Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
 
Parlemeter 2014
 
 

2014 Parlemeter

 

Η δημοσκόπηση (Parlemètre) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB/PE 82.4) διεξήχθη από την TNS opinion σε 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων με 27.801 πολίτες. Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της 29ης Νοεμβρίου και της 9ης Δεκεμβρίου 2014.

Κύρια συμπεράσματα

 • Όπως συνέβη και στη συνέχεια των ευρωπαϊκών εκλογών του 2009, διαπιστώνουμε στα τέλη του 2014 μια σημαντική «επίδραση των ευρωπαϊκών εκλογών» όσον αφορά την ανάμνηση αναφοράς στα μέσα ενημέρωσης του Κοινοβουλίου, που είναι παρούσα σε σχεδόν έξι στους δέκα ευρωπαίους (58%).
 • Όμως, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει ότι εάν κάποιος έχει ακούσει να γίνεται λόγος για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θεωρεί εντούτοις τον εαυτό του καλά ενημερωμένο σχετικά. Πράγματι, μια μεγάλη πλειονότητα ευρωπαίων πολιτών (67%) δεν θεωρούν ότι είναι καλά ενημερωμένοι για τις δραστηριότητές του.
 • Η εικόνα που έχουν οι ευρωπαίοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει για μεγάλη μερίδα των πολιτών ουδέτερη (43%). Αυτό ισχύει σε 21 κράτη μέλη.
 • Η γνώση που έχουν οι ευρωπαίοι όσον αφορά τη δομή και τη λειτουργία του, καταγράφει πρόοδο από τον Ιούνιο του 2013.
 •  Ερωτώμενοι σχετικά με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής ταυτότητας, οι ευρωπαίοι θέτουν σαφώς σε πρώτη θέση τις αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας (47%), οι οποίες παρουσιάζουν άνοδο σε 22 κράτη μέλη. Το ενιαίο νόμισμα (40%), το οποίο κατείχε την πρώτη θέση πριν από ένα χρόνο, βρίσκεται πλέον στη δεύτερη θέση αλλά παραμένει ένα στοιχείο με έντονη επίδραση στη διαμόρφωση ταυτότητας, σε όλες τις χώρες της ευρωζώνης
 • Ιστορική ερώτηση στο ευρωβαρόμετρο, η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται θετική από την απόλυτη πλειοψηφία των Ευρωπαίων (54%), συμπεριλαμβανομένων αυτών οι οποίοι δεν ανήκουν στην ζώνη του ευρώ.
 • Όσον αφορά τον ρυθμό της ολοκλήρωσης της ΕΕ, όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι (49%) θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να περιμένουμε να έχουν ετοιμαστεί όλα τα κράτη μέλη πριν εντατικοποιηθεί η ανάπτυξη νέων κοινών πολιτικών. Οι πολίτες που απαντούν με τον τρόπο αυτόν είναι περισσότεροι στις χώρες οι οποίες έχουν πληγεί σε μεγαλύτερο βαθμό από την κρίση.
 • Ερωτώμενοι, όπως το 2013, εάν θεωρούν ότι η φωνή τους μετράει, το 58% θεωρούν ότι η φωνή τους μετράει στη χώρα τους και το 41% πιστεύουν ότι η φωνή τους μετράει στην ΕΕ.
 • Μια σαφής πλειονότητα πολιτών (63%) σε όλα τα κράτη μέλη θεωρεί ότι η εκλογή του Προέδρου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σύνολό της με βάση τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκλογών αποτελεί σημαντική πρόοδο για την ευρωπαϊκή δημοκρατία.
 • Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που καταγράφει σταθερή πρόοδο, παραμένει στα 25 κράτη μέλη η πρώτη πολιτική που θα πρέπει να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
  Τα ζητήματα της μετανάστευσης (25%, +6) και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας (29%, +4) καταγράφουν τις πιο σημαντικές αυξήσεις και κάνουν φανερές νέες διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό επίσης ισχύει σε ότι αφορά την πολιτική ασφάλειας και άμυνας (27%).
 • Για τους ευρωπαίους, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (60%) είναι, μακράν, η πρώτη από τις αξίες που πρέπει να υπερασπίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατόπιν ακολουθούν η ισότητα ανδρών και γυναικών (36%) και η ελευθερία έκφρασης (34%), που επίσης βρίσκονται σε άνοδο.
  Αξίζει να σημειωθεί ότι μία μόνο αξία υποχωρεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών της ΕΕ (30%).
 • Τέλος, όταν ρωτήθηκαν για το ποια νομίζουν ότι θα ήταν η κατάσταση της χώρας τους αν αυτή βρισκόταν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πλειονότητα αναφέρει ότι η χώρα τους θα ήταν «λιγότερο καλά» χωρίς την ΕΕ, σε 11 από τους 15 τομείς που εξετάστηκαν. Σε 4 άλλους τομείς, η πλειονότητα πιστεύει ότι η χώρα τους δεν θα ήταν «ούτε περισσότερο ούτε λιγότερο καλά» εάν βρισκόταν εκτός της ΕΕ. Οι ευρωπαίοι εμφανίστηκαν ιδιαίτερα διχασμένοι μεταξύ «καλύτερα» και «λιγότερο καλά» στους εξής τρείς τομείς: πληθωρισμός και κόστος ζωής, μετανάστευση και γεωργία.
Όλα τα «Ευρωβαρόμετρα»
 
 
 
Δημοσκοπήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί τακτικά έρευνες σχετικά με την κοινή γνώμη στα 28 κράτη μέλη.

Οι έρευνες αυτές καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση κυρίως στις γνώσεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις αντιλήψεις τους σχετικά με την ΕΕ και τις κύριες προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει, τις προσδοκίες τους όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εν γένει.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή απεικόνιση των εθνικών εξελίξεων, των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και των κοινωνικοδημογραφικών διαφορών και των ιστορικών τάσεων.