Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Kodanike teabenõuded (Ask EP)

 
 

Kui soovite Euroopa Parlamendi tegevuse, volituste ja ülesehituse kohta rohkem teada, võite pöörduda kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole, kasutades allolevat vormi.

 
 
 
Teie küsite, meie vastame

Siit leiate valiku hiljutisi küsimusi, mille vastu kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutades huvi tundnud, koos meie antud vastustega.

 
 
 
Lennureisijate õigused
© willypd / Fotolia   © willypd / Fotolia

Kodanikud küsivad sageli Euroopa Parlamendilt teavet oma õiguste kohta reisimisel. Käimasolev seadusandlik reform täpsustab lennureisijate õiguste teatavaid aspekte, et tagada ELi õigusaktide parem kohaldamine ning leida õiglane tasakaal reisijate õiguste ja hindade vahel.

 
 
Võrgu neutraalsus
© Tomasz Zajda / Fotolia   © Tomasz Zajda / Fotolia

Kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutanud ka seoses määrusega, milles käsitletakse Euroopa elektroonilise side ühtset turgu. Eelkõige tuntakse huvi selle mõju kohta võrgu neutraalsusele.

 
 
Euroopa kodanikualgatus
© Kamaga / Fotolia   © Kamaga / Fotolia

Kodanikud on korduvalt pöördunud Euroopa Parlamendi poole küsimustega selle kohta, kuidas õigusloomeprotsessis aktiivselt kaasa lüüa. Euroopa kodanikualgatus loodi 2012. aasta aprillis, et püüda kodanikke rohkem Euroopa juhtimisse kaasata ning võimaldada neil demokraatlikus protsessis osaleda.

 
 
Suveaeg ja kellakeeramine
© Fabian Petzold / Fotolia   © Fabian Petzold / Fotolia

Kodanikud on korduvalt pöördunud parlamendi poole märkustega kellakeeramise ning suve- ja talveaja kohta. Osa kodanikest on suveajale ülemineku poolt, teised paluvad parlamendil aidata see tava lõpetada.

 
 
Patendid ja sordiaretajate õigused
© Science photo / Fotolia   © Science photo / Fotolia

Pärast Euroopa Patendiameti (EPO) otsust lubada patenteerida teatavaid tooteid, mis on saadud tavapärase valikumeetodi teel, on paljud kodanikud pöördunud parlamendi ja komisjoni poole ning nõudnud ELi kehtivate eeskirjade täpsustamist ja sordiaretajate bioloogilistele ressurssidele juurdepääsu kaitsmist.

 
 
 
 
EP vastused

Näita kõiki EP vastuseid meie blogis.

 
 
 
Lisateave:

Kodanike teabenõuete üksus (Ask EP) on Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) osa ning meiega saab ühenduses olla meie sotsiaalmeedia platvormide kaudu:

 
 
 

Muud teenused

Allolevad lingid viivad teiste teenistusteni, kus võite leida täpsemat teavet.
 
 
 
 
Euroopa Parlamendi liikme otsing
 
 
Teave petitsiooni esitamise õiguse kohta
 
 
Euroopa Parlament teie riigis
 
 
Euroopa Parlamendi külastamine
 
 
Praktika Euroopa Parlamendis
 
 
Töövõimalused Euroopa Parlamendis
 
 
Teie Euroopa
 
 
Juurdepääs dokumentidele
 
 
Tutvumine arhiividokumentidega