Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας του, προκειμένου να προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και για γνωριμία με το ίδιο και έργο του.

 
 
 
Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης εντός της Γενικής Γραμματείας του, προκειμένου να συνεισφέρει στην επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών και να τους δώσει τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τη λειτουργία του.

Περίοδοι πρακτικής άσκησης για πτυχιούχους πανεπιστημίου (οι λεγόμενες περίοδοι πρακτικής άσκησης Robert Schuman)

Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό να τους δώσει τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:

 • γενική κατεύθυνση, ανοιχτή σε όλους τους υποψηφίους που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια.
 • κατεύθυνση δημοσιογραφίας: Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία που να αποδεικνύεται είτε από δημοσιεύσεις είτε από την εγγραφή τους ως μελών σε ένωση δημοσιογράφων κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από την απόκτηση τίτλου δημοσιογραφικής εκπαίδευσης αναγνωριζόμενου στα κράτη μέλη ή στα υποψήφια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • κατεύθυνση "Βραβείο Ζαχάρωφ": το πρόγραμμα έχει ως στόχο την εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με τη δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέρ των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και με τη σχετική διεθνή νομοθεσία. Απευθύνεται σε υποψηφίους με έντονο ενδιαφέρον για τα ζητήματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Οι υποψήφιοι για πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου οφείλουν:

 • να έχουν την ιθαγένεια ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μιας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρας, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, παράγραφος 2, των Εσωτερικών Διατάξεων·
 • να έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρακτικής άσκησης το 18ο έτος της ηλικίας τους·
 • να γνωρίζουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
 • να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλη περίοδο πρακτικής άσκησης και να μην έχουν απασχοληθεί επ' αμοιβή από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων συνεχών εβδομάδων.

Η διάρκεια των περιόδων άσκησης είναι πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης.

Ημερομηνίες περιόδων πρακτικής άσκησης και προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων :

 • από 15 Αυγούστου έως 15 Οκτωβρίου (τα μεσάνυχτα)
  από 1ης Μαρτίου έως 31 Ιουλίου
 • από 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου (τα μεσάνυχτα)
  από 1ης Οκτωβρίου έως 28/29 Ιουλίου

25.000 άτομα κάθε χρόνο δοκιμάζουν την τύχη τους να γίνουν δεκτά σε περίοδο πρακτικής άσκησης στο Κοινοβούλιο και από αυτά επιλέγονται 600.

Για να υποβάλλετε αίτηση συμμετοχής σε πρακτική άσκηση, πρέπει να πληροίτε τις ως άνω προϋποθέσεις και να συμπληρώσετε το ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ

 • Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις εσωτερικές διατάξεις σχετικά με τις περιόδους πρακτικής άσκησης και τις επισκέψεις μελέτης στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις, προτού συμπληρώσετε το έντυπο υποψηφιότητας.
 • Διαθέτετε έως 30 λεπτά για τη συμπλήρωση κάθε σελίδας του εντύπου. Σημειώστε ότι, εάν αφήσετε αδρανές το έντυπο υποψηφιότητας για 30 λεπτά, όσα στοιχεία έχουν εισαχθεί διαγράφονται.
 • Σας συμβουλεύουμε να μην περιμένετε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή της υποψηφιότητάς σας, προκειμένου να αποφευχθεί ο κορεσμός του συστήματος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των υποψηφιοτήτων
 • Οι υποψήφιοι με κάποια αναπηρία πρέπει να προσέξουν όλως ιδιαιτέρως στο έντυπο υποψηφιότητας τις διατάξεις που τους αφορούν.
 • Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση αλλαγών στην αίτηση ηλεκτρονικά. Η αίτηση, μόλις συμπληρωθεί, υποβάλλεται κατευθείαν. Μόλις συμπληρώσετε την αίτησή σας και προτού την υποβάλετε, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρης και σωστή.
 • Οι αιτήσεις που είναι ελλιπείς απορρίπτονται αυτομάτως.
 • Αφού επιβεβαιώσετε και στείλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση, θα λάβετε αυτόματα επιβεβαίωση στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει αριθμό επιβεβαίωσης τον οποίο πρέπει να αναφέρετε σε κάθε μελλοντική επικοινωνία σχετικά με την περίοδο άσκησης, καθώς και ανακεφαλαίωση της αίτησής σας σε μορφότυπο pdf, την οποία, στην περίπτωση που σας προσφερθεί περίοδος άσκησης, θα πρέπει να προσκομίσετε εκτυπωμένη σε χαρτί .
 
 
Διερμηνείς συνεδρίων

Η Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Διερμηνείας Συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν παρέχει βασική εκπαίδευση σε γλωσσομαθείς που επιθυμούν να ειδικευθούν στη διερμηνεία συνεδρίων, καθώς σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

Εάν κατέχετε ήδη τίτλο σπουδών στη διερμηνεία συνεδρίων και ο συνδυασμός των γλωσσών σας είναι χρήσιμος για το ΕΚ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις διαπίστευσης ή σε ανοικτό διαγωνισμό (βλ. Διερμηνεία για την Ευρώπη).

Άλλες δυνατότητες

Εάν σας ενδιαφέρει να γίνετε διερμηνέας συνεδρίων, αλλά δεν διαθέτετε ακόμη τα ανάλογα προσόντα, αρκετά πανεπιστήμια στην Ευρώπη προσφέρουν προγράμματα μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών στη μετάφραση και τη διερμηνεία. Για κατάλογο των πανεπιστημίων που προσφέρουν προγράμματα μαθημάτων πλήρους απασχόλησης, επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο.

Συνεπώς, εάν διαθέτετε ήδη πτυχίο σε οποιοδήποτε αντικείμενο, αλλά επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε και ως διερμηνέας συνεδρίων, ίσως να σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι αυτό το «Ευρωπαϊκό μάστερ» προσφέρεται σε αρκετά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

 
 
 

Επισημαίνεται ότι από το 2019 οι περίοδοι πρακτικής άσκησης στη μετάφραση θα ενταχθούν στις περιόδους πρακτικής άσκησης Schuman. Οι υποψήφιοι για τις περιόδους πρακτικής άσκησης στον τομέα της μετάφρασης θα πρέπει επομένως, από τώρα και στο εξής, να ανατρέχουν στον σύνδεσμο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης Robert Schuman.

 
 
 
Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Ο τρόπος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων περιγράφεται στα κάτωθι δελτία.

 
 
Επαφές
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο γραφείο για το είδος της πρακτικής άσκησης για την οποία ενδιαφέρεστε, αφού λάβετε γνώση των σχετικών κανόνων.
Για τον γενικό τομέα και τον τομέα δημοσιογραφίας, μη αμειβόμενες περίοδοι άσκησης
European Parliament

Traineeships Office
GEO 02A018
L - 2929 LUXEMBOURG