Άμεση πρόσβαση στην κύρια πλοήγηση (πιέσατε 'Enter')
Πρόσβαση στο περιεχόμενο της σελίδας (πατήστε "Enter")
Άμεση πρόσβαση στη λίστα άλλων ιστότοπων (πιέσατε 'Enter')

Διάλογος με θρησκευτικές και μη ομολογιακές οργανώσεις
Άρθρο 17 ΣΛΕΕ

 
 

Στη σημερινή Ευρώπη της πολυμορφίας, πολλές θρησκείες, πεποιθήσεις και πολλά φιλοσοφικά κινήματα συνυπάρχουν ειρηνικά. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προωθούν την ανοχή και τον αμοιβαίο σεβασμό ως σημαντικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει σε ανοιχτό διάλογο με θρησκευτικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμβάλλει ενεργά σε αυτές τις προσπάθειες.

Πλαίσιο

Το άρθρο 17 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ), που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, παρέχει για πρώτη φορά τη νομική βάση για έναν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο ανάμεσα στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αφενός, και εκκλησίες, θρησκευτικές οργανώσεις, και φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, αφετέρου. Αναφέρει δε τα εξής:

  • 1. «Η Ένωση σέβεται και δεν θίγει το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ενώσεις ή κοινότητες στα κράτη μέλη.
  • 2. Η Ένωση σέβεται επίσης το καθεστώς που έχουν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο οι φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις.
  • 3. Η Ένωση διατηρεί ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες και τις οργανώσεις αυτές, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη ταυτότητα και συμβολή τους».

Ενώ οι δυο πρώτες παράγραφοι του εν λόγω άρθρου προβλέπουν την προάσπιση, στα εθνικά δίκαια, του ειδικού καθεστώτος των εκκλησιών και των θρησκευτικών οργανώσεων ή κοινοτήτων, καθώς και των φιλοσοφικών και μη ομολογιακών οργανώσεων που διαθέτουν ισότιμο καθεστώς, η παράγραφος 3 υποχρεώνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διατηρούν ανοιχτό, διαφανή και τακτικό διάλογο με τις εκκλησίες και τις οργανώσεις αυτές.

Αφού εξελέγη Πρόεδρος τον Ιανουάριο 2017, ο Antonio Tajani όρισε στην Αντιπρόεδρο Mairead McGuinness αρμόδια για την εφαρμογή του διαλόγου στο πλαίσιο του άρθρου 17. Ο Αντιπρόεδρος επικουρείται εν προκειμένω από τη γραμματεία του Προεδρείου και άλλες συναφείς υπηρεσίες του Κοινοβουλίου. Κάθε χρόνο, το Κοινοβούλιο οργανώνει πλήθος διασκέψεων υψηλού επιπέδου ανοιχτών σε όλους τους συνομιλητές, με αντικείμενο θέματα επίκαιρα και συναφή με το τρέχον κοινοβουλευτικό έργο και την κοινοβουλευτική συζήτηση.

Διασκέψεις που οργανώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του άρθρου 17 ΣΛΕΕ
 
 
 
Προσεχείς εκδηλώσεις
  • Tuesday 5 June 2018 (17h00 – 18h30) – Study Presentation: “Religious Identity and Pluralism in Europe" by Pew Research Center, Washington; findings on views of national identity, migration and religious minorities - Register for this event
  • Tuesday 26 June 2018 (15h00 – 18h00) – Dialogue Seminar on Implementing the European Social Pillar: The Contribution of Faith-Based Actors
  • Tuesday 4 December 2018 (15h00 – 18h00) – Dialogue Seminar on Human Dignity, Human Rights, Religion – Seeking Common Ground
 
 
Προηγούμενες διασκέψεις που οργανώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του άρθρου 17 ΣΛΕΕ
 
 
11 April 2018 - Dialogue seminar on The Persecution of Non-Believers around the World
 
28 March 2018 - "Religion & Society" Series Book Presentation: Christianity, the First 3000 Years by Prof Diarmaid MacCulloch
 
24 January 2018 – European Parliament Holocaust Commemoration; Espace Yehudi Menuhin
 
21 November 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Jihad and Death by Prof Olivier Roy
 
18 October 2017 - "Religion & Society" Series Book Presentation:
Communitati et Orbi by Rabbi Pinchas Goldschmidt
 
27 September 2016 - Το μέλλον των εβραϊκών κοινοτήτων στην Ευρώπη
 
26 Απριλίου 2016 – Οι Ευρωπαίοι μουσουλμάνοι αντιμέτωποι με τη ριζοσπαστικοποίηση και η πρόκληση της αποριζοσπαστικοποίησης
 
1 Δεκεμβρίου 2015 – Οι διώξεις χριστιανών ανά τον κόσμο – Έκκληση για δράση
 
17 Νοεμβρίου 2015 – Πώς μπορεί να συμβάλει η εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του ριζοσπαστισμού και του φονταμενταλισμού στην Ευρώπη
 
24 Μαρτίου 2015 – Η άνοδος του θρησκευτικού ριζοσπαστισμού και ο ρόλος του διαθρησκευτικού διαλόγου στην προώθηση της ανοχής και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας
 
 
 

«Ο διάλογος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τις εκκλησίες και τις φιλοσοφικές οργανώσεις συνιστά πολύ σημαντικό στοιχείο στη διατήρηση της εγγύτητας του Κοινοβουλίου προς τους πολίτες που μας εξέλεξαν. Συνεπώς, είναι μεγάλη τιμή που μου ανατέθηκε ο διάλογος αυτός από τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Antonio Tajani.

Για να διατηρήσει το ευρωπαϊκό σχέδιο τη στήριξη των πολιτών, πρέπει να παραμείνει βασισμένο στην πραγματικότητα. Οι εκκλησίες και οι θρησκευτικές ομάδες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής της καθημερινής πραγματικότητας, τμήμα του ιστού των κοινοτήτων μας στις πόλεις, τις κωμοπόλεις, τα χωριά και την ύπαιθρο των 28 κρατών μελών μας.

Ο διάλογος της ΕΕ με τις θρησκευτικές ομάδες έχει προβλεφθεί, πολύ συνειδητά, στο άρθρο 17 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η ΕΕ είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή οικονομική οργάνωση· θεμελιακό της στοιχείο είναι τα πρόσωπα, που εργάζονται από κοινού για την αξιοπρέπειά τους και για το κοινό καλό. Κατά τη διαμόρφωση των πολιτικών και των νόμων της ΕΕ, έχει ζωτική σημασία να λαμβάνουμε πλήρως υπόψη κάθε διάσταση του ανθρώπινου προσώπου – την οικονομική βεβαίως, αλλά και την κοινωνική και την πνευματική.

Η πραγματική ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων της ΕΕ και είναι ακράδαντη πεποίθησή μου ότι οι εκκλησίες και οι φιλοσοφικές οργανώσεις, με πολλούς αιώνες σκέψης γύρω από την ανθρώπινη υπόσταση, μπορούν να συμβάλουν πολύ σημαντικά σε αυτή τη διαδικασία.»

Mairead McGuinness