτερα τους πολίτες οι οποίοι έχουν γράψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και τις απαντήσεις μας.

 
 
 
Τι κάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο;
Keyboard with cybercrime button   © ArtemSam / Fotolia

Οι πολίτες γράφουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μάθουν τι κάνει η ΕΕ για την καταπολέμηση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Για την αντιμετώπιση του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο, η ΕΕ έχει θέσει σε εφαρμογή νομοθετικές πράξεις και υποστηρίζει τη συνεργασία στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, του 2013.

 
 
Χειμερινή ώρα: γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω, αλλά γιατί;
Clock going back to wintertime   © Jan Engel / Fotolia

Οι πολίτες απευθύνονται συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σχόλια που αφορούν την αλλαγή της ώρας. Ορισμένοι πολίτες τάσσονται υπέρ της αλλαγής μεταξύ θερινής και χειμερινής ώρας· άλλοι ζητούν από το Κοινοβούλιο να καταργήσει αυτή τη ρύθμιση. Την Κυριακή, 29 Οκτωβρίου 2017, γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω – αλλά γιατί;

 
 
Τι κάνει η ΕΕ για τη μείωση της σπατάλης των τροφίμων;
Recyclable food waste in bin   © Gary Perkin / Fotolia

Στην ΕΕ, η σπατάλη τροφίμων εκτιμάται σε περίπου 88 εκατομμύρια τόνους ετησίως, που ισοδυναμεί με 173 κιλά ανά άτομο. Η συνολική ποσότητα τροφίμων που παράχθηκε στην ΕΕ το 2011 ανήλθε περίπου σε 865 κιλά ανά άτομο. Αυτό σημαίνει ότι σπαταλούμε το 20 % του συνόλου των τροφίμων που παράγονται. Στο πλαίσιο αυτό, οι πολίτες απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η ΕΕ για να μειώσει την σπατάλη των τροφίμων, καθώς και για να ζητήσουν να θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να τεθεί τέλος στην σπατάλη τροφίμων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, μεταξύ άλλων και υποβάλλοντας αναφορές για το θέμα αυτό.

 
 
Πώς μεταρρυθμίζει η ΕΕ τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών;
Flight information screen   © European Parliament Audiovisual service

Οι πολίτες απευθύνονται συχνά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως επιβάτες. Η εν εξελίξει μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου έχει στόχο να διευκρινίσει ορισμένες πτυχές των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού.

 
 
Το πρόγραμμα Erasmus+: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό
Sign with vocational education   © putilov_denis / fotolia

Οι νέοι θέλουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με το Erasmus+ και ζητούν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες κινητικότητας, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους και να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Συχνά υποβάλλουν ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μάθουν ποια είναι η στήριξη που παρέχει η ΕΕ για τη νεολαία, την εκπαίδευση και κατάρτιση.

 
 
 
 
Το ΕΚ απαντά

Εμφάνιση όλων των απαντήσεων του ΕΚ στο ιστολόγιό μας.

 
 
 
Περαιτέρω πληροφορίες:

Η Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) ανήκει στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) και μπορείτε να μας παρακολουθείτε από τις πλατφόρμες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

 
 
 

Άλλες υπηρεσίες

Οι κατωτέρω σύνδεσμοι σας οδηγούν σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες όπου μπορείτε να βρείτε συγκεκριμένες πληροφορίες.
 
 
 
 
Βρείτε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
 
 
Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα για υποβολή αναφοράς
 
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη χώρα σας
 
 
Επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
 
Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
 
Ευκαιρίες απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
 
Δικτυακή πύλη «Η Ευρώπη σου»
 
 
Πρόσβαση στα έγγραφα
 
 
Πρόσβαση στο αρχείο εγγράφων