Otse peamenüüsse (vajuta "Sisene")
Lehekülje sisu juurde (klõpsake nupul "Sisene")
Otse muude veebisaitide loetellu (vajuta "Sisene")

Kodanike teabenõuded (Ask EP)

 
 

Kui soovite Euroopa Parlamendi tegevuse, volituste ja ülesehituse kohta rohkem teada, võite pöörduda kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole, kasutades allolevat vormi.

 
 
 
Teie küsite, meie vastame

Siit leiate valiku hiljutisi küsimusi, mille vastu kodanikud on Euroopa Parlamendile kirjutades huvi tundnud, koos meie antud vastustega.

 
 
 
Petitsioonid Euroopa Parlamendile: kuidas see käib?
© WrightStudio / Fotolia   © WrightStudio / Fotolia

Milline on Euroopa Parlamendile petitsiooni esitamise kord? Kodanikud on küll üldiselt teadlikud oma õigusest esitada petitsioone, kuid sageli küsivad nad teavet selle kohta, milline on petitsiooni esitamise kord ja kuidas petitsioone parlamendi petitsioonikomisjonis hiljem arutatakse. Igal liidu kodanikul ning igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on mõnes liikmesriigis, on õigus kas üksikult või koos teiste kodanike või isikutega pöörduda petitsiooniga Euroopa Parlamendi poole küsimuses, mis kuulub liidu tegevusvaldkondadesse ja mis teda otseselt puudutab (Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel 227 ja Euroopa Parlamendi kodukorra artikkel 215).

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
Kuidas edendab EL viipekeeli?
© Monika Wisniewska / Fotolia   © Monika Wisniewska / Fotolia

Kodanikud pöörduvad Euroopa Parlamendi poole, et küsida teavet viipekeelte staatuse kohta ELi tasandil, nende edendamiseks võetavate meetmete kohta ning tõlkimise kohta ELi institutsioonides. ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonis, mille Euroopa Liit 23. detsembril 2010. aastal ratifitseeris, tunnustatakse puuetega inimeste õigust sõna- ja arvamusvabadusele ning õigust saada teabele juurdepääs, sealhulgas viipekeelte tunnustamise ja nende kasutamise lihtsustamisega (artikkel 21).

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
Missuguseid meetmeid võtab ELi terrorismi vastu võitlemiseks?
© mykhailobokovan / Fotolia   © mykhailobokovan / Fotolia

Pärast mitmeid terrorirünnakuid Euroopas kirjutavad kodanikud Euroopa Parlamendile, et neid terroriakte kogu hingest hukka mõista. Kodanikud paluvad ka ELi institutsioonidel võtta selliste kuritegude vastu võitlemiseks ja nende ennetamiseks uusi meetmeid. Terrorism on ühel või teisel kujul puudutanud paljusid Euroopa riike. Koletud terrorirünnakud on näidanud veel kord vajadust võidelda terrorismi vastu ja neid kuritegusid ennetada, kindlustades samal ajal kodanike põhiõigusi ja -vabadusi.

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
Herbitsiidi glüfosaat kasutusloa pikendamine
© Intheskies / Fotolia   © Intheskies / Fotolia

Paljud kodanikud soovivad teada, milline on Euroopa Parlamendi seisukoht glüfosaadi kasutusloa pikendamise suhtes. Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) andis 2015. aasta novembris teada, et suure tõenäosusega ei kujuta glüfosaat endast inimestele vähiohtu ja tõendid ei kinnita, et see tuleks lugeda kantserogeense toimega aineks vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008. Euroopa Komisjon otsustas neid järeldusi arvesse võttes pikendada glüfosaadi jätmist heakskiidetud toimeainete loetellu. Kuna varem avaldatud uurimuste tulemused siiski ei toeta eelnimetatud järeldusi, on paljud kodanikud pöördunud Euroopa Parlamendi poole palvega sekkuda, et glüfosaadi kasutusluba ei pikendataks.

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
Plastkotid: ELi vastus tarbimise vähendamiseks
© Richard Carey / Fotolia   © Richard Carey / Fotolia

Kodanikud soovivad teada, mida teeb EL plastkottide tarbimise vähendamiseks, arvestades, et need kahjustavad merefaunat ja keskkonda. ELis käsitletakse plastkandekotte pakendina vastavalt direktiivile 94/62/EÜ. Plastkandekottidest saab prügi ja see tähendab ebatõhusat ressursikasutust. Lisaks saastab nende kottide äraviskamine keskkonda ja süvendab laialtlevinud probleeme seoses prahiga veekogudes, ohustades vee ökosüsteeme kogu maailmas.

Kui soovite saada ammendavat teavet teile sobivas ELi ametlikus keeles, pöörduge palun kodanike teabenõuete üksuse (Ask EP) poole.

 
 
 
 
EP vastused

Näita kõiki EP vastuseid meie blogis.

 
 
 
Lisateave:

Kodanike teabenõuete üksus (Ask EP) on Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse (EPRS) osa ning meiega saab ühenduses olla meie sotsiaalmeedia platvormide kaudu:

 
 
 

Muud teenused

Allolevad lingid viivad teiste teenistusteni, kus võite leida täpsemat teavet.
 
 
 
 
Euroopa Parlamendi liikme otsing
 
 
Teave petitsiooni esitamise õiguse kohta
 
 
Euroopa Parlament teie riigis
 
 
Euroopa Parlamendi külastamine
 
 
Praktika Euroopa Parlamendis
 
 
Töövõimalused Euroopa Parlamendis
 
 
Teie Euroopa
 
 
Juurdepääs dokumentidele
 
 
Tutvumine arhiividokumentidega