Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Kodanike teabenõuded (Ask EP)

 
 

Kui soovite Euroopa Parlamendi tegevuse, volituste ja ülesehituse kohta rohkem teada, võite pöörduda kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole, kasutades allolevat vormi.

 
 
 
Teie küsite, meie vastame

Siit leiate valiku hiljutisi küsimusi, mille vastu kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutades huvi tundnud, koos meie antud vastustega.

 
 
 
Kodanike küsimused Euroopa Parlamendile aastal 2016
© ottawawebdesign / Fotolia   © ottawawebdesign / Fotolia

2016 oli meeldejääv aasta nii Euroopa kui ka rahvusvahelises poliitikas ja seda peegeldavad rohkem kui 87 000 küsimust, mille kodanikud esitasid Euroopa Parlamendi presidendile või kodanike teabenõuete üksusele (Ask EP). 2016. aastal oli kodanike jaoks kõige põletavamaks küsimuseks see, kuidas tagatakse ELi demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanism.

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
ELi meetmed võitluses looduslike liikidega seotud kuritegevusega
© lufeethebear   © lufeethebear

Milliseid meetmeid EL rakendab, et võidelda looduslike liikidega seotud kuritegevusega ja metsloomade kehaosade ELi importimisega? Euroopa Parlament on korduvalt mõistnud hukka metsloomade kehaosade ebaseadusliku kaubanduse ning püüab toetada metsloomade kaitset ja heaolu. Euroopa Liit püüab kaitsta ja säilitada ohustatud liike kaubavahetuse ja liikumise kontrollimise abil.

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
Talveaeg: milleks kellasid keerata?
© Maxim Pavlov / Fotolia   © Maxim Pavlov / Fotolia

Euroopa Parlamendi poole pöördutakse pidevalt küsimustega kellakeeramise kohta. Mõned kodanikud on suve- ja talveaja poolt; teised kutsuvad Euroopa Parlamenti üles seda kaotama. Pühapäeval, 30. oktoobril, keeratakse kellad ühe tunni võrra tagasi, kuid miks? Õigupoolest keeratakse kellasid igas liikmesriigis kaks korda aastas: ühe tunni võrra tagasi suveajalt talveajale (oktoobri viimasel pühapäeval) ja ühe tunni võrra edasi talveajalt suveajale (märtsi viimasel pühapäeval).

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
Korruptsioonivastane võitlus
© Fotolia / adrian_ilie825   © Fotolia / adrian_ilie825

Sageli pöörduvad kodanikud Euroopa Parlamendi poole, kirjeldades väidetavaid korruptsioonijuhtumeid. Lisaks sellele soovivad nad teada, kuidas esitada kaebust ja kutsuda ELi üles korruptsiooni vastu võitlema. Korruptsioon on endiselt probleem kogu ühiskonna jaoks ja tõsine kuritegu, millel võib olla piiriülene mõõde. Euroopa Liidul on õigus astuda samme korruptsioonivastases võitluses vastavalt aluslepingutes kehtestatud volitustele ja piirangutele.

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
Sahharovi auhinna tutvustus (2016)
© fotolia / ibreakstock   © fotolia / ibreakstock

Tutvuge lähemalt Euroopa Parlamendi Sahharovi mõttevabaduse auhinna ja selle kandidaatide valimise korraga. Sahharovi auhinnaga tunnustab Euroopa Parlament igal aastal isikut või organisatsiooni, kes on võidelnud inimõiguste ja põhivabaduste eest.

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
 
 
EP vastused

Näita kõiki EP vastuseid meie blogis.

 
 
 
Lisateave:

Kodanike teabenõuete üksus (Ask EP) on Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) osa ning meiega saab ühenduses olla meie sotsiaalmeedia platvormide kaudu:

 
 
 

Muud teenused

Allolevad lingid viivad teiste teenistusteni, kus võite leida täpsemat teavet.
 
 
 
 
Euroopa Parlamendi liikme otsing
 
 
Teave petitsiooni esitamise õiguse kohta
 
 
Euroopa Parlament teie riigis
 
 
Euroopa Parlamendi külastamine
 
 
Praktika Euroopa Parlamendis
 
 
Töövõimalused Euroopa Parlamendis
 
 
Teie Euroopa
 
 
Juurdepääs dokumentidele
 
 
Tutvumine arhiividokumentidega