Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')


Προσλήψεις

 
 

Συνολικά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απασχολεί περίπου 6.000 μονίμους υπαλλήλους και άλλο προσωπικό, που προέρχονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
 
 
Πώς προσλαμβάνονται οι κοινοτικοί υπάλληλοι;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα, πραγματοποιεί προσλήψεις με διαγωνισμό. Υπάρχουν διάφορα είδη διαγωνισμών, καθένα από τα οποία περιλαμβάνει διαφορετικά επίπεδα. Οι πολίτες μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για πολλές θέσεις -διοικητικών υπαλλήλων, γλωσσομαθών νομικών, διερμηνέων, μεταφραστών, βοηθών, γραμματέων, ειδικευμένου προσωπικού, κ.ά.

Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εφημερίδες των κρατών μελών. Για πληροφορίες σχετικά με τις προκηρύξεις διαγωνισμών και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, μπορείτε να συμβουλεύεσθε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

Οι διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δημοσιοϋπαλληλικού κλάδου, ορίζονται στο Καθεστώς των Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Δείτε :