Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')
 
Οι Ευρωπαίοι το 2016: αντιλήψεις και προσδοκίες, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης
 
 

Οι Ευρωπαίοι το 2016: Αντιλήψεις και προσδοκίες, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης

 

Το παρόν Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διενεργήθηκε στα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις 9 έως τις 18 Απριλίου 2016 από την TNS opinion

και εστιάζεται στις αντιλήψεις και τις προσδοκίες των Ευρωπαίων σχετικά με τη δράση της ΕΕ, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Δημοσιοποιείται λίγο μετά την ψηφοφορία των Βρετανών υπέρ της αποχώρησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υψηλές προσδοκίες σχετικά με τη δράση της ΕΕ


 • Ανεξάρτητα από το πόσο καλά γνωρίζουν οι ευρωπαίοι πολίτες τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες της ΕΕ, είναι ενδιαφέρον να ερωτηθούν σχετικά με την αντίληψή τους για τη δράση της ΕΕ σε ορισμένους τομείς και τις προσδοκίες τους από την ΕΕ.

  Οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η δράση της ΕΕ είναι ιδιαίτερα ανεπαρκής στους περισσότερους από τους δεκαπέντε τομείς για τους οποίους ερωτήθηκαν, και η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών θα ήθελε η ΕΕ να παρεμβαίνει περισσότερο σε αυτούς τους τομείς.
 • Για παράδειγμα, όσον αφορά το μεταναστευτικό ζήτημα, το 66% θεωρεί ότι η δράση της ΕΕ είναι ανεπαρκής και το 74% θα ήθελε η ΕΕ να αναλάβει περισσότερη δράση. Άλλο παράδειγμα είναι το ζήτημα της προστασίας των εξωτερικών συνόρων, για το οποίο το 61% θεωρεί ότι η δράση της ΕΕ είναι ανεπαρκής και το 71% θα ήθελε η ΕΕ να αναλάβει περισσότερη δράση.
 • Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα θα πρέπει να τεθούν στη σωστή τους διάσταση. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές σε εθνικό επίπεδο στους τομείς πολιτικής που εξετάστηκαν. Ως εκ τούτου, όσον αφορά τις προαναφερθείσες πολιτικές, οι διακυμάνσεις σε εθνικό επίπεδο φθάνουν τις 34 ποσοστιαίες μονάδες για το μεταναστευτικό ζήτημα και τις 39 μονάδες για την προστασία των εξωτερικών συνόρων.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι αυτά που τους ενώνουν είναι σημαντικότερα από αυτά που τους χωρίζουν.


 • Το 74% των ερωτηθέντων έδωσε αυτή την απάντηση, ενώ το 19% δεν συμφωνεί με αυτήν. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε 22 κράτη μέλη, ενώ υπερβαίνει το 80% σε 12 κράτη μέλη.

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης: έντονο ενδιαφέρον των ερωτηθέντων

 • Ο κίνδυνος τρομοκρατικής επίθεσης θεωρείται υψηλός από το 40% των ερωτηθέντων στην ΕΕ, ενώ το 47% θεωρεί ότι υπάρχει μέτριος κίνδυνος και το 11% ότι ο κίνδυνος είναι χαμηλός. Σε εθνικό επίπεδο, η απόλυτη πλειοψηφία των ερωτηθέντων Γάλλων, Βρετανών και Βέλγων θεωρεί ότι ο κίνδυνος επιθέσεων είναι υψηλός στη χώρα τους.
 • Η αποτελεσματική καταπολέμηση της τρομοκρατικής απειλής θεωρείται ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί κυρίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 38% των Ευρωπαίων υποστηρίζει αυτή την άποψη, ενώ το 23% πιστεύει ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 21% σε εθνικό επίπεδο και το 6% σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Το 10% απάντησε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ταυτόχρονα σε όλα τα επίπεδα.
 • Τα τρία μέτρα τα οποία οι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθούν επειγόντως για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι η καταπολέμηση της χρηματοδότησης των τρομοκρατικών ομάδων (42%), η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης (41%) και η ενίσχυση του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ (39%).
 • Όσον αφορά ειδικότερα την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης πολιτών της ΕΕ από τρομοκρατικές οργανώσεις, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας αποτελεί το πιο επείγον μέτρο κατά τη γνώμη των Ευρωπαίων (39%). Η απάντηση αυτή αποτελεί το πρώτο μέτρο που αναφέρθηκε στα 23 από τα 28 κράτη μέλη. Η καταπολέμηση των ριζοσπαστικών ιστοτόπων και η αφαίρεση του παράνομου περιεχομένου από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέχει τη δεύτερη θέση (35%), και ακολουθούν οι επικοινωνιακές εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση των νεότερων και πιο ευάλωτων ατόμων σχετικά με τους κινδύνους της ριζοσπαστικοποίησης (32%).

Ρήτρα αμοιβαίας άμυνας


 • Η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας δεν είναι ευρέως γνωστή στους Ευρωπαίους. Όταν όμως επεξηγείται το περιεχόμενό της, η διάταξη αυτή λαμβάνει ευρεία στήριξη. Πράγματι, όπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο το 31% των Ευρωπαίων έχει ακούσει ήδη για αυτήν. Ωστόσο, η σαφής πλειοψηφία των Ευρωπαίων (85%) τάσσεται υπέρ αυτής της διάταξης αφότου δοθεί ο ορισμός της.
Όλα τα «Ευρωβαρόμετρα»
 
 
 
Δημοσκοπήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιεί τακτικά έρευνες σχετικά με την κοινή γνώμη στα 28 κράτη μέλη.

Οι έρευνες αυτές καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, με έμφαση κυρίως στις γνώσεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις αντιλήψεις τους σχετικά με την ΕΕ και τις κύριες προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει, τις προσδοκίες τους όσον αφορά τις ευρωπαϊκές εκλογές, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση εν γένει.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έχει ως στόχο να εξασφαλίσει την πληρέστερη δυνατή απεικόνιση των εθνικών εξελίξεων, των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και των κοινωνικοδημογραφικών διαφορών και των ιστορικών τάσεων.