Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")


Teie teenistuses

 
 
Olge toimuvaga kursis
Kas Euroopa Parlament tundub olevat Teie elukohast väga kaugel? Hoidke ennast kursis parlamendis toimuvaga meie infolehtede ja dokumenditeenistuste abil. Samuti võite pöörduda meie infobüroo poole oma koduriigis, kus kogu teave on saadaval Teie emakeeles.
 
 
 
Andke endast märku
Soovite millegi kohta arvamust avaldada? Tehke oma hääl kuuldavaks. Esitage parlamendile petitsioon, kui arvate, et seal, kus asute, rikutakse ELi õigusakte, või pöörduge Euroopa Ombudsmani poole, kui vajate vahendajat. Samuti saate esitada koos kaaskodanikega kodanikualgatuse, et nõuda otse uute seaduste vastuvõtmist.
 
 
 
Meie juurde tööle
Soovite kogeda parlamendi elu lähemalt? Uurige meie juures töötamise, praktikal või õppekäigul osalemise võimalusi.
 
 
 
Läbipaistvus
Kuna Euroopa Parlamendi tähtsus ja mõju üha kasvab, on olulisem kui kunagi varem, et ta esindaks eurooplaste huvisid täielikult avatud ja läbipaistval viisil. Tutvuge lähemalt sellega, kuidas me töötame.
 
 
 

Parlamendi külastamine

Tulge ja vaadake, kuidas eelnõudest saavad õigusaktid ja kuidas Teie valitud parlamendiliikmed mõjutavad Euroopa tulevikku. Brüsselis ja Strasbourgis pakume külastajatele väga mitmekesist programmivalikut nii üksikkülastajatele, peredele kui ka rühmadele.

 
 
 
Dokumentidega tutvumine

Kõikidel ELi kodanikel on õigus tutvuda Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidega. Enamik Euroopa Parlamendi dokumente on huvilistele kättesaadavad elektrooniliselt.

 
 
 
Lepingud ja toetused

Vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavale finantsmäärusele on Euroopa Parlament kohustatud korraldama kaupade ja teenuste ostmiseks avaliku pakkumise.

 
 
 
Parlament 360°
Parlament 360°